SUEDIA

 

Experiență inedită în Suedia

În perioada 24. 09 – 01. 10. 2010, o delegaţie a Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, formată din doi elevi, doi profesori şi comandantul instituţiei a participat la cea de-a cincea reuniune din cadrul proiectului multilateral Comenius  „Pride and prejudice” care s-a desfăşurat în localitatea Timra din Suedia, unde au fost prezenţi reprezentanţi din cele opt ţări partenere (Belgia, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovenia, Suedia, România şi Turcia).
Departe de ţară, dar impresionaţi de primirea făcută, cei cinci participanţi români au avut ocazia să desfăşoare o paletă largă de activităţi puse la dispoziţie de către gazde, cunoscând, în cele cinci zile, o parte din cultura şi civilizaţia poporului suedez, obiceiurile specifice, tradiţiile, dar şi maniera în care se desfăşoară existenţa lor cotidiană.
Programul vizitei s-a constituit într-un real schimb de experienţă cuprinzând vizitarea unei secţii de poliţie, discuţii cu privire la prejudecăţile şi stereotipurile legate de profesia de ofiţer de poliţie în Suedia, cunoaşterea sistemului de educaţie suedez, crearea de noi grupuri trans-naţionale pentru realizarea unei broşuri cu glume şi caricaturi legate de prejudecăţile profesionale şi marea atracţie a săptămânii – excursie la HOGA KUSTEN – fenomen natural de care suedezii sunt mândri.
Scopul întâlnirii s-a înscris într-un program amplu de cunoaştere reciprocă, oferind tuturor celor implicaţi posibilitatea de a discuta impactul pe care stereotipurile îl au asupra comportamentului oamenilor, asupra atitudinii şi modului lor de a gândi, cât şi de a găsi soluţii pentru a contracara prejudecăţile.
La finalul şederii în Suedia, toţi participanţii s-au declarat încântaţi de experienţa acumulată în aceste zile, de modul de organizare şi desfăşurare a acestei etape de proiect, luându-şi rămas bun până la viitoarea întâlnire care va avea loc în Slovenia, în noiembrie 2010.
Comandantul Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, colonelul dr. Constantin MORARU, prezent la reuniune nu a ezitat să ne împărtăşească din experienţa trăită: „Participarea la reuniunea desfăşurată în Timra – Suedia, mi-a întărit convingerea că derularea unor astfel de proiecte are o valoare incontestabilă.
Cunoaşterea sistemului de învăţământ implementat, de câţiva ani, în Suedia, participarea la orele de curs ale diferitelor discipline, discuţiile cu profesorii şi elevii şcolii-gazdă sunt, pentru mine, tot atâtea motive de reflecţie profesională. Pe de altă parte, legăturile afective stabilite între elevii şi profesorii implicaţi în materializarea proiectului creează premise certe de nivelare (până la dispariţie) a prejudecăţilor şi stereotipurilor care influenţează încă atitudini şi comportamente interetnice. Toate aceste „câştiguri” vor constitui, în viitor, temeiurile pe care vom clădi noi proiecte, cu noi conţinuturi adecvate nivelului de educaţie şi înţelegere al elevilor noştri.”