Matematica

 
Catedra de matematică

Şef comisie metodică – prof. Lorena Ezaru

Alcătuiesc resursele catedrei de matematică:
. cinci profesori titulari cu gradul I;
. o sală multimedia;
. două cabinete de consultaţii si meditaţii;
. fond de carte funcţional.Competenţe generale:•  Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare;
•  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;
•  Utilizarea corectă a algoritmilor matematici în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate;
•  Exprimarea şi redactarea corectă şi coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme;
•  Analiza unei situaţii problematice şi determinarea ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei;
•  Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor;
  repere pe care le ating cu fiecare promoţie de tineri care au optat pentru această forma de învătământ militar.Pentru a vă verifica cunostinţele vă punem la dispoziţie pentru download următoarele teste de verificare in vederea admiterii la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”:Test Matematica 1
Test Matematica 2
Test Matematica 3
Test Matematica 4
Test Matematica 5
Test Matematica 6
Test Matematica 7
Test Matematica 8
Test Matematica 9
Test Matematica 10

.prof. LORENA EZARU Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe, secţia Matematică-Fizică, Universitatea Transilvania, Braşov- promoţia 1997.Absolventă a cursului postuniversitar de specializare în informatică, Universitatea Transilvania Braşov, 2002;

Are o vechime de 18 ani în colegiu, din care 8 ani a activat în cadrul catedrei de informatică şi începând din 2005 se întoarce la prima pasiune- matematica. Este membru al Societatii de Stiinte Matematice filiala Prahova;

Este  Coordonator Proiecte şi Programe Educative;

Autor culegere  „Probleme de matematică pentru admiterea în colegiile militare” – editura SIGMA – 2012

Grad didactic I

Cursuri:

– Evaluator de competențe profesionale, Şcoala de aplicație pentru  luptӑ MIHAI VITEAZUL- PITEŞTI,  2014

– Abilitate curricularӑ, Universitatea Andrei Şaguna Constanța, 2013

–  Dezvoltare profesionalӑ şi oportunitӑți de carierӑ, Universitatea Andrei Şaguna Constanța, 2013

–  Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional,CCD Prahova,2013

–  Manager proiect, Asociaţia română pt. managementul proiectelor, Bucureşti,  2013

–  Mentor, Zece plus, Oneşti, 2011

–  Instruire in societatea cunoasterii, SIVECO Romania SA, 2011

-Formator, Smart Training Solutions, 2010

–  Cursuri practice de consiliere şi orientare, Centrul Educatia 2000+, 2007

–  Noi didactici in viziune transdisciplinarӑ, Centrul Educatia 2000+, 2006

Performanţe an şcolar 2016-2017:

Distincţii faza judeţeană:

Elev caporal Samuel Gheorghe – Premiul al III –lea la Olimpiada de Matematică;

Elev caporal Alexandru Burcea – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

Elev Raluca Caran – Menţiune la Olimpiada de Matematică.

.prof. Gabriel Necula
Profesor titular  în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din anul şcolar 2013-2014;
Absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 1981;
Licenţiat în matematică;
 • Metodist I.S.J. Prahova

Cursuri:
A.E.L. avansat, 2011-2012;
Profesorul-creator de soft educaţional, 2010-2011;
Programul Naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice, 2008-2009;
Cursuri formare continuă pentru metodiştii I.S.J, 2007-2008;
Management şi comunicare, 2006-2007;
Grad didactic I.

Performanţe an şcolar 2016-2017:

Elev fruntaş Cristian Figher – Menţiune la Concursul Interjudeţean “Gheorghe Lazăr”.

.prof. ALEXANDRU DIŢEI

Absolvent al  Facultăţii de matematică, Universitatea Braşov, anul 1980. Este profesor gradul I din 1996 şi are o vechime de 34 de ani în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”. Lucrează cu pasiune pentru succesul din carieră al elevilor săi. A obţinut diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a III-a în iunie 2007. Este evaluator de manuale şcolare de matematică din 2007. Este membru al filialei S.S.M. Câmpina. Este şeful comisiei metodice matematică-informatică din colegiu.2007 – Curs pentru evaluarea manualelor  de matematică – Mediaş;2007 – Participarea ca expert evaluator – manuale alternative cu programul „Evaluarea P003” – disciplina matematică numit de comisia de evaluare prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 1407, din 29.06.2007;2010 – Curs Formator;2011 – Profesionalizarea carierei didactice, U.P.G. Ploieşti;

2011 – Curs de Mentor;

2011- 2012 – Certificat de excelenţă pentru participarea la proiectul „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”.

Profesor metodist al I.S.J Prahova;

Performanţe:

An şcolar 2016-2017:

Elev plutonier adjutant Ştefan Sava – Menţiune la Concursul Naţional de Matematică “Gheorghe Mihoc” şi la Concursul Interjudeţean “Gheorghe Lazăr”.

Distincţii faza judeţeană

Elev plutonier adjutant Ştefan Sava – Premiul al III –lea la Olimpiada de Matematică;

Elev plutonier adjutant Iulia Condruz – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

.prof. DANIELA OPREA Absolventă a Facultăţii de Matematica, Universitatea  din Bucureşti în anul 1997. De atunci predă, mai întâi informatica în Colegiul Naţional Militar  “Dimitrie Cantemir ” , iar din 2005 matematica. Este profesor titular la catedra de matematică. Este membru al filialei S.S.M. Câmpina si profesor gradul I, consideră că “În steaua ta trebuie să crezi mai ales când cerul este înnourat”.

Absolventă a cursului postuniversitar de specializare în informatică, Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti-2002.

Cursuri:

 • 2014 – Evaluator de competenţe profesionale (specializare);
 • 2013 – Intel-teach– Instruire în Societatea Cunoaşterii;
 • 2013 – Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional;
 • 2013 – Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii („Abilitare curriculară”, „Dezvoltare profesională şi oportunităţi de carieră”);
 • 2013 – Manager de proiect;
 • 2011 – programul de specializare pentru ocupaţia (competenţe comune): Mentor;
 • 2010 – programul de specializare pentru ocupaţia (competenţe comune): Formator;
 • 2008 – cursul de Formare profesională AEL;
 • 2007 – cursul de formare continuă Educaţia 2000+: Cursuri practice de consiliere şi orientare;
 • 2006 – cursul de formare continuă Educaţia 2000+: Noi didactici în viziune transdisciplinară;

Performanţe

An şcolar 2016-2017:

Elev fruntaş Enescu Mario Dulce – Menţiune la Concursul Interjudeţean “Gheorghe Lazăr”.

Distincţii la faza judeţeană:

Elev caporal Răzvan Cristea – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

Elev Gabriel Belivacă – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

 Rezultate în anul şcolar 2011-2012:
Olimpiada – faza judeţeană – 6 menţiuni;
– 2 premii I cu medalie de aur Matematică – Evaluare în educaţie, 10 premii I Matematică – Evaluare în educaţie, 4 premii III cu medalie de bronz Matematică – Evaluare în educaţie.Rezultate în anul şcolar 2010 – 2011:Olimpiada – faza judeţeană – 13 menţiuni
– 5 premii I Matematică – Evaluare în educaţie (Despina- Stoian Cristina medalie de bronz, februarie 2011);- 2 premii II Matematică – Evaluare în educaţie;- 5 premii III Matematică – Evaluare în educaţie;- 9 menţiuni Matematică – Evaluare în educaţie.
Acum vă puteţi verifica cunostinţele in vederea examenului de bacalaureat impreună cu noi, având la dispoziţie următoarele teste:Test BAC 1
Test BAC 2
Test BAC 3
Test BAC 4
Test BAC 5
Documente utile:Complemente de geometrie – curs optional
.  prof. ELENA STAN

Absolventă în anul 2008 a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, specializarea Matematică-Informatică.

Profesor de Matematică la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din  anul 2016;

Profesor deteşat în interesul învăţământului;

Gradul didactic II.

 

 Posted by at 3:02 pm
Gravityscan Badge