Admitere

 

Admiterea în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”

În Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza se va desfăşura concursul de admitere în clasa a IX – a. Pentru cele 120 locuri participă 423 candidaţi, care au fost declaraţi „ADMIS” la selecţia organizată în Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare.

           În data de 17.05.2019, în intervalul orar 09.00-12.00, candidaţii vor susţine proba scrisă, de tip test grilă, care este eliminatorie. Testul grilă conţine 30 de itemi: 10 pentru Limba şi literatura română, 10 pentru Matematică-Algebră şi 10 pentru Matematică-Geometrie. Pentru răspunsul corect la fiecare item, se acordă 0,3 puncte. Punctajul maxim este de 9 puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă 1 punct din oficiu. Punctele se transformă în note echivalente acestora. Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, în prezenţa candidatului evaluat, de către doi membri din comisia de admitere, asistaţi de alţi doi candidaţi.

Pentru a fi declaraţi „ADMIS” candidaţii trebuie să obţină la testul „grilă” nota minimă 6.00. Ponderea notei la testul grilă este de 70% în calculul mediei finale de admitere.

Comunicarea rezultatelor la testul grilă se va face, în aceeaşi zi, prin afişare la “Panoul Admiterii” şi prin postare pe site-ul colegiului, www.cantemircml.ro, unde se regăsesc informaţii actualizate despre “Admiterea în anul 2019”, în cadrul rubricii: “ADMITEREA ÎN COLEGIU”, http://www.cantemircml.ro/docs/met_adm.pdf

 

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = 0,3*MA + 0,7*NT

unde:

MFA- media finală de admitere;

MA – media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale;

NT – nota la test.

 

Mult succes tuturor!

——

Rugăm părinţii candidaţilor să fie prezenţi pentru instructajul oferit de comisia de admitere, la ora 18.00, în data de 16.05.2019.

Candidaţii sunt rugaţi să aibă asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naştere şi anexa 2 la fişa de înscriere.

 

 

Elevii aflaţi în clasa a VIII – a care îşi doresc să urmeze cariera militară trebuie să parcurgă trei etape: recrutarea, selecţia şi admiterea.

Recrutarea constă în întocmirea dosarului de candidat la Biroul Informare-Recrutare, efectuarea vizitei medicale şi verificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare.

Lista Birourilor Informare-Recrutare se poate accesa la adresa: https://goo.gl/nduabh

http://recrutare.mapn.ro/index.php

Ghid de pregătire a probei de limba și literatura română pentru admiterea în colegiile militare și evaluarea națională

Metodologie admitere 2019

Ghidul candidatului 2018

Subiecte admitere 2008 -> pag.1 pag.2 pag.3

Subiecte admitere 2009 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2010 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2011 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2012 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2013 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2014 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2015 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2016 -> click aici!

Subiecte admitere 2017

Subiecte admitere 2018

 

 

 Posted by at 1:00 pm
Gravityscan Badge