Matematică

 
Catedra de matematică          

Şef comisie metodică – prof. Ion Necula

Alcătuiesc resursele catedrei de matematică:
. cinci profesori titulari cu gradul I;
. o sală multimedia;
. două cabinete de consultaţii si meditaţii;
. fond de carte funcţional.Competenţe generale:•  Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare;
•  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;
•  Utilizarea corectă a algoritmilor matematici în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate;
•  Exprimarea şi redactarea corectă şi coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme;
•  Analiza unei situaţii problematice şi determinarea ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei;
•  Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor;
  repere pe care le ating cu fiecare promoţie de tineri care au optat pentru această forma de învătământ militar.Pentru a vă verifica cunostinţele vă punem la dispoziţie pentru download următoarele teste de verificare in vederea admiterii la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”:

Test Matematica 1
Test Matematica 2
Test Matematica 3
Test Matematica 4
Test Matematica 5
Test Matematica 6
Test Matematica 7
Test Matematica 8
Test Matematica 9
Test Matematica 10

prof. LORENA EZARU

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe, secţia Matematică-Fizică, Universitatea Transilvania, Braşov- promoţia 1997.Absolventă a cursului postuniversitar de specializare în informatică, Universitatea Transilvania Braşov, 2002;         

Are o vechime de 18 ani în colegiu, din care 8 ani a activat în cadrul catedrei de informatică şi începând din 2005 se întoarce la prima pasiune- matematica. Este membru al Societatii de Stiinte Matematice filiala Prahova;

Este  Coordonator Proiecte şi Programe Educative;

Autor culegere  „Probleme de matematică pentru admiterea în colegiile militare” – editura SIGMA – 2012

Grad didactic I

Cursuri:

– Evaluator de competențe profesionale, Şcoala de aplicație pentru  luptӑ MIHAI VITEAZUL- PITEŞTI,  2014

– Abilitate curricularӑ, Universitatea Andrei Şaguna Constanța, 2013

–  Dezvoltare profesionalӑ şi oportunitӑți de carierӑ, Universitatea Andrei Şaguna Constanța, 2013

–  Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional,CCD Prahova,2013

–  Manager proiect, Asociaţia română pt. managementul proiectelor, Bucureşti,  2013

–  Mentor, Zece plus, Oneşti, 2011

–  Instruire in societatea cunoasterii, SIVECO Romania SA, 2011

-Formator, Smart Training Solutions, 2010

–  Cursuri practice de consiliere şi orientare, Centrul Educatia 2000+, 2007

–  Noi didactici in viziune transdisciplinarӑ, Centrul Educatia 2000+, 2006

Performanţe an şcolar 2016-2017:

Distincţii faza judeţeană:

Elev caporal Samuel Gheorghe – Premiul al III –lea la Olimpiada de Matematică;

Elev caporal Alexandru Burcea – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

Elev Raluca Caran – Menţiune la Olimpiada de Matematică.

prof. Raul Baz

Absolvent al Facultăţii de Matematică, secţia Matematică, Universitatea București – promoţia 1985, media 10 la examenul de licență.

A predat la Colegiul Cantacuzino din Sinaia, la Școala Sfânta Vineri și la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești.

Este autorul cărții „Mulțimi – puterea de a înțelege”, apărută la Editura Didactică și Pedagogică.

Gradul didactic I

Cursuri: CRED

 
.prof. DANIELA OPREA 

Absolventă a Facultăţii de Matematica, Universitatea  din Bucureşti în anul 1997. De atunci predă, mai întâi informatica în Colegiul Naţional Militar  “Dimitrie Cantemir ” , iar din 2005 matematica. Este profesor titular la catedra de matematică. Este membru al filialei S.S.M. Câmpina si profesor gradul I, consideră că “În steaua ta trebuie să crezi mai ales când cerul este înnourat”.         

Absolventă a cursului postuniversitar de specializare în informatică, Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti-2002.

Cursuri:

  • 2014 – Evaluator de competenţe profesionale (specializare);
  • 2013 – Intel-teach– Instruire în Societatea Cunoaşterii;
  • 2013 – Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional;
  • 2013 – Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii („Abilitare curriculară”, „Dezvoltare profesională şi oportunităţi de carieră”);
  • 2013 – Manager de proiect;
  • 2011 – programul de specializare pentru ocupaţia (competenţe comune): Mentor;
  • 2010 – programul de specializare pentru ocupaţia (competenţe comune): Formator;
  • 2008 – cursul de Formare profesională AEL;
  • 2007 – cursul de formare continuă Educaţia 2000+: Cursuri practice de consiliere şi orientare;
  • 2006 – cursul de formare continuă Educaţia 2000+: Noi didactici în viziune transdisciplinară;

Performanţe

An şcolar 2016-2017:

Elev fruntaş Enescu Mario Dulce – Menţiune la Concursul Interjudeţean “Gheorghe Lazăr”.

Distincţii la faza judeţeană:

Elev caporal Răzvan Cristea – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

Elev Gabriel Belivacă – Menţiune la Olimpiada de Matematică;

 
                       

prof. ELENA STAN

Absolventă în anul 2008 a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, specializarea Matematică-Informatică.

Profesor de Matematică la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din  anul 2016;

Profesor deteşat în interesul învăţământului;

Gradul didactic II.

 prof. IULIAN ANA                              
Documente utile: Complemente de geometrie – curs optional    

 Rezultate în anul şcolar 2011-2012:
Olimpiada – faza judeţeană – 6 menţiuni;
– 2 premii I cu medalie de aur Matematică – Evaluare în educaţie, 10 premii I Matematică – Evaluare în educaţie, 4 premii III cu medalie de bronz Matematică – Evaluare în educaţie.

Rezultate în anul şcolar 2010 – 2011:

Olimpiada – faza judeţeană – 13 menţiuni
– 5 premii I Matematică – Evaluare în educaţie (Despina- Stoian Cristina medalie de bronz, februarie 2011);

– 2 premii II Matematică – Evaluare în educaţie;-

5 premii III Matematică – Evaluare în educaţie

;- 9 menţiuni Matematică – Evaluare în educaţie.

Acum vă puteţi verifica cunostinţele in vederea examenului de bacalaureat impreună cu noi, având la dispoziţie următoarele teste:    

Test BAC 1
Test BAC 2
Test BAC 3
Test BAC 4
Test BAC 5