iun. 202024
 

Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza a marcat joi, 20 iunie, la sediul instituției, închiderea anului școlar 2023-2024, moment de recunoaștere a performanțelor obținute de elevii și profesorii care și-au înscris numele în cartea performanței.

Cu toții și-au valorizat potențialul, și-au pus în valoare competențele și motivația pentru a consolida poziția și renumele Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, școală europeană de renume în învățământul românesc, înscrisă pe drumul excelenței educaționale de 112 ani.

Emoții mari au fost pentru cei 120 de absolvenți, ai Promoției 100, care au finalizat studiile liceale și sunt pregătiți să facă față cu succes noilor misiuni.

Evenimentul a debutat cu întâmpinarea comandantului Comandamentului Logistic Întrunit, domnul general-locotenent dr. Cătălin Zisu, de către comandantul colegiului, colonel Mihail Șerban-David, și a continuat cu trecerea în revistă a formației și intonarea Imnului Național al României.

Alături de cantemiriști au fost prezenți la eveniment reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării Naționale, foști comandanți ai colegiului, cadre militare active și în rezervă, oficialități ale administrației publice locale, personalul colegiului, părinți, rude, prieteni, absolvenți ai prestigioasei instituții.

Dintre cei 447 de elevi și 120 absolvenți care au terminat în acest an studiile liceale, peste 150 de performeri au primit premii și mențiuni pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură, 24 dintre ei fiind distinși cu Premiul I.

De asemenea, elevii care s-au afirmat în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare de nivel înalt, a sesiunilor de comunicări ştiinţifice și a celor cultural-artistice, sportivii naționali și internaționali au fost recompensaţi cu diplome și premii în bani și cărți oferite din partea sponsorilor, a profesorilor și a foştilor absolvenţi cantemiriști.

Festivitatea de premiere s-a desfășurat pe parcursul a două zile, pentru a putea fi nominalizați și evidențiați toți elevii care au performat în procesul de învățământ.

Elev sergent Răzvan Manea, care a obținut media 10 în acest an școlar, a fost avansat în gradul de elev plutonier adjutant, ca urmare a rezultatelor deosebite obținute în procesul de învățământ și a aptitudinilor de comandă.

În contextul general al prețuirii performanței au fost acordate diplome din partea șefului Statului Major al Apărării elevilor olimpici care au obținut distincții la faza națională a olimpiadelor școlare și profesorilor îndrumători.

Munca depusă și realizările liceenilor militari s-au regăsit în distincțiile acordate și în mesajele și alocuțiunile rostite cu acest prilej de către oficialitățile prezente la eveniment.

Comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, domnul general-locotenent dr. Cătălin Zisu, a conferit „Emblema de Onoare a Logisticii” pentru șase ofițeri în rezervă/retragere, foști comandanți/locțiitori ai Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”.

În semn de aleasă prețuire, comandantul colegiului, colonel Mihail Șerban-David, a acordat o diplomă de excelență comandantului Comandamentului Logistic Întrunit, domnul general-locotenent dr. Cătălin Zisu,  pentru contribuția excepțională la consolidarea spiritului cantemirist, în stimularea celor mai merituoși elevi și pentru atașamentul dovedit față de colegiul național militar pe care l-a absolvit.

În cadru solemn, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, domnul general-locotenent dr. Cătălin Zisu, a decorat Drapelul de Luptă al Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” cu Emblema de Onoare a Armatei României, conferită prin Ordinul ministrului Apărării Naționale, în semn de apreciere a personalului pentru activitatea remarcabilă desfășurată în domeniul învățământului militar românesc, precum și pentru contribuția adusă la ridicarea prestigiului instituției militare în plan național și internațional.

Ceremonia de încheiere a anului școlar a mai cuprins înaintarea în grad a elevilor, dezvelirea panoului de promoție, intonarea Imnului „Gaudeaumus Igitur” și a Imnului cantemirist, premierea primilor 10 elevi din promoția 2024, predarea-primirea cheii promoției, discursul absolventei Daria Ruse, precum și defilarea subunităților de elevi și a absolvenților, în acordurile Muzicii Reprezentative a MApN.

Prin schimbul de ştafetă între generaţii, absolvenţii au lăsat colegilor mai mici îndatorirea de a duce mai departe, print timp, onoarea şi gloria lui „Cantemir”.

Vacanță plăcută tuturor elevilor și mult succes la examene absolvenților!