mart. 042020
 

Sub mentoratul dascălilor, liceenii militari, cu aptitudini și motivați pentru disciplina fizică, își formează o gândire riguroasă necesară dezvoltării competențelor specifice domeniului tehnico-științific.

Însetați de cunoaștere, pasionați de felul în care funcționează lucrurile și dornici să descopere tainele problemelor fundamentale teoretice și practice ale „lumii lui Newton”, elevii se remarcă atât în cadrul orelor, cât și în competițiile la care iau parte.

La faza judeţeană a Olimpiadei de fizică, elev caporal Andrei Cristian Cîrtoaje, îndrumat de prof. Ion Necula, a obţinut pentru al doilea an consecutiv premiul al III –lea. Colegii lui din clasa a IX –a, elev fruntaș Patricia Bărbuță și elev Tiberiu Manole, coordonați de prof. Daniela Endrjievschi, au reușit, la prima participare, să fie distinși cu mențiuni.

„Fizica este o disciplină complexă ce studiază materia și interacțiile naturale în diferite domenii: biologie, chimie, astronomie, geografie, etc.

Înțelegerea modului de funcționare a dispozitivelor tehnologice presupune înțelegerea fenomenelor fizice pe baza cărora funcționează echipamente medicale, pentru telecomunicații, computere.

 Totodată, fizica dezvoltă abilități necesare în alte domenii: gândire logică și analitică, rezolvarea problemelor, stabilirea ipotezelor, identificarea cauzelor, construcția unor modele teoretice, folosirea unor aproximări adecvate.

 În plus, tot ea ne oferă și instrumentele intelectuale necesare unei bune înțelegeri a problemelor globale cu influențe majore asupra societății (de exemplu problemele legate de poluare și surse de energie regenerabilă, gestionarea resurselor de apă ale planetei, etc.”, a spus Andrei.

Felicitări și mult succes în continuare!

 Posted by at 11:49 am
Gravityscan Badge