Limba Engleză

 
Catedra de limba engleză  

Şef catedră: prof. Corina Barbu

Compun colectivul catedrei:

.
prof. CORINA BARBU Este profesor gradul I, absolventă a Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii “Lucian Blaga “ din Sibiu.
Activitatea din ultimii ani: pregătiri pentru bacalaureat şi admitere în învăţământul superior militar, conducerea cercului de pregătire pentru olimpiadele şcolare.Cursuri: 

2009 – Metodology and Language Skills, Oxford, Marea Britanie;

2010 – Curs Formator;

2011 – Mentor;

2013 – Manager de proiect;

2014 – Evaluator

2015 – Profesor responsabil cu activitatea internaţională şi coordonator al proiectului european Erasmus +  “Developing English through Art – oriented activities”

 Performanţe an şcolar 2013-2014:

Faza judeţeană:

1 premiu III – elev fruntaş Valentin-Paul Mărgărit

Performanţe an şcolar 2014-2015:

2 Premii speciale şi o Menţiune la Concursul Internaţional „Lecţii cu Nichita”, ediţia a V –a, secţiunea Traduceri Engleză Juniori

elev caporal Iulia Condruz – Menţiune

elev Răzvan Bojica – Premiu special

elev fruntaş Andrei Moraru – Premiu special

 

.
prof. DANIELA SCHONAUER Este profesor gradul I, absolventă a Facultăţii de Litere a UPG din Ploieşti
Activitatea în anul curent: pregătiri pentru bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior militar.Cursuri:2010 – Curs Formator;2011 – “Innover pour motiver”, Montpellier, Franţa;2011 – Mentor; 

2013 – Manager de proiect;

2014 -Intel Teach- Instruirea în societatea cunoaşterii;

2014 – Evaluator de Competenţe Profesionale.

.
prof. ANDREEA ZIEGLER

Profesor titular

Absolventă a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Filologie – Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză, UPG Ploieşti

Gradul didactic II

 

 
Prof. RALUCA – ELENA COLŢOIU

Absolventă a Universităţii „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză

Masterat: Studii lingvistice pentru comunicare interculturală, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Litere

Doctor în domeniul Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

 
 

Resursele catedrei de limba engleză:

 Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” dispune de două cabinete de limba engleză dotate după noile cerinţe ale predării limbilor străine. Cabinetele dispun de computere, sisteme audio şi video, cărţi ce acoperă domenii diverse şi alte materiale.

Prezentare generală. Obiectivele catedrei

Catedra de limba engleză este alcătuită din cadre didactice tinere, care adaugă pasiunii energia specifică vârstei.

Într-o discuţie asupra rolului limbii engleze s-ar aborda, desigur, multe aspecte, dar cu siguranţă trebuie să admitem de la  început că importanţa ei nu poate fi pusă la îndoială. Engleza, limba lui Shakespeare şi a lui Milton, reprezintă de ceva vreme codul principal de comunicare internaţională, se spune, mai ales erei computerului, insă nu trebuie să uităm că o limbă străină oferă accesul la o altă cultură – în acest caz particular una ce conţine câteva din capodoperele universale – este mijlocul prin care omul îşi poate împărtăşi idei şi sentimente, fie că se află la New York sau la Bucureşti. Engleza este deci nu numai limba lui Faulkner sau a lui Bill Gates, ci şi limba a milioane de alţi oameni, mult mai puţin celebri.

În colegiul nostru locul şi importanţa limbii engleze erau de mult recunoscute, dar noile standarde apărute odată cu admiterea României în NATO, au impus-o ca fiind una dintre priorităţi, astfel o motivaţie în plus pentru a-şi exersa şi aprofunda cunoştinţele.

Atât prin curriculumul diferenţiat, cat şi prin cel la dispoziţia scolii, limbii engleze i se acordă ore în plus. Mai mult, profilul liceului se regăseşte în cursul de engleză militară pentru avansaţi, care permite elevilor să-şi însuşească un vocabular specific acestui domeniu.

Trebuie adăugat că, limba engleză fiind obligatorie in şcoala noastră, elevii care încep aici studiul ei ajung ca numai după patru ani să poată concura cu succes la examenele de admitere în învăţământul superior militar, alături de colegii lor de anul şapte sau opt.

Din punctul de vedere al materialelor, atât în ceea ce priveşte ora de vocabular tematic, cât şi cele obligatorii, se folosesc suporturi scrise, audio şi video oferite de instituţia americană ce coordonează programele de învăţare a limbii engleze in tările membre NATO, dar şi de centrele de limbi străine ale Ministerului Apărării.

Aderarea României la NATO a deschis noi posibilităţi de comunicare internaţională. Din această perspectivă un alt aspect al activităţilor noastre are în vedere stabilirea unor contacte cu instituţii de învăţământ militar şi civil din SUA şi Marea Britanie pentru schimburi de experienţă între elevi şi profesori, deoarece viziunea noastră asupra însuşirii limbii engleze comportă laturi interdisciplinare şi interculturale, predarea elementelor specifice de comunicare in contextul mileniului trei fiind prioritare pentru noi.
Rezultate obţinute în anul şcolar 2010-2011: (3 premii III şi 5 menţiuni)
Rezultate obţinute în anul şcolar 2011-2012:
Julea Adrian – premiul I, prof. Corina Barbu;
Popescu Vladimir – menţiune, prof. Andreea Ziegler;
Ştefan Roxana – menţiune, prof. Daniela Schonauer;
Epurescu Cătălin – menţiune, prof. Felicia Dimulescu.

 

Documente utile:
Test engleza
Funny english
Programa limba engleza optional
Programa limba engleza clasa a IX-a
Programa limba engleza clasa a X-a
Programa limba engleză pentru clasele a IX-a – a XII-a