oct. 032017
 

S-a pregătit continuu, dovedind că poate ajunge le performanţe notabile prin seriozitate, pregătire temeinică, ambiţie, determinare şi motivaţie. Cu media 9,98, Andreea Catinca a fost admisă prima la secţia aeronave şi motoare de aviaţie din cadrul Academiei Tehnice Militare.
În semn de preţuire pentru rezultatele de excepţie obţinute, rod al temeiniciei pregătirii îmbinate cu tactul pedagogic al cadrelor didactice şi militare din Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, Andreea a fost felicitată şi a primit o plachetă din partea comandantului instituţiei, doamna colonel dr. Doina Mureşan, în cadrul festivităţii de deschidere a anului universitar 2017-2018, la Academia Tehnică Militară.
La rândul ei, Andreea a adresat mulţumiri doamnei comandant, domnilor profesori şi cadrelor militare pentru sprijinul şi încrederea, atenţia şi timpul acordate pe tot parcursul ascensiunii ei în Cantemir.

Felicitări Andreea şi mult succes în indeplinirea aspiraţiilor şi proiectelor de viitor!

Foto: Fănel Tătărici

 Posted by at 10:15 am
Gravityscan Badge