Repere istorice

 

Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a fost înfiinţat la data de 4 iunie 1912 la Mănăstirea Dealu (Târgovişte). Din 1929 s-a numit Liceul Militar „Nicolae Filipescu”. În noiembrie 1940 a fost transferat la Predeal unde funcţionează până în 1948. A dat ţării în cei 36 de ani de existenţă 33 de promoţii însumând 1282 de absolvenţi. După război, în anul 1949, liceul a fost reînfiinţat la Roman. În 1950 a fost mutat la Predeal, unde a funcţionat 4 ani. În 1953 a absolvit prima promoţie după război. Din 1954 este dislocat în oraşul Breaza.
La 4 iunie 2007, la aniversarea a 95 de ani de existenţă, şeful Statului Major al Forţelor Terestre conferea colegiului „Emblema de Onoare a Forţelor Terestre”. Cu acelaşi prilej, instituţiei i-a fost înmânat Steagul de identificare.
Pe 4 iunie 2012, la împlinirea a 100 de ani de nobilă şi demnă existenţă, Drapelul de luptă al colegiului a fost decorat cu Ordinul “Virtutea Militară în grad de Cavaler”, cu însemn pentru militari, de pace. La aceeaşi dată, şeful Statului Major General conferea colegiului “Emblema de Onoare a Statului Major General”.
La 7 iunie 2012, încununând o perioadă de realizări instituţionale de mare anvergură, colegiul a primit titlul de „Şcoală Europeană – 2012”.
În acelaşi an, pe 3 noiembrie, colegiul a fost invitat să fie primit, ca membru cu drepturi depline, în Alianţa Colegiilor Centenare, asociaţie cu valenţe elitiste, care include colegii de mare prestigiu ale învăţământului naţional.
Încadrat armonios în învăţământul preuniversitar românesc, la 1 decembrie 1999 instituţia primeşte recunoaşterea calităţii prin transformarea în Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”. Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” se transformă, începând cu anul şcolar 2014-2015, în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, conform ordinului nr. 3280/10.04.2014, emis de ministrul

Educaţiei Naţionale.
         Ca o consecinţă firească a excelenţei în educaţie, în data de 16 iunie 2015, Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” a fost distins, din nou, cu titlul de “Şcoală Europeană – 2015”, iar pe data de 24 mai 2018 primeşte acest titlu onorant pentru a treia oară consecutiv, în cadrul competiţiei organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

De-a lungul a peste un secol de existenţă, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a dat ţării peste 13 000 de absolvenţi, cuprinşi în 94 de promoţii, a căror reuşită confirmă şi consolidează valoarea acestui lăcaş militar de învăţământ, cultură şi educaţie. Cei mai mulţi au îmbrăţişat şi s-au remarcat în cariera militară, peste 200 fiind avansaţi la gradul de general. Alţi absolvenţi au devenit academicieni de renume, medici militari şi civili excepţionali, miniştri, ambasadori, profesori universitari, cercetători ştiinţifici.
          Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” se prezintă ca o instituţie de învăţământ preuniversitar performantă a Armatei României, care asigură însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice, de cultură generală şi militară necesare elevilor pentru a putea continua studiile în instituţiile militare de învăţământ superior şi postliceal.

 Posted by at 4:22 pm
Gravityscan Badge