Admitere

 

În atenția candidaților care vor susține proba de verificare a cunoștințelor la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”

Etapa I: susţinerea unei probe de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba şi literatura română și Matematică

De reținut!!

*23.05.2024, începând cu ora 16:00 – prezentarea candidaţilor, însoțiți de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal (cu procură notarială), care au fost repartizați la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor:

La prezentare, candidatul trebuie să aibă asupra sa cartea de identitate/certificatul de naștere.

*23.05.2024, ora 18.15 – organizarea pe subunităţi a candidaţilor: Candidaților li se va înmâna de către comandanții de subunități „legitimația de candidat”.

*23.05.2024, ora 18.30 – instructajul candidaţilor;

*24.05.2024, ora 08.30 – accesul în sălile de concurs a candidaţilor: Candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau certificatul de naștere, pentru cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, legitimația de candidat și instrumentele de scris, obligatoriu pix cu pastă albastră sau stilou cu cerneală albastră.

*24.05.2024, între orele 09.00-12.00 – susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor;

 *24.05.2024, între orele 12.00-14.00 –  corectarea lucrărilor;

 *24.05.2024 – afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor;

*24.05.2024, între orele 17.00-19.00 – depunerea şi rezolvarea contestaţiilor (se poate contesta modul de desfășurare a probei de admitere, nu nota obținută).

Nu se percepe taxă de înscriere la concursul de admitere, sesiunea mai-iulie 2024;

Nu se asigură cazare și hrănire.

Nu se solicită anexa la fișa de înscriere.

Programul de studii pentru clasa a IX-a în cadrul colegiului național militar se înscrie în: filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică, cu predare în regim intensiv la limba engleză.

Mult succes tuturor!

Elevii din clasele a VIII-a care doresc să urmeze cursurile unui colegiu militar se mai pot înscrie până pe 5 aprilie 2024, accesând platforma https://www.recrutaremapn.ro/elev.php.

Probele de selecție se vor desfășura până pe 12 aprilie, iar examinarea medicală până pe 19 aprilie.

Sursa: MApN

Admiterea în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” – 2024

Au început înscrierile pentru învățământul liceal militar, anul școlar 2024-2025!

Se pot înscrie elevii aflaţi în clasa a VIII-a.

Programele de studii liceale în cadrul colegiilor naționale militare sunt de profil militar, filiera vocaţională, specializarea matematica-informatică, cu predare în regim intensiv la limba engleză

   Te așteptăm să ocupi unul dintre cele 168 de locuri repartizate pentru Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”.

Pentru vizualizare, accesează link-ul: https://dgmru.mapn.ro/webroot/fileslib/upload/files/2024/Plan%20scolarizare/Liceale.pdf

       ÎNSCRIERE

Înscrierea se face ONLINE, la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau mergând personal, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar al județului/sectorului în care domiciliezi. Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: www.recrutaremapn.ro/contactbir.php.

Perioada de înscriere:22.01-22.03.2024

Înscrierea se face de către unul dintre părinți (sau tutore).

     Perioada desfășurării selecției: 05.02 – 12.04.2024

     Perioada examinării medicale: 19.02 – 19.04.2024

 CONDIȚII și CRITERII de recrutare și selecție

Pentru informații detaliate și consiliere, accesează următorul link: www.recrutaremapn.ro/contactbir.php

Mult succes!

Metodologie admitere 2024 – publicată pe 16.01.2024

DISPOZIȚIE PENTRU APROBAREA CALENDARULUI ADMITERII ÎN COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

PLANUL DE ȘCOLARIZARE AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 2024-2025 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL MILITAR

Admitere – 2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „DIMITRIE CANTEMIR” AN ȘCOLAR 2023-2024!

Metodologia de admitere in Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” sesiunea mai-iulie 2023

Au început înscrierile pentru învățământul liceal militar, anul școlar 2023-2024!

Se pot înscrie elevii aflaţi în clasa a VIII-a.

Programele de studii liceale în cadrul colegiilor naționale militare sunt de profil militar, filiera vocaţională, specializarea matematica-informatică, cu predare în regim intensiv la limba engleză

Pentru numărul de LOCURI și unități/instituții de învățământ, apasă aici: https://rb.gy/qbg7e8

sau aici: https://www.recrutaremapn.ro/plan.php

ÎNSCRIERE

Înscrierea se face ONLINE, de către unul dintre părinți (sau tutore), la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau mergând personal, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar al județului/sectorului în care domiciliezi. Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: www.recrutaremapn.ro/contactbir.php .

TERMEN LIMITĂ de înscriere – 24 martie 2023

Perioada desfășurării selecției: 06.02 – 11.04.2023

Perioada examinării medicale: 20.02 – 13.04.2023

CONDIȚII și CRITERII de recrutare și selecție

Pentru informații detaliate, accesează următorul link: https://www.recrutaremapn.ro/elev.php

A fost publicat Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul școlar 2023-2024.

Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” are repartizate 168 de locuri care sunt propuse pentru a fi scoase la concurs.

Pentru vizualizare, accesați link-ul: https://dgmru.mapn.ro/…/Plan%20scolarizare/LICEALE%202.pdf

Tuturor elevilor care doresc să vină în echipa noastră, le dorim să fie ambițioși și dornici de reușită.

Noi, cantemiriștii, vă urăm mult succes și vă așteptăm să ne fiți alături, pe drumul carierei militare.

ATENȚIE! Încă nu a început perioada înscrierilor.

Pe măsură ce vom avea noutăți, vă vom ține la curent.

Toate informațiile vor fi postate pe pagina de facebook a colegiului, pe site, dar și pe pagina https://www.facebook.com/RecrutareMApN

Țintiți sus, fiți cei mai buni!

Admitere 2022

Programul de studii pentru clasa a IX-a în cadrul colegiului național militar se înscrie în: filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică, intensiv limba engleză.

Probele de selecție sunt: psihologice, fizice şi interviu de evaluare finală.

Selecția se desfășoară în cele patru centre zonale de selecție și orientare: Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

SELECȚIA se concretizează în probe și examinări specifice care pot indica dacă şi în ce măsură un candidat poate face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar.

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe (obligatorii pentru toți candidații):

-evaluare psihologică;

-test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;

-chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar.

-evaluarea capacității motrice (probe fizice) :

  1. parcurgerea într-un timp determinat a unui TRASEU UTILITAR-APLICATIV, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa);

2. de rezistenţă pe distanţa de 1000 metri pentru candidații la colegiul național militar.

Baremul, traseul utilitar-aplicativ și penalizările pentru executarea incorectă a unor elemente pot fi consultate în ilustrațiile de mai jos.

Interviu de evaluare finală – pentru orientarea vocațională a candidaților.

Examinarea medicală.

Candidații declarați „Admis” la aceste probe vor parcurge examinarea medicală conform indicațiilor personalului din birourile informare-recrutare și din centrele zonale de selecție și orientare.

Atunci când se prezintă pentru examinarea medicală, candidatul trebuie să aibă asupra sa o adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele medicale.

Examinarea medicală specifică și/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale (dacă este cazul).

Candidații declarați „Admis” la probele de selecţie şi „Apt” la examinarea medicală întocmesc dosarul de candidat și participă la concursul de admitere.

Calendarul admiterii în colegiile naționale militare, pentru anul școlar 2022-2023 poate fi consultat aici: https://cutt.ly/PU6HPMT .

Aveți la dispoziție detalii despre probele sportive și probele psihologice, prezentate în cele două link-uri.

Citiți până la capăt

https://www.facebook.com/100064630902016/posts/297397435757951/

https://www.facebook.com/100064630902016/posts/298017325695962/

xxx

La prezentarea pentru susținerea probelor de selecție (fizice), candidații trebuie să prezinte o adeverință medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este „clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar”

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat „Admis” sau „Respins”.

Probele de selecție sunt susținute în centrul zonal de selecție și orientare la care este arondat biroul informare-recrutare unde candidatul s-a inscris.

Puteți obține mai multe informații despre selecție stând de vorbă cu personalul recrutor.

Numerele de telefon și adresele birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare le găsiți aici: https://bit.ly/3tU6ynb și aici: https://bit.ly/3jLG3vq (în funcție de domiciliu).

Mult succes tuturor!

Țintiți sus, fiți cei mai buni!

Sursă de informaţie www.mapn.ro

Ghid de pregătire a probei de limba și literatura română pentru admiterea în colegiile militare și evaluarea națională

Ghidul candidatului 2018

Subiecte admitere 2008 -> pag.1 pag.2 pag.3

Subiecte admitere 2009 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2010 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2011 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2012 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2013 ->  pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5

Subiecte admitere 2014 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2015 -> pag.1 pag.2 pag.3 pag.4

Subiecte admitere 2016 -> click aici!

Subiecte admitere 2017

Subiecte admitere 2018