MANDRIE SI PREJUDECATA

 

„Mândrie şi prejudecată – Pride and  prejudice” – într-un colegiu militar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În   Colegiul Militar Liceal „ Dimitrie Cantemir” din Breaza, pe lângă activitaţile curente de formare a competenţelor specifice procesului de învăţământ, este în  plină desfăşurare, sub directa sa coordonare, cel dintâi proiect Comenius, intitulat sugestiv „Mândrie şi prejudecată- Pride and prejudice”.
Echipa de proiect a Colegiului Militar Liceal „ Dimitrie Cantemir” din Breaza,  coordonată de prof. Felicia Dimulescu, este alcătuită din elevi, profesori şi membri ai conducerii, dar,în anumite acţiuni, au mai fost implicaţi atât părinţi, cât şi oficialităţi ale comunitătii locale.
Acest proiect, care prin ceea ce-şi propune, a reuşit să obţină 100 de puncte la evaluarea Comisiei Naţionale de Proiecte Şcolare, presupune participarea, în cadrul unor activităţi comune, a unor şcoli din 8 ţări europene: Belgia, Bulgaria,Cehia, Polonia, România, Slovenia, Suedia şi Turcia şi se desfăşoară pe o perioadă de doi ani calendaristici.
„Mândrie şi prejudecată – Pride and prejudice” are ca obiective cunoaşterea şi analizarea prejudecăţilor şi a stereotipurilor specifice ţărilor participante şi, pe cât posibil, combaterea, demontarea şi transformarea lor într-o atitudine profund pozitivă de acceptare a unitaţii în diversitate şi a pluralismului astfel încât specificul naţional să fie ca un liant între  adevăratele valori europene: toleranţă, prietenie, lucrul în echipă, libertatea de exprimare, afirmarea propriei identităţi…
Derularea proiectului pe etape a fost concepută de către şcolile partenere în vizita iniţială din noiembrie 2009, din România. Ulterior au fost proiectate şi executate  postere reprezentative pentru toate ţările participante precum şi un logo tematic. În  final, din materialele realizate, urmează să fie elaborat suportul unui curs opţional, cu tematică şi conţinuturi comune pentru toate ţările implicate.
Până  în prezent s-au  efectuat vizitele de lucru  în trei din cele opt ţări şi anume: în Bulgaria, în noiembrie 2009, în Belgia, în ianuarie 2010 şi în România în perioada 6-14 martie 2010, urmând ca până în iunie 2011 să aibă loc şi întâlnirile din  Polonia – iunie 2010, Suedia – septembrie 2010, Slovenia – noiembrie 2010, Cehia – martie 2011 şi  Turcia – iunie 2011.
„Mândrie şi prejudecată- Pride and prejudice” este un câştig  pentru cei implicaţi în acest proiect care astfel au avut oportunitatea să cunoască îndeaproape colaboratorii din celelalte ţări participante, să interacţioneze cu elemente ale culturii şi civilizaţiei acestora şi să devină în adevaratul sens al cuvântului cetăţeni europeni, fără complexe şi prejudecăţi.
Primul proiect multilateral Comenius „Mândrie şi prejudecată” cu finanţare europeană organizat în parteneriat cu nouă şcoli din opt ţări partenere (Belgia, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovenia, Suedia, România şi Turcia) desfăşurat pe o perioadă de doi ani (septembrie 2009 – iunie 2011) a ajuns la final.
Diseminarea proiectului, linkuri:
BULGARIA

BELGIA

ROMÂNIA

SUEDIA

SLOVENIA

CEHIA

TURCIA