MUZICA CONTEAZA

 

„MUZICA CONTEAZĂ – MUSIC MATTERS”

Al doilea proiect multilateral Comenius „Muzica contează” cu finanţare europeană organizat în parteneriat cu alte şase ţări (Belgia, Elveţia, Lituania, Spania, Suedia şi Turcia) este în plină desfăşurare.

Muzica este un limbaj universal. Ea este o lege morală, aşa afirma Platon, iar noi îi dăm dreptate: muzica însufleţeşte universul, dă aripi minţii şi zbor imaginaţiei, dă farmec şi bucurie vieţii şi tuturor lucrurilor şi făpturilor ce ne înconjoară.
Muzica ne apropie, înlătură „barierele” şi „convenţiile” imaginare dintre oameni, construieşte punţi, creează armonie între inimi care vibrează la unison. În tot şi în toate, muzica contează!
Dintr-o astfel de abordare s-a născut ideea noului proiect aflat acum  în desfăşurare în instituţia noastră, pe care dascălii cantemirişti din grupul de proiect, coordonat de d-na prof. Felicia Dimulescu, l-au propus şi l-au concretizat sub forma parteneriatului multinaţional Comenius sub titulatura „MUSIC MATERS”. Păstrând tradiţia cantemiristă, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” este pentru a doua oară şcoală coordonatoare într-un proiect finanţat de UE, ce implică parteneri din Belgia, Elveţia, Lituania, Spania, Suedia şi Turcia.

Obiectivele acestui proiect sunt:
•    de a creşte  motivaţia elevilor de a participa cât mai activ la activităţile şcolare şi extraşcolare;
•    de a folosi muzica în timpul orelor de clasă pentru a crea un mediu de învăţare cât mai atractiv;
•    de a promova valori europene precum toleranţa şi non-discriminarea;
•    de a îmbunătăţi abilităţile de comunicare în limba engleză alături de cele de utilizare a calculatorului;

Prin intermediul acestui parteneriat atât elevii cât şi profesorii din toate cele şase ţări participante vor avea posibilitatea de a cunoaşte alte culturi şi sisteme de învăţământ, de a intra în dialog intercultural precum şi de a-şi dezvolta abilităţile de lucru în echipe internaţionale.
Prima întâlnire de proiect, desfăşurată în perioada 16 – 22 octombrie 2011, a avut ca ţară gazdă România, iar profesorii şi elevii Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” din Breaza au avut onoarea şi bucuria de a-şi primi oaspeţii în calitate de ambasadori ai culturii, muzicii, dansului, tradiţiilor şi spiritualităţii româneşti, dar şi al celor militare.
Programul întâlnirii din România – deschis oficial în aula Primăriei oraşului Breaza, a fost variat, complex şi interesant. Acesta a inclus în primul rând sesiuni de lucru în şcoală, cu lecţii susţinute de echipe de profesori, din România şi din Belgia, în care elemente ale muzicii au fost utilizate experimental ca instrumente, strategii sau metode didactice de predare pentru conţinuturi din domeniul matematicii (România – prof. Lorena Ezaru, prof. Dana Oprea, prof. Felicia Dimulescu), al ştiinţelor sociale (Belgia – prof Patricia VAN DE VIJVER şi prof. Marijn VANDEVELDE) şi al literaturii (România – prof. Bianca Stanciu, prof. Corina Barbu). Activităţile proiectului au inclus şi concursul pentru alegerea logou-lui, repetiţia unor momente muzical-artistice pe care fiecare echipă de proiect le-a exersat îndelung şi temeinic, reprezentate apoi sincretic pe scena Casei de Cultură „Ion Manolescu” a oraşului Breaza, spectacol orchestrat şi coordonat de prof. Elena Cristina Soare şi plt. adjutant Nicolae Catrinescu.
Pentru o mai nuanţată şi mai completă înţelegere a virtuţilor muzicii, şcoala coordonatoare a proiectului a iniţiat câteva „întâlniri” memorabile cu Euterpe, la muzeul „George Enescu” din Sinaia, unde a avut loc un mic recital de pian susţinut de elevul caporal Toma Bichir, din clasa a XI – a A, la Ateneul Român şi la Opera Naţională din Bucureşti, locuri unde grupul a fost martorul „laboratorului” de creaţie al artistului muzical român, printr-o inedită vizionare a repetiţiilor pentru spectacol şi prin descoperirea vieţii intime, din culise, a acestor două mari instituţii de cultură româneşti. Schimbul cultural a mai cuprins vizite în cetatea istorică a Braşovului, la castelul Bran şi la Peleş, vizionarea unui spectacol de cabaret la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, precum şi familiarizarea oaspeţilor cu atmosfera ceremonialului militar şi cu muzica fanfarei reprezentative a Armatei.
Împlinirea echipei de proiect din România, susţinută de toţi ceilalţi membri ai colectivului cantemirist – de la comanda şcolii la cadrele militare, cele didactice, elevi şi până la personal, şi-a primit răsplata prin aprecieri sincere pe care oaspeţii le-au exprimat la adresa celor implicaţi. Prin muzică, am reuşit să creăm acele punţi sufleteşti necesare întemeierii unor relaţii durabile. Aşa cum, în absenţa dirijorului instrumentele unei orchestre nu se pot armoniza într-o melodie comună, tot astfel ideea proiectului, fără efortul comun al tuturor echipelor, fără implicarea tuturor actorilor, n-ar rămâne decât o nesemnificativă notă muzicală izolată pe un portativ.