mart. 052014
 

        Vremea se ţese în tăcere şi când vine un timp al înfăptuirii atunci iese scânteia Binelui comun!
Cred că avem acum a fi la ceasul cel nou când în Cantemir vom sărbători 101 zile până la venirea examenului de bacalaureat.
109 viitori absolvenţi au luat iniţiativa de a crea un moment de hotar pentru 101 zile până la clipa confruntării cu examenul de maturitate.
Tradiţia în colegiul nostru militar este din anul 1919 când lemiştii noştri, pe model francez, au făcut o serbare în faţa întregului liceu pentru marcarea clipei.
Acest moment sărbătorit în zeci de feluri în Liceul Militar „Nicolae Filipescu”de la Mănăstirea Dealului aduna cadre militare, corpul profesoral şi elevii cei mici alături de absolvenţi.
Era un moment al bucuriei, al încrederii în forţele cele măiestrite ale elevilor, era un spectacol al maturităţii de atitudine ostăşească, de tărie în zvâcnirea tinereţii prin glasurile mănăstirenilor model pentru toţi ceilalţi elevi.
Se recitau poezii, se interpretau arii celebre din opere sau/şi operete, se edita o revistă specifică, se organiza o expoziţie de pictură, de caricaturi ale elevilor cu aspecte din viaţa şcolii, a tinerilor, se trimiteau mesaje de încurajare pentru cei cu mici probleme la învăţătură, la comportare.
Totul organizat într-un cadru solemn, milităresc – ordonat si disciplinat.
Acest spectacol a ţinut până în anul 1945 o dată cu venirea comuniştilor, când s-a întrerupt evenimentul.
Acum, după 69 de ani, elevii promoţiei 2014 reiau tradiţia.
Sa fie intr-un ceas bun si mult succes la examen tuturor!

Profesor dr. Aurel-Constantin Soare
Luni 03.03.2014, în Sala de festivităţi a Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, s-a desfăşurat evenimentul „101 zile/Ziua elevului cantemirist”, manifestare aflată la prima ediţie. 22 de cantemirişti, elevi ai claselor a XII –a, au pus în scenă o poveste frumoasă. „O poveste frumoasă, care se continuă şi astăzi, cu eroi ce au devenit legendari, a început să fie spusă acum aproape 100 de ani, la Liceul Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealului. Acum, cu 101 zile înainte de începerea examenului naţional de bacalaureat, mergând pe urmele lor cu pioasă recunoştinţă, noi, cei de astăzi, încercăm să ducem mai departe o moştenire sacră, dar frumoasă, să ţinem aprinsă flacăra vie a spiritului cantemirist”, ne-a mărturisit eleva plutonier adjutant, Roxana Ştefan.
În deschiderea acestei activităţi, elevii au pus în scenă un spectacol de înaltă ţinută artistică, ce a adus în faţa cadrelor militare, profesorilor şi elevilor, momente inedite, specifice adolescenţilor în uniforma militară cu lampas. Cantemiriştii au însufleţit scena prin ţinutele tinereşti, prin comportamentul spontan, deloc regizat, şi prin coregrafii deosebite, care au abordat atât tradiţionalul, cât şi modernul.
Dinspre trecut spre prezent, adolescenţii au realizat un spectacol emoţionant, în cadrul căruia, s-a confirmat, încă o dată, faptul că, talentul şlefuit cu migală poate duce la autentice mărgăritare artistice.
Mult succes în confruntările cu examenul maturităţii, Promoţiei 2014.