dec. 202017
 

Elevii clasei I de la Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”, din Breaza, îndrumaţi de profesor învăţător Laura Dinoiu, au fost provocaţi de tinerii cantemirişti, pentru care lectura a devenit abilitate de viaţă, să participe la activitatea intitulată “Citeşte şi vei fi mai bun!”, înclusă în cadrul proiectului de parteneriat educaţional “Esenţe în cadenţă”. “Povestea lui Moş Crăciun a prins viaţă în mod diferit prin imaginaţia, creativitatea şi spiritul de echipă de care au dat dovadă micii “lectori”, îndrumaţi de inimoşii cantemirişti. Unitatea în diversitate a caracterizat întreaga activitate, desfăşurată în pragul marii sărbători creştine a Crăciunului”, ne-a spus prof. Irina Grecu.

xxx

Pornind de la realitatea că un absolvent de colegiu militar, viitor ofiţer din Armata României trebuie să se adapteze la situaţii de comunicare dintre cele mai variate, în colegiu a luat fiinţă clubul de lectură ESENŢE ÎN CADENŢĂ. Activitatea concretizată şi într-un parteneriat interjudeţean între cele patru colegii naţionale militare, numit simbolic REVERBERAŢII ÎN CADENŢĂ, poate fi urmărită, pas cu pas, prin intermediul site-ului esente-in-cadenta.site123.me
Scopul acestui proiect este de a-i apropia mai mult pe elevi de mijloacele expresivităţii unui text literar, realizându-se atât formarea unor deprinderi coerente de înţelegere a operei literare la un nivel superior, cât şi învăţarea conştientă şi activă din partea viitorilor ofiţeri, a anumitor strategii care să-i ajute în conturarea unei personalităţi armonioase, ne-a mărturisit doamna prof. Irina Grecu.

esente_cadenta_2017

 

 Posted by at 11:00 am
Gravityscan Badge