oct. 032017
 

Absolvenţii Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” au confirmat pregătirea temeincă, reuşind să obţină rezultate deosebite la examenul de admitere în Academia Tehnică Militară.
În cadrul festivităţii de deschidere a anului universitar 2017-2018, rectorul (comandantul) Academiei Tehnice Militare, domnul colonel prof. univ. dr. ing. Constantin-Iulian VIZITIU, a adresat felicitări Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” şi a oferit comandantului instituţiei, doamna colonel dr. Doina Mureşan, Diplomă de merit şi o plachetă pentru activitatea didactică remarcabilă, materializată în rezultatele obţinute de absolvenţii colegiului la examenul de admitere în Academia Tehnică Militară.
Primirea distincţiei vine să întregească paleta recunoaşterii instituţiei noastre, întemeiată pe rezultate şcolare şi instituţionale deosebite.

Felicitări absolvenţilor noştri şi mult succes în noua misiune!

Foto: Fănel Tătărici

 Posted by at 10:10 am
Gravityscan Badge