MOBILITĂŢI INDIVIDUALE

 

În perioada 19.04 – 02.05. 2009, profesor Corina Iuliana BARBU a frecventat cursul “Methodology and language skills”, organizat de către Oxford House College, Oxford, Marea Britanie. Sprijinul financiar care a făcut posibilă această deplasare a fost obţinut prin programul Comenius – burse individuale. Cursul este menit nu doar a reîmprospăta cunoştinţele de metodică a predării limbii engleze pe care orice profesor trebuie să le stăpânească, dar şi a prezenta cele mai noi metode practicate de specialiştii în domeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianca STANCIU – a participat la un stagiu de formare de tip mobilitate individuală Comenius, în perioada 27.06 – 08.07.2011, în Marea Britanie, pentru pregătire de bază în limbi străine (engleză), în calitate de profesor care participă la parteneriat Comenius şi solicită formare în limba de comunicare a parteneriatului. Cursul s-a desfăşurat în Colwin Bay, în Wales şi a avut titlul “Easy and Fun English for Professional Purpose”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicoleta DICHEI – a participat la un stagiu de  perfecţionare Comenius (fonduri europene) în Creta – Grecia, în perioada 3 – 8 iulie 2011. Stagiul s-a desfăşurat la Universitatea din Creta, sub titlul „Developing programming skills by means of modern educational  programming languages”.

Obiectivul principal al cursului a fost formarea deprinderilor de programare în Scratch, un limbaj modern, cu o interfaţă prietenoasă, şi foarte atractiv pentru elevi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela SCHÖNAUER – a participat la un stagiu de perfecţionare Comenius pentru profesorii de limba franceză la Montpellier, Franţa, în perioada 18 – 29 iulie 2011. Stagiul s-a desfăşurat sub titlul „INNOVER POUR MOTIVER” şi a fost finanţat din fonduri europene Comenius.