Matematică

 
Catedra de matematică             

Şef comisie metodică – prof. Ion Necula

Alcătuiesc resursele catedrei de matematică:
. cinci profesori titulari cu gradul I;
. o sală multimedia;
. două cabinete de consultaţii si meditaţii;
. fond de carte funcţional.Competenţe generale:•  Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare;
•  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;
•  Utilizarea corectă a algoritmilor matematici în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate;
•  Exprimarea şi redactarea corectă şi coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme;
•  Analiza unei situaţii problematice şi determinarea ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei;
•  Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor;
  repere pe care le ating cu fiecare promoţie de tineri care au optat pentru această forma de învătământ militar.Pentru a vă verifica cunostinţele vă punem la dispoziţie pentru download următoarele teste de verificare in vederea admiterii la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”:

Test Matematica 1
Test Matematica 2
Test Matematica 3
Test Matematica 4
Test Matematica 5
Test Matematica 6
Test Matematica 7
Test Matematica 8
Test Matematica 9
Test Matematica 10

prof. LORENA EZARU   

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe, secţia Matematică-Fizică, Universitatea Transilvania, Braşov- promoţia 1997.Absolventă a cursului postuniversitar de specializare în informatică, Universitatea Transilvania Braşov, 2002;         

Are o vechime de 18 ani în colegiu, din care 8 ani a activat în cadrul catedrei de informatică şi începând din 2005 se întoarce la prima pasiune- matematica. Este membru al Societatii de Stiinte Matematice filiala Prahova;

Este  Coordonator Proiecte şi Programe Educative;

Autor culegere  „Probleme de matematică pentru admiterea în colegiile militare” – editura SIGMA – 2012

Grad didactic I

Cursuri:

– Evaluator de competențe profesionale, Şcoala de aplicație pentru  luptӑ MIHAI VITEAZUL- PITEŞTI,  2014

– Abilitate curricularӑ, Universitatea Andrei Şaguna Constanța, 2013

–  Dezvoltare profesionalӑ şi oportunitӑți de carierӑ, Universitatea Andrei Şaguna Constanța, 2013

–  Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional,CCD Prahova,2013

–  Manager proiect, Asociaţia română pt. managementul proiectelor, Bucureşti,  2013

–  Mentor, Zece plus, Oneşti, 2011

–  Instruire in societatea cunoasterii, SIVECO Romania SA, 2011

– Formator, Smart Training Solutions, 2010

–  Cursuri practice de consiliere şi orientare, Centrul Educatia 2000+, 2007

–  Noi didactici in viziune transdisciplinarӑ, Centrul Educatia 2000+, 2006

Performanţe an şcolar 2016-2017:

Distincţii faza judeţeană:

Elev caporal Samuel Gheorghe – Premiul al III –lea la Olimpiada de Matematică;

Elev caporal Alexandru Burcea – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

Elev Raluca Caran – Menţiune la Olimpiada de Matematică.

prof. Raul Baz

Absolvent al Facultăţii de Matematică, secţia Matematică, Universitatea București – promoţia 1985, media 10 la examenul de licență.

A predat la Colegiul Cantacuzino din Sinaia, la Școala Sfânta Vineri și la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești.

Este autorul cărții „Mulțimi – puterea de a înțelege”, apărută la Editura Didactică și Pedagogică.

Gradul didactic I

Cursuri: CRED

 
                             

prof. DANIELA OPREA  

Absolventă a Facultăţii de Matematică, Universitatea din Bucureşti și a cursului postuniversitar de specializare în informatică, Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti. Este profesor titular gradul I la catedra de matematică și membru al filialei S.S.M. Câmpina.

         Consideră că “În steaua ta trebuie să crezi mai ales când cerul este înnourat”.       

 

 
                          

prof. ELENA STAN

Absolventă în anul 2008 a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, specializarea Matematică-Informatică.

Profesor de Matematică la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din  anul 2016;

Profesor deteşat în interesul învăţământului;

Gradul didactic I.

 prof. IULIAN ANA                              
Documente utile: Complemente de geometrie – curs optional      

 

Acum vă puteţi verifica cunostinţele in vederea examenului de bacalaureat impreună cu noi, având la dispoziţie următoarele teste:     Test BAC 1
Test BAC 2
Test BAC 3
Test BAC 4
Test BAC 5