Matematică. Tehnologii

 

Şef comisie metodică: prof. Lorena Ezaru

Catedra de matematică

Alcătuiesc resursele catedrei de matematică:
. cinci profesori titulari cu gradul I;
. o sală multimedia;
. două cabinete de consultaţii si meditaţii;
. fond de carte funcţional.
[…mai mult]


Catedra de ştiinţe ale naturii

Alcatuiesc resursele catedrei de stiinte ale naturii:
cinci profesori titulari ;
doi laboranţi ;
patru laboratoare de specialitate, din care trei modernizate;
patru cabinete de consultaţii ;
un muzeu de biologie ;
fond de carte funcţional.
[…mai mult]


Catedra de informatică

[…mai mult]