Admitere

 

Admiterea în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” – 2022

În atenţia candidaţilor de clasa a VIII-a

Admiterea se desfășoară în două etape:

Etapa I – susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică.

Proba se va susține la sediul Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, unde candidatul trebuie să aibă asupra sa cartea de identitate (valabilă pentru elevii care au împlinit 14 ani) sau certificatul de naștere (valabil pentru elevii care nu dețin carte de identitate);

De reținut!!

            27.05.2021 – prezentarea candidaților până la ora 18.00 în vederea instructajului (candidații nu beneficiază de cazare și nu plătesc taxă de înscriere);

            28.05.2021 – ora 08.30 – accesul în sălile de concurs a candidaților;

            28.05.2021, între orele 09.00-12.00, susținerea testului de verificare a cunoștințelor;

            28.05.2021, între orele 12.00-14.00, corectarea lucrărilor;

            28.05.2021, până la ora 16.00, afișarea rezultatelor la testul grilă de verificare a cunoștințelor;

            28.05.2021, între orele 17.00-18.00, depunerea și rezolvarea contestațiilor.

►Etapa a II – a – ierarhizarea și repartizarea candidaților care au fost declarați „ADMIS” la proba de verificare a cunoștințelor și au participat la evaluarea națională, prin ADLIC, în funcție de media finală de admitere și de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică, în limita celor 120 de locuri aprobate.

17.07.2021 – afișarea rezultatelor preliminare;

17-19.07.2021, până la ora 15.00, confirmarea locului ocupat, prin completarea și semnarea „Cererii de înscriere în colegiu”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 din Metodologia privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea Concursului de admitere, pagina 32

->https://www.cantemircml.ro/wp-content/uploads/2021/03/metodologie_admitere_2021.pdf

Cererea se transmite electronic sau se depune personal. Cererea va fi însoțită obligatoriu de o adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională în clasa a VIII –a, eliberată de unitatea școlară la care a absolvit clasa a VIII –a și de foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

Candidații care nu au posibilitatea de a transmite „Fișa de înscriere în învățământul liceal militar” validată, „Cererea de înscriere în colegiu” sau „Cererea de renunțare la locul obținut” în format scanat le pot depune personal la sediul colegiilor naționale militare, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ. 19.07.2021, după ora 15.00, afișarea rezultatelor finale

20.01 – 05.03.2021înscrierea candidaților

25.01 – 09.04.2021selecția candidaților

01.02.2021 – 23.04.2021examinarea medicală

Admiterea se desfășoară în două etape:

Etapa I – susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor.

Proba se va susține la sediul Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, la  data înscrisă în Calendarul admiterii, respectiv 28.05.2021.

Timpul de susținere a probei este de 3 ore și constă într-un test grilă care conține 30 de itemi, dintre care 10 pentru Limba și literatura română, 10 pentru Geometrie și 10 pentru Algebră.

Etapa a II – a – ierarhizarea și repartizarea candidaților care au fost declarați „ADMIS” la proba de verificare a cunoștințelor și au participat la evaluarea națională, prin ADLIC în funcție de media finală de admitere și de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică, în limita celor 120 de locuri aprobate.

MFA = 0,2xMA + 0,8xNP

MFA = media finală de admitere;

MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite în anexa 2.II.3, la Ordinul ministrului educației și cercetării privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 nr. 5457/2020;

NP – nota la proba de verificare.

IMPORTANT: La procesul de recrutare, selecție și admitere în colegiile naționale militare nu pot participa absolvenții clasei a VIII –a din seriile anterioare care au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional din sistemul național de învățământ și care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost declarați repetenți.

Învățământul liceal militar este gratuit și are ca misiune pregătirea științifică și umanistă generală a elevilor prin studii de nivel liceal, pe filiera vocațională, în profilul militar, specializarea matematică-informatică.

Programul de studii asigură dezvoltarea și diversificarea competențelor-cheie, precum și formarea competențelor specifice filierei, profilului și specializării.

 Studiile liceale au durata de 4 ani, în conformitate cu planurile-cadru de învățământ stabilite la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării.

Prima și ultima medie de admitere:

Anul şcolar 2021-2022 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,97 și ultima a fost 8,14.

Anul şcolar 2020-2021 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 10 și ultima a fost 9,20.

A fost publicat Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022, conform @Recrutare MApN.


Pregătirea este cheia succesului

Elevii care sunt în clasa a VIII -a, sunt ambițioși, activi și își doresc să învețe într-un mediu al ordinii, disciplinei, al tehnologiei și al normelor militare au la dispoziție date despre probele și baremele prevăzute pentru evaluarea capacității motrice, așa cum sunt prezentate pe pagina: https://www.facebook.com/RecrutareMApN/

 • parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ ( 1 min. 45 sec.), care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa);
 • probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 m (4 min. 15 sec.)

Pentru informații și consiliere de specialitate trebuie să stați de vorbă cu personalul recrutor din cadrul Birourilor Informare-Recrutare.

Adresele și  numerele de telefon sunt disponibile aici: https://bit.ly/2RyjVss

Despre:

 1.  SĂRITURA ÎN LUNGIME
 2.  ARUNCAREA MINGILOR LA ŢINTĂ
 3.  FLOTĂRI
 4.  DEPLASAREA ÎN ECHILIBRU PE BĂNCI DE GIMNASTICĂ
 5.  ROSTOGOLIREA ÎNAINTE DIN GHEMUIT ÎN GHEMUIT
 6. ESCALADAREA UNUI OBSTACOL (FORMAT DINTR-O LADĂ SAU UN CAL DE GIMNASTICĂ):
 7. SĂRITURI ÎN SPAŢII MARCATE
 8. TÂRÂREA PE SUB UN OBSTACOL
 9. RIDICAREA ŞI TRANSPORTUL DE GREUTĂŢI
 10. ALERGAREA DE VITEZĂ

              găsiți informații în link:

https://www.facebook.com/RecrutareMApN/photos/a.1063235997030274/3577627478924434/

Pregătirea pentru alergarea de rezistenţă în link:

https://www.facebook.com/RecrutareMApN/photos/a.1063235997030274/3584154328271749/

Mult succes tuturor!

Ghid de pregătire a probei de limba și literatura română pentru admiterea în colegiile militare și evaluarea națională

Ghidul candidatului 2018

Subiecte admitere 2008 -> pag.1 pag.2 pag.3

Subiecte admitere 2009 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2010 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2011 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2012 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2013 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2014 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2015 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2016 -> click aici!

Subiecte admitere 2017

Subiecte admitere 2018

 Posted by at 1:00 pm
Gravityscan Badge