Logistică didactică

 
Condiţii de viaţă ale elevilor
 

      Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” dispune de o importantă bază materială, cuprinzând dotări care satisfac atât cerinţele impuse de noul curriculum, cât şi nevoile elevilor şi ale corpului didactic (un profesor doctor21 profesori cu gradul I, 4 profesori cu gradul II, 2 profesori cu  definitivat, 1 profesor debutant şi 1 preot militar).

 

Pentru  asigurarea  unui  proces  instructiv-educativ de  calitate, instituţia dispune de:

● 20 săli de clasă dotate corespunzător, care oferă condiţii foarte bune de microclimat;

● 8 săli multifuncţionale pentru franceză, engleză, română, matematică, istorie, geografie, socio-umane,  pregătire militară dotate cu calculator, televizor color, video, combine audio, flipchart-uri;

● o sală tehnologie multi-touch cu patru mese digitale care au în prezent opt aplicaţii funcţionale ce permit dezvoltarea în rândul elevilor a acelor competenţe pe care societatea actuală le cere;

● sală de festivităţi cu o capacitate de 400 locuri;

● bibliotecă cu 63000 de volume grupate în 22000 de titluri care oglindesc o gamă variată de tematici ce pot fi abordate de către elevii şi cadrele colegiului;

● o sală de lectură cu 44 de locuri;

● 2 laboratoare de chimie dotate cu aparatura necesară efectuării  experimentelor în condiţii foarte bune;

● un cabinet de chimie;

● 2 laboratoare de fizică dotate cu aparatură modernă necesară efectuării  experimentelor şi 17 calculatoare cu softuri educaţionale;

● un cabinet de fizică;

● un cabinet de matematică;

● un cabinet de educaţie plastică şi muzicală;

● un cabinet de franceză;

● un cabinet de engleză;

● un cabinet de limba şi literatura română;

● un centru  de informatică dotat cu calculatoare moderne, imprimante, scanere, aparatură de plastifiat, îndosariat, necesare tehnoredactării în condiţii foarte bune a materialelor;

● 3 laboratoare de informatică;

● 2 laboratoare AeL dotate cu calculatoare şi programe AeL;

● un cabinet în care îşi desfăşoară activitatea comisia CEAC;

● 2 cabinete de biologie;

● un laborator de biologie;

● un muzeu de biologie;

● un cabinet de psihologie;

● o sală  INTERNET cu 9 calculatoare legate în reţea;

● o sală de pregătire centralizată;

● sală pentru consiliul elevilor;

● 9 săli de studiu la nivelul subunităţilor;

● o sală pentru tenis de masă;

● un Paraclis dotat cu cele necesare desfăşurării slujbelor religioase;

● o bază sportivă  în care elevii şi profesorii îşi desfăşoară orele de educaţie fizică, de pregătire militară, antrenamentele pentru toate categoriile de jocuri sportive, cuprinzând: 2 săli de sport şi terenuri de sport (unul de fotbal, două de handbal, două de volei, trei de baschet, unul de tenis de câmp, pistă de atletism cu 6 culoare, sector de săritură în înălţime, aruncarea greutăţii şi groapă de săritură în lungime;

● un poligon de tragere pentru tir redus, pe 12 direcţii de tragere,

● 2 pavilioane P+2 şi 2 pavilioane P+3 pentru cazarea elevilor, separate pentru fete şi băieţi, asigurând condiţii optime de trai;

● spaţii de hrănire pentru elevi, cadre militare, profesori şi personal civil contractual integral refăcute;

●o infirmerie cu  30 de paturi, dotată cu aparatură şi materiale necesare intervenţiilor de urgenţă, dar şi a consultaţiilor curente, inclusiv ecograf, aparat de aerosoli, sală de recuperare (după entorse, fracturi, scolioze, întinderi musculare etc). Personalul medical este bine pregătit profesional şi oricând gata să intervină, 24 ore din 24, pe tot parcursul anului şcolar;

●o centrală termică;

●un parc auto, dotat cu  autobuz,  autocar MAN,  autoturism de teren,  autoturism de oraş, autosanitară.

 Posted by at 10:08 am
Gravityscan Badge