mart. 112014
 

      Eleva Angelica Stanciu şi elevul fruntaş Paul Mărgărit au adăugat, în palmaresul Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, două premii III, obţinute la faza judeţeană a Olimpiadei de limba engleză, remarcându-se prin talentul, creativitatea, dar şi pasiunea pentru ceea ce fac. Astfel, în galeria elevilor cu aptitudini deosebite, în domeniul lingvistic, se înscriu şi cei doi cantemirişti cu performanţe şcolare înalte. Angelica este eleva care, la sfârşitul primului semestru, a obţinut 10 pe linie, la toate disciplinele, reuşind prin efort, dăruire, perseverenţă şi o pregătire temeinică, să onoreze instituţia din care face parte.
Felicitări elevilor şi profesorilor îndrumători de limba engleză, Corina Barbu şi Andreea Ziegler.