dec. 092019
 

În cadrul Proiectului cu finanțare europeană de tip Erasmus+ „THE FUTURE – LEARNING IN PROGRESS”, doisprezece profesori de la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza vor participa, la cursul de formare cu tema FLIPPED CLASSROOM, ce vizează formarea cadrelor didactice pentru aplicarea noii metode didactice la nivelul colegiului.

Cursul de formare se va desfășura în două etape, după cum urmează: în perioada 16-21.12.2019, șase profesori de la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza vor participa în Dublin (Irlanda) la cursuri susţinute de specialişti în metoda menționată cu experienţă în ţări precum SUA şi Brazilia, unde aceasta este aplicată cu succes.

De asemenea, în perioada 10-15.02.2020, alți șase profesori de la același colegiu vor lua parte la cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului ce va avea loc în Sevilla (Spania).

Cursurile vor asigura fundamentele teoretice necesare pentru experimentarea şi apoi implementarea la nivelul colegiului a unui demers didactic inovativ ce va genera plus valoare din perspectiva produsului final: absolventul cantemirist.

Dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor din ultimii ani a condus la necesitatea existenţei unei platforme educaţionale în şcoală care să acopere o paletă de activităţi educaţionale, atât şcolare cât şi extraşcolare, cu secţiuni dedicate elevilor, dar şi profesorilor.

X XX

În ultimii ani, modelul pedagogic numit „Clasa Răsturnată” a fost experimentat de foarte mulți profesori. A răsturna o clasă înseamnă a inversa „ordinea“, de obicei, în care se acumulează cunoștințele sau se formează  competențele și deprinderile. În loc să învețe un conținut nou în clasă, elevii învață la domiciliu prin vizionarea de secvențe video, realizate de profesori. Astfel, timpul din clasă este dedicat discuțiilor, activităților practice și proiectelor, elevii având mai mult timp pentru aplicarea cunoștințelor lor și pentru interacțiunea cu alți elevi, precum și cu profesorul.

Avantajul acestei metode este că fiecare elev poate învăța în propriul lui ritm, iar învățarea devine personalizată pentru fiecare elev. Elevii au posibilitatea de a viziona un curs ori de câte ori au nevoie, pentru a derula înapoi, dacă este necesar sau pentru a sări peste părți în cazul în care doresc, sau pur și simplu ei pot pune „pauză“ profesorului  lor. Conținutul predat este valabil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, atunci când elevul este pregătit. Este valabil în orice loc și pe orice dispozitiv.

Când elevii vin în clasă, nu este nevoie să fie constrânși de cursul efectiv și au posibilitatea sa fie implicați mai activ în discuții, experimente și proiecte. În clasa răsturnată timpul  este petrecut prin practică, învățarea prin colaborare și dezbateri .

În clasă elevii creează, evaluează, analizează și aplică, iar acasă elevii recapitulează si fixează materia.

Text: Prof. Irina GRECU – Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza

 Posted by at 8:45 am
Gravityscan Badge