Admitere

 

Admiterea în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” – 2020

În anul 2020 nu se mai susține testul grilă de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română și matematică.

🔴 Probele de selecție vor fi reluate în perioada 18 – 22 mai 2020.
Candidații vor fi planificați și anunțați telefonic de personalul birourilor informare-recrutare.
🔴 Examinarea medicală va avea loc în perioada 18 mai – 05 iunie 2020.
🔴 Finalizarea dosarelor de candidat va avea loc până la data de 12 iunie 2020.

❗️Toate activitățile se vor desfășura în condițiile păstrării distanței și a aplicării tuturor măsurilor de protecție împotriva contaminării cu SARS-CoV-2.

🔴 Dosarele candidaților declarați „ADMIS” și „APT” în urma efectuării selecției în centrele zonale de selecție și orientare și a examinării medicale, vor fi transmise de către Birourile de Informare Recrutare la colegiile naționale militare la care aceștia au fost arondați, în vederea introducerii opțiunilor personale în aplicația informatică ADLIC.

Proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele limba și literatura română și matematică (testul grilă), planificată în data de 21.05.2020, nu se va mai organiza.

Candidații care participă la admiterea în învățământul liceal militar vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr. 2 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate.

 Calculul mediei de admitere se face astfel:

    MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*),

    unde:   

MA = media de admitere;    

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;   

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII- a.

————   

 *) Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

       Informații sunt disponibile și pe:

www.facebook.com/RecrutareMApN

https://recrutare.mapn.ro

Ghid de pregătire a probei de limba și literatura română pentru admiterea în colegiile militare și evaluarea națională

Ghidul candidatului 2018

Subiecte admitere 2008 -> pag.1 pag.2 pag.3

Subiecte admitere 2009 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2010 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2011 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2012 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2013 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2014 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2015 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2016 -> click aici!

Subiecte admitere 2017

Subiecte admitere 2018

 Posted by at 1:00 pm
Gravityscan Badge