Admitere

 

Admiterea în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”

Elevii aflaţi în clasa a VIII – a care îşi doresc să urmeze cariera militară trebuie să parcurgă trei etape: recrutarea, selecţia şi admiterea.

Recrutarea constă în întocmirea dosarului de candidat la Biroul Informare-Recrutare, efectuarea vizitei medicale şi verificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare.

Data limită pentru finalizarea dosarelor de candidat este 20.03.2018.

Lista Birourilor Informare-Recrutare se poate accesa la adresa: https://goo.gl/nduabh

După înscriere şi vizita medicală urmează selecţia, care se desfăşoară în perioada 29.01-04.05.2018. Selecţia, conform unei programări prealabile, se desfăşoară la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare din ţară (Alba Iulia, Breaza, Câmpulung-Moldovenesc, Constanţa).   Probele constau în testare psihologică, testarea aptitudinilor fizice şi interviul de evaluare finală. Mai multe detalii se pot accesa la adresa: http://recrutare.mapn.ro/index.php

Doar candidaţii declaraţi “Admis” la selecţia eliminatorie vor participa la prima probă de admitere (elminatorie) de verificare a cunoştinţelor, care va avea loc în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, pe 18 mai a.c., şi care constă într-un test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. Corectarea testului se realizează imediat după încheierea probei, prin prezenţa candidatului evaluat, de către doi membri din comisia de admitere, asistaţi de alţi doi candidaţi. Pentru a fi declaraţi „ADMIS” candidaţii trebuie să obţină la testul grilă nota 6.00. Ponderea mediei la testul grilă este de 50% în calculul mediei finale de admitere.

Sunt declaraţi ADMIS candidaţii ale căror medii finale se situează, în urma ierarhizării în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita celor 120 de locuri aprobate pentru Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”.

Media finală de admitere se calculează astfel:

          MFA = (NT + MA) / 2 unde:       

MFA = media finală de admitere;

NT = nota obţinută la testul tip grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică.

MA = media de admitere în învăţământul liceal de stat, calculată ca medie ponderată între media generală obţinută la evaluarea naţională şi media generală de absolvire a claselor a V – a – a VIII –a, potrivit formulei stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Conform Anexei nr. 2 la ordinul MEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019, calculul  mediei de admitere se face astfel:

         MA = 0,2*ABS+0,8*EN, unde:

MA  =  media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V – a – a VIII – a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII –a;

Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Ierarhizarea candidaţilor se face pe baza mediei finale de admitere, iar declararea ,,ADMIS” se face funcţie de numărul de locuri stabilite.

          Candidaţii care nu sunt admişi în colegiul naţional militar vor participa la repartiţia computerizată organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

***

În anul 2017, în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, prima medie de admitere a fost 9,94, iar ultima medie a fost 8,60.

Succes tuturor!

Subiecte admitere 2017

Metodologie admitere 2018

Ghidul candidatului 2018

Subiecte admitere 2008 -> pag.1 pag.2 pag.3

Subiecte admitere 2009 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2010 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2011 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2012 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2013 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2014 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2015 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2016 -> click aici!

 


 Posted by at 1:00 pm
Gravityscan Badge