ROMANIA

 

Prima întâlnire de proiect, desfăşurată în perioada 16 – 22 octombrie 2011, a avut ca ţară gazdă România, iar profesorii şi elevii Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza au avut onoarea şi bucuria de a-şi primi oaspeţii în calitate de ambasadori ai culturii, muzicii, dansului, tradiţiilor şi spiritualităţii româneşti, dar şi al celor militare.
Programul întâlnirii din România – deschis oficial în aula Primăriei oraşului Breaza, a fost variat, complex şi interesant. Acesta a inclus în primul rând sesiuni de lucru în şcoală, cu lecţii susţinute de echipe de profesori, din România şi din Belgia, în care elemente ale muzicii au fost utilizate experimental ca instrumente, strategii sau metode didactice de predare pentru conţinuturi din domeniul matematicii (România – prof. Lorena Ezaru, prof. Dana Oprea, prof. Felicia Dimulescu), al ştiinţelor sociale (Belgia – prof Patricia VAN DE VIJVER şi prof. Marijn VANDEVELDE) şi al literaturii (România – prof. Bianca Stanciu, prof. Corina Barbu). Activităţile proiectului au inclus şi concursul pentru alegerea logou-lui, repetiţia unor momente muzical-artistice pe care fiecare echipă de proiect le-a exersat îndelung şi temeinic, reprezentate apoi sincretic pe scena Casei de Cultură „Ion Manolescu” a oraşului Breaza, spectacol orchestrat şi coordonat de prof. Elena Cristina Soare şi plt. adjutant Nicolae Catrinescu.
Pentru o mai nuanţată şi mai completă înţelegere a virtuţilor muzicii, şcoala coordonatoare a proiectului a iniţiat câteva „întâlniri” memorabile cu Euterpe, la muzeul „George Enescu” din Sinaia, unde a avut loc un mic recital de pian susţinut de elevul caporal Toma Bichir, din clasa a XI – a A, la Ateneul Român şi la Opera Naţională din Bucureşti, locuri unde grupul a fost martorul „laboratorului” de creaţie al artistului muzical român, printr-o inedită vizionare a repetiţiilor pentru spectacol şi prin descoperirea vieţii intime, din culise, a acestor două mari instituţii de cultură româneşti. Schimbul cultural a mai cuprins vizite în cetatea istorică a Braşovului, la castelul Bran şi la Peleş, vizionarea unui spectacol de cabaret la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, precum şi familiarizarea oaspeţilor cu atmosfera ceremonialului militar şi cu muzica fanfarei reprezentative a Armatei.
Împlinirea echipei de proiect din România, susţinută de toţi ceilalţi membri ai colectivului cantemirist – de la comanda şcolii la cadrele militare, cele didactice, elevi şi până la personal, şi-a primit răsplata prin aprecieri sincere pe care oaspeţii le-au exprimat la adresa celor implicaţi. Prin muzică, am reuşit să creăm acele punţi sufleteşti necesare întemeierii unor relaţii durabile. Aşa cum, în absenţa dirijorului instrumentele unei orchestre nu se pot armoniza într-o melodie comună, tot astfel ideea proiectului, fără efortul comun al tuturor echipelor, fără implicarea tuturor actorilor, n-ar rămâne decât o nesemnificativă notă muzicală izolată pe un portativ.

. . . . . .