Admitere

 

Admiterea în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” – 2023

Programul de studii pentru clasa a IX-a în cadrul colegiului național militar se înscrie în: filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică, intensiv limba engleză.

Probele de selecție sunt: psihologice, fizice şi interviu de evaluare finală.

Selecția se desfășoară în cele patru centre zonale de selecție și orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

SELECȚIA se concretizează în probe și examinări specifice care pot indica dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe (obligatorii pentru toți candidații):

-evaluare psihologică;

-test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;

-chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar.

-evaluarea capacității motrice (probe fizice) :

  1. parcurgerea într-un timp determinat a unui TRASEU UTILITAR-APLICATIV, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa);

2. de rezistenţă pe distanţa de 1000 metri pentru candidații la colegiul național militar.

Baremul, traseul utilitar-aplicativ și penalizările pentru executarea incorectă a unor elemente pot fi consultate în ilustrațiile de mai jos.

Interviu de evaluare finală – pentru orientarea vocațională a candidaților.

Examinarea medicală.

Candidații declarați „Admis” la aceste probe vor parcurge examinarea medicală conform indicațiilor personalului din birourile informare-recrutare și din centrele zonale de selecție și orientare.

Atunci când se prezintă pentru examinarea medicală, candidatul trebuie să aibă asupra sa o adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele medicale.

Examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale (dacă este cazul).

Candidații declarați „Admis” la probele de selecţie şi „Apt” la examinarea medicală întocmesc dosarul de candidat și participă la concursul de admitere.

Calendarul admiterii în colegiile naționale militare, pentru anul școlar 2022-2023 poate fi consultat aici: https://cutt.ly/PU6HPMT .

Aveți la dispoziție detalii despre probele sportive și probele psihologice, prezentate în cele două link-uri.

Citiți până la capăt

https://www.facebook.com/100064630902016/posts/297397435757951/

https://www.facebook.com/100064630902016/posts/298017325695962/

xxx

La prezentarea pentru susținerea probelor de selecție (fizice), candidații trebuie să prezinte o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este „clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar”

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat „Admis” sau „Respins”.

Probele de selecție sunt susținute în centrul zonal de selecție și orientare la care este arondat biroul informare-recrutare unde candidatul s-a inscris.

Puteți obține mai multe informații despre selecție stând de vorbă cu personalul recrutor.

Numerele de telefon și adresele birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare le găsiți aici: https://bit.ly/3tU6ynb și aici: https://bit.ly/3jLG3vq (în funcție de domiciliu).

Mult succes tuturor!

Țintiți sus, fiți cei mai buni!

Sursă de informaţie www.mapn.ro

Ghid de pregătire a probei de limba și literatura română pentru admiterea în colegiile militare și evaluarea națională

Ghidul candidatului 2018

Subiecte admitere 2008 -> pag.1 pag.2 pag.3

Subiecte admitere 2009 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2010 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2011 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2012 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2013 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2014 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2015 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2016 -> click aici!

Subiecte admitere 2017

Subiecte admitere 2018