Obiectiv, Misiune, Viziune

 

OBIECTIVUL GENERAL AL COLEGIULUI

  Formarea elevilor cu o pregătire ştiinţifică şi umanistă în concordanţă cu programele şcolare, caracteristice profilului militar, specializarea matematică-informatică, în vederea atingerii unor performanţe ridicate la examenele de bacalaureat şi la cele de admitere în oricare instituţie de învăţământ militar postliceal şi superior din Armata României.

MISIUNEA DE BAZĂ A ŞCOLII

    

       Dezvoltarea / diversificarea competenţelor – cheie şi  formarea competenţelor specifice filierei vocaţionale, profilului militar şi specializării matematică-informatică, în paralel cu  socializarea militară primară a  elevilor.

VIZIUNEA ŞCOLII:

       Într-o societate a cunoaşterii, competitivă şi deschisă, colegiul susţine o educaţie în schimbare care oferă şansa fiecărui tânăr de a atinge propria excelenţă, într-un mediu stimulativ. Întreg procesul instructiv-educativ se va orienta către împlinirea personală, promovarea unei vieţi de calitate şi formarea unui absolvent cu solide competenţe transferabile, care să-l susţină in decizia sa asupra carierei militare, într-un mediu sănătos, relaxant, dotat cu toate utilităţile necesare educaţiei, de către un personal cu o puternică motivaţie, competitiv, empatic şi deschis la schimbare.

Un colegiu pentru viitorul tău !

 Posted by at 10:05 am
Gravityscan Badge