Limba Engleză

 
Catedra de limba engleză         Şef catedră: prof. Corina BarbuCompun colectivul catedrei:

.
prof. CORINA BARBU Este profesor gradul I, absolventă a Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii “Lucian Blaga “ din Sibiu.
Activitatea din ultimii ani: pregătiri pentru bacalaureat şi admitere în învăţământul superior militar, conducerea cercului de pregătire pentru olimpiadele şcolare.Cursuri:    Experienţa profesională   

 • 2000 – prezent: profesor limba engleză; responsabil cu pregătirea loturilor reprezentative ale colegiului pentru concursuri şcolare şi pentru concursurile de admitere în academiile militare ale categoriilor de forțe;
 • 2010 – 2014: sef comisia metodică consiliere și orientare la nivelul colegiului;
 • 2010 – 2014: consilier proiecte și programe educative;
 • 2009 – 2011: membru în echipa proiectului european multilateral Comenius „Pride and Prejudice”;
 • 2009 – 2022: profesor responsabil cu formarea continuă;
 • 2022 – prezent: președinte Comisie Mentorat Didactic și Formare în Cariera Didactică;
 • 2009 – 2014: membru comisie C.E.A.C. din colegiu;
 • 2000 – prezent: responsabil – catedra de limba engleză;
 • 2011-2013: membru în echipa proiectului european multilateral Comenius „Music Matters”;
 • 2013-2017: profesor metodist al ISJPH
 • 2014-2020: Centrul de Excelenta Prahova, coordonator limba engleză cls 11-12;
 • 2020-2021: Centrul de Excelență Prahova, profesor limba engleză cls 11-12;
 • 2015-2017: coordonator local proiect Erasmus +KA2: Developing English through ARt-oriented activities;
 • 2015 – prezent: profesor responsabil cu activitatea internațională;
 • 2017 – prezent: membru în consiliul de administraţie al şcolii/ consiliul de conducere;
 • 2018 – prezent: membru în Corpul național al experților în management școlar;
 • Evaluator la Olimpiadele şcolare de specialitate;
 • 2019-2020: Coordonator proiect european Erasmus +KA1: The future- Learning in progress;
 • 2019-2022: Coordonator proiect european Erasmus+ KA2 U.M.B.R.E.L.L.A.;
 • 2021: Membru în Corpul de Profesori evaluatori pentru examene și concursuri naționale;
 • 2021 – prezent: Membru în grupurile de lucru ale Ministerului Educației pentru elaborarea de programe școlare (GLC21 și GLC80)

Educaţie şi formare

 • 2022 – Alternative, continuous methods of assessment in line with the CEFR and its Companion Volume , RELANG Workshop, European Centre for Modern Languages, Mamaia, România
 • 2022 – ICT in Education, Praga, Cehia
 • 2022 – Consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră a elevilor, CCD PH
 • 2021 – Curs de formare pentru constituirea Corpului de Profesori evaluatori pentru examene și concursuri naționale
 • 2019 – Flipped Classroom, Dublin, Europass Teacher Academy
 • 2019 – Educație pentru sănătate și tehnici de acordare a primului ajutor
 • 2019 – Abilitarea corpului de metodiști pentru învățământul preuniversitar
 • 2019 – Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar
 • 2019 – Educație financiară pentru o școală modernă
 • 2018 – Comunicare si management
 • 2017 – Leadership şi management în educaţie
 • 2014-  Curs INTEL TEACH – CCD, Prahova;
 • 2014 – Evaluator de competente profesionale (Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta „Mihai Viteazul”, Pitesti)
 • 2013 – Metodist al ISJPH – limba engleza;
 • 2013 – The 2013 National Conference for English Language Teachers organized by Fischer International, Bucuresti
 • 2013 – Curs MANAGER PROIECT (organizat de Asociatia Romana pentru Managementul Proiectelor)
 • 2012 – Gradul didactic I
 • 2011 – Programul de formare continua „Formarea competentelor IT in procesul didactic” (25 credite profesionale transferabile), in cadrul proiectului  POSDRU „Profesionalizarea carierei didactice”
 • 2011 – Programul de formare continua „Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente” (25 credite profesionale transferabile), in cadrul proiectului  POSDRU „Profesionalizarea carierei didactice”
 • 2011 – Programul de formare continua „Metode interactive de predare – invatare” (25 credite profesionale transferabile), in cadrul proiectului  POSDRU „Profesionalizarea carierei didactice”
 • 2011 – Programul de formare continua „ Managementul clasei de elevi – gestionarea situatiilor de criza” (25 credite profesionale transferabile), în cadrul proiectului  POSDRU „Profesionalizarea carierei didactice”
 • 2011 – Curs MENTOR (organizat de ZECE PLUS, Onesti)
 • 2010 – Curs FORMATOR (organizat de SMART TRAINING SOLUTIONS, Bucureşti)
 • 2009 – Curs „Methodology and Language Skills” (Oxford, UK)
 • 2008 – Gradul didactic II
 • 2002 – Grad didactic „Definitiv”

2 Premii speciale şi o Menţiune la Concursul Internaţional „Lecţii cu Nichita”, ediţia a V –a, secţiunea Traduceri Engleză Juniori

elev caporal Iulia Condruz – Menţiune

elev Răzvan Bojica – Premiu special

elev fruntaş Andrei Moraru – Premiu special

 

.
prof. DANIELA SCHONAUER    2001- Facultatea de Litere şi Stiinţe, secţia limba şi literatura englezǎ/limba şi literatura francezǎ, din cadrul Universitǎţii ”Petrol-Gaze” din Ploieşti.
2004-Definitivarea în învǎţǎmant, în specialitatea limba şi literatura francezǎ, la Universitatea din Bucureşti.2009 – Gradul Didactic II, la Universitatea ”Petrol-Gaze” din Ploieşti, în specialitatea limba şi literatura englezǎ. 2014 – Gradul didactic I.

FORMARE CONTINUĂ
 Cursuri:
– „Noi didactici in viziune transdisciplinară”, 2006;
– „Metodica predării terminologiei militare operaţionale”, 2008;
– curs de formator , 2010;
– curs de mentor, 2011;
– Innover pour motiver , Franţa, 2011;
– „Manager de proiect” 2013;
– „ Evaluator de Competenţe profesionale”, 2014;
– „ Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii” 2014;
– „ Interactive teaching – Using Educational Games and New Technology in order to enhance learner’s motivation”, Konstanz, Germania, 2016;
– „Leadership şi management în educaţie”, 2017;
– “Educație financiară” 2019;
– „Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar” 2019;
– „Educație pentru sănătate și tehnici de acordare a primului ajutor”, 2019
– “Flipped classroom”, Sevilla, Spania, februarie 2020;
– „Tablets and smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”, Valencia, Spania, martie 2022;
– „Consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră a elevilor”, 2022;

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE
– A făcut parte din echipele proiectelor europene Comenius Pride and Prejudice, Music Matters, care s-au desfășurat în colegiu în perioada 2009-2013;
– În 2011, a partcipat la cursul de formare continuă cu finanțare europeană
„ Innover pour motiver”, Montpellier, Franța;
– În perioada 08.02.2016-12.02.2016 a participat la Konstanz, în Germania, la cursul de formare continuă Interactive teaching – Using educational games and new technology in order to enhance learners’ motivation;
– Are contract de voluntariat cu Asociația Eruditus, din anul 2015 ;
– A susţinut în calitate de profesor formator voluntar cursul de limbă engleză English for Everyday Life, care s-a desfăşurat la Oslo, în Norvegia, în perioada 11.07.2016-17.07.2016.
– Parteneriatul de voluntariat cu Asociația Eruditus i s-a oferit oportunitatea de a se implica în proiectul european Grundtvig engAge – 2013-2015 ;
– Proiectul Erasmus KA1 The future learning in progress – 2019-2020 ;
– Participare la cursul Flipped classroom, Sevilla, Spania, februarie 2020 ;
– A participat la redactarea proiectului Erasmus KA1 Eficientizarea evaluarii prin e-instruire.
– A susţinut în calitate de profesor formator voluntar cursul de Classroom Management, care s-a desfăşurat la Oslo, în Norvegia, în perioada 07.08.2022-14.08.2022.

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE

– Participă la activități metodice organizate de CCD, sau de Alianța Franceză din Ploiești;
– A predat ore de limba franceză la Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova din anul 2014 până în 2019;
– A participat în calitate de profesor evaluator la olimpiadele de limba engleză/franceză și la concursul Lecții cu Nichita.

Elevii pregătiți au obținut rezultate la olimpiade și concursuri școlare, faza județeană.
– membru în echipele proiectelor europene Pride and Prejudice, Music Matters, Flipped Classroom, „Eficientizarea evaluării prin e-instruire”
– S-a implicat în organizarea olimpiadelor de fizică și astrofizică, faza națională,
care au avut loc în Breaza.
– Membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru testul grilă de verificare a cunoștințelor, susținut de către candidații înscriși în vederea transferului în colegiile naționale militare

 

prof. ANDREEA ZIEGLER

Profesor titular

Grad didactic I

1999-2003 – Absolventă a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Filologie – Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză, UPG Ploieşti

2004-2006- Master ,Concepte si Strategii de Comunicare, Engleza/ Franceza , Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti

CALIFICARE/ DIPLOME

2006 – Diploma de Master- specializarea :Concepte si strategii de comunicare interculturala, Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti

2003- Diploma de Licentiat in Litere, Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti, specializarea Limbsi Literatura Engleza – Limba si Literatura Franceza

1999- Diploma de bacalaureat Colegiul National Nicolae Grigorescu, Campina.

 Diplome de profesor formator, mentor si evaluator.

CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA

 2022- Using Technology in the Classroom, Split, Croația.

 2022- Program de formare continuă- Consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră a elevilor.-15 CPT

 2019 Gradul  Didactic I Limba și literatura engleza

 2019 Curs Dezvoltarea Competentelor in vederea asigurarii unui mentorat de calitate in invatamantul preuniversitar, 15 CPT

 2018 Curs Dezbatere si Oratorie Publica -20 CPT

 2016-2017 Curs Leadership si management in educatie-22C.P.T.

 2014 Curs Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficienta a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice 16+25 C.P.T.

 2014  Curs Intel Teach- Instruirea in societatea cunoasterii-25C.P.T.

 2013  Curs Manager proiect

 2012  Gradul II Limba engleza, U.P.G. Ploiesti

 2012 Curs Profesionalizarea carierei didactice 100 C.P.T.

          Formarea competentelor IT in procesul didactic

          Managementul clasei de elevi-gestionarea situatiilor de criza

          Metode interactive de predare – invatare

          Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente

 2011 Curs Mentor

 2005  Definitivat limba engleza, U.P.G. Ploiesti

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE

A participat la redactarea proiectului Erasmus KA1 Eficientizarea evaluarii prin e-instruire 2021-2022, membru în echipa de proiect.
A fost membru în comisia de admitere la Academia Fortelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu- iulie 2022
A fost membru în comisia de elaborare a subiectelor limba engleză la Scoala Militară de Maistri si Subofițeri Gheorghe Lazăr- septembrie 2021
A participat în calitate de profesor evaluator la olimpiadele de limba engleză și la concursul Lecții cu Nichita.
S-a implicat în organizarea olimpiadelor de fizică și astrofizică, faza națională,
care au avut loc în Breaza.
Elevii pregătiți  au obținut rezultate la olimpiade și concursuri școlare, faza județeană.
Premiul I la concursul international Lectii cu Nichita 2019

       

 
Prof. RALUCA – ELENA COLŢOIU

Absolventă a Universităţii „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză

Masterat: Studii lingvistice pentru comunicare interculturală, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Litere

Doctor în domeniul Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

prof. GEORGIANA NEAGOE

Absolventă în 2009 a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, licenţiata în  specializarea Limba şi Literatura Română Limba şi Literatura Engleză.

Gradul didactic I

Masterat

Concepte şi strategii de comunicare interculturale – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014

Management Educaţional şi Integrare Europeană – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 2011

Cursuri de formare

Anul şcolar 2017-2018

Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiillor şi a elevilor

Anul şcolar 2016-2017

Inovare şi schimbare în managementul instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Eficientizarea managementului instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Metodica predării-învăţării-evaluării eficiente în instituţiile de învăţământ preuniversitar

Leadership în organizaţiile şcolare

Anul şcolar 2012-2013

Probleme ale evaluării în gimnaziu şi liceu la limba şi literatura română

Anul şcolar 2011-2012

Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova

Anul școlar 2020-2021

Cursul HUB și webinarul „Teacher Development Seminar” 

Anul școlar 2021-2022

 Participare mobilitate în cadrul Proiectului Eramus+ K2 „Critical Thinking, Communicational and Social Skills Development”

Participare curs formarea cadrelor didactice în cadrul proiectului Erasmus+ K1 „Eficientizarea evaluarii prin e-instruire”

Participare Conferința „Online Conference for English Enthusiasts”

Participare curs consiliere, „Dezvoltare personală și orientare în carieră a elevilor”

 prof. Laura Șupeală

 Universitatea „,Spiru Haret”, București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializare: Limba și literatura engleză – Limba și literatura spaniolă, 4ani/zi.

Universitatea „Spiru Haret”, București, Facultatea de Litere, Specializare: Limba și literatura română – Limba și literatura franceză, 3ani/zi.

Universitatea Tehnică de Construcții București: Masterat -Management Educațional, 2 ani/zi.

Grad didactic I, anul 2021

Membru al Corpului National de Experți in management educațional din 2018.

Certificat ” Inclusive Education and Competences for Democratic Culture „, Oslo , Norvegia 2022,

Certificat Consilier de dezvoltare personala 2021,

Atestat Evaluarea și dezvoltarea personala a copiilor și elevilor 2019,

Atestat Abilitarea Corpului de Profesori Metodiști 2020,

Atestat Leadership și Management în educație 2018.

Atestat Formator 2017.

 
 

Resursele catedrei de limba engleză:

 Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” dispune de două cabinete de limba engleză dotate după noile cerinţe ale predării limbilor străine. Cabinetele dispun de computere, sisteme audio şi video, cărţi ce acoperă domenii diverse şi alte materiale.

Prezentare generală. Obiectivele catedrei

Catedra de limba engleză este alcătuită din cadre didactice tinere, care adaugă pasiunii energia specifică vârstei.

Într-o discuţie asupra rolului limbii engleze s-ar aborda, desigur, multe aspecte, dar cu siguranţă trebuie să admitem de la  început că importanţa ei nu poate fi pusă la îndoială. Engleza, limba lui Shakespeare şi a lui Milton, reprezintă de ceva vreme codul principal de comunicare internaţională, se spune, mai ales erei computerului, insă nu trebuie să uităm că o limbă străină oferă accesul la o altă cultură – în acest caz particular una ce conţine câteva din capodoperele universale – este mijlocul prin care omul îşi poate împărtăşi idei şi sentimente, fie că se află la New York sau la Bucureşti. Engleza este deci nu numai limba lui Faulkner sau a lui Bill Gates, ci şi limba a milioane de alţi oameni, mult mai puţin celebri.

În colegiul nostru locul şi importanţa limbii engleze erau de mult recunoscute, dar noile standarde apărute odată cu admiterea României în NATO, au impus-o ca fiind una dintre priorităţi, astfel o motivaţie în plus pentru a-şi exersa şi aprofunda cunoştinţele.

Atât prin curriculumul diferenţiat, cat şi prin cel la dispoziţia scolii, limbii engleze i se acordă ore în plus. Mai mult, profilul liceului se regăseşte în cursul de engleză militară pentru avansaţi, care permite elevilor să-şi însuşească un vocabular specific acestui domeniu.

Trebuie adăugat că, limba engleză fiind obligatorie in şcoala noastră, elevii care încep aici studiul ei ajung ca numai după patru ani să poată concura cu succes la examenele de admitere în învăţământul superior militar, alături de colegii lor de anul şapte sau opt.

Din punctul de vedere al materialelor, atât în ceea ce priveşte ora de vocabular tematic, cât şi cele obligatorii, se folosesc suporturi scrise, audio şi video oferite de instituţia americană ce coordonează programele de învăţare a limbii engleze in tările membre NATO, dar şi de centrele de limbi străine ale Ministerului Apărării.

Aderarea României la NATO a deschis noi posibilităţi de comunicare internaţională. Din această perspectivă un alt aspect al activităţilor noastre are în vedere stabilirea unor contacte cu instituţii de învăţământ militar şi civil din SUA şi Marea Britanie pentru schimburi de experienţă între elevi şi profesori, deoarece viziunea noastră asupra însuşirii limbii engleze comportă laturi interdisciplinare şi interculturale, predarea elementelor specifice de comunicare in contextul mileniului trei fiind prioritare pentru noi.
Rezultate obţinute în anul şcolar 2010-2011: (3 premii III şi 5 menţiuni)
Rezultate obţinute în anul şcolar 2011-2012:
Julea Adrian – premiul I, prof. Corina Barbu;
Popescu Vladimir – menţiune, prof. Andreea Ziegler;
Ştefan Roxana – menţiune, prof. Daniela Schonauer;
Epurescu Cătălin – menţiune, prof. Felicia Dimulescu.

 

Documente utile:
Test engleza
Funny english
Programa limba engleza optional
Programa limba engleza clasa a IX-a
Programa limba engleza clasa a X-a
Programa limba engleză pentru clasele a IX-a – a XII-a