iun. 042014
 

    Astăzi, 4 iunie a.c., elevi, profesori şi cadre militare au îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a aniversa 102 de ani de existenţă a Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, instituţie etalon a învăţământului preuniversitar românesc, care de-a lungul anilor s-a afirmat prin tradiţie, dăruire, prin unicitatea spiritului cantemirist, ce a dezvoltat şi consolidat personalităţi militare puternice.

      Prestigiul autentic, dăltuit în cartea istoriei de atâtea generaţii de mănăstireni, şi-a găsit ecoul aşteptat în conştiinţa cantemiriştilor, întărind ideea că legăturile spirituale ale celor două instituţii au fost cultivate şi se dezvoltă într-un tărâm roditor, ale cărui valori consacrate sunt onoarea şi demnitatea.

     Cetate de renume a învăţământului preuniversitar românesc, liceul cantemirist şi-a înscris, în cartea de onoare a promoţiilor numele a peste 13000 de absolvenţi care au întruchipat ca ofiţeri, spiritul de abnegaţie, dăruire, profesionalism şi dragoste de ţară.

     În toţi vibrează mândria de a fi cantemirist, căci tradiţia înseamnă măsură a valorii, blazon inconfundabil, tradus într-o educaţie de calitate ce a făcut din “bătrânul” colegiu de la poalele dealului Gurga, un simbol al continuităţii pe drumul cunoaşterii şi al devenirii.

    Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” se prezintă azi ca o instituţie militară de învăţământ de elită a armatei române, care asigură însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice,  de cultură generală  şi  militară necesare elevilor pentru a  putea continua studiile în celelalte forme ale învăţământului militar.

     Pentru activitatea educativă şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi  internaţionale, Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” i s-a acordat, conform ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3280/10.04.2014, titlul de Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir, începând cu anul şcolar 2014-2015.