iun. 042019
 

Printr-o splendidă consecvenţă, Cantemirul dăinuie, într-o viziune a continuităţii tradiţiei şi o curioasă sete de armonie a cugetului celui nou al veacului abia început.

Ce este astăzi Cantemirul?

O regăsire a lucrului bine tocmit, o instituţie a armoniei între dascăli şi ucenici, un sentiment trainic al apartenenţei la ”a dărui”, o jertfă a sublimului angajat, un segment singular de ordine cu însemnătate proprie.

Vibraţii creatoare, energii intense, forţe încărcate armonios, care toate creează personalităţi puternice, triumfuri ale unei unităţi de educaţie adaptate la pecetea românească.

Străfulgerări de forţe înnoitoare ale digitalizării şi închegării unei educaţii spre MODEL, spre ARMONIE, spre iubiri de începuturi şi adânciri de forţe tainice, spre împlinirea umană a elevilor.

Întreaga devenire a Cantemirului este în consonanţă cu orientarea adâncă a culturii româneşti şi europene.

Pe o anumită linie trăsătura contemporană a colegiului este sensibilitatea formelor cu adevărat creatoare pentru fiinţa umană:

Caracter,

Armonie,

Nobleţe,

Tinereţe,

Elită,

Model,

Inteligenţă,

Respect.

Acum, la moment aniversar, Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir” este acţiune şi afirmare, este impuls spre inovare şi efort de luminare a tinerilor militari.

Lumea pe care a întrupat-o este a Oştirii, a vieţuirii în şi pentru echipă, a unui lucru bine ancorat în Trăinicia Neamului văzut şi nevăzut.

Opera lui e în întregime originală, este râvna făuritorilor de spirit cantemirist, este flacăra aprinsă în sufletul a cca 13.000 de ”împăraţi” ai ”Academiei lui Cantemir”.

Mărirea lor este trăinicia instituţiei noastre. Tăria şi faptele lor sunt zidurile care întăresc cetatea cantemiristă.

Dragostea faţă de tinerii care se instruiesc în Cantemir face ca sufletele să vorbească cu îngerii. Ea ne dă puterea de a ne ridica ori de câte ori simţim plângerea, deznădejdea, răul şi neîmplinirea în desfăşurarea zilei.

O consecvenţă a lucrului bine făcut, o ducere până la esenţial a dragostei faţă de tânărul cantemirist ne dă neschimbătorul elan al biruinţei în lupta cu viul tot al Lumii.

Pământului roditor al Cantemirului – La mulţi ani! 🙂

Director adjunct, profesor dr. Aurel-Constantin Soare

 Posted by at 9:57 am
Gravityscan Badge