oct. 072014
 

     Există în viaţa fiecărei instituţii momente unice, irepetabile, ce transformă totul în bucurie şi sărbătoare: Ziua Mondială a Educaţiei. La emoţiile fireşti, născute din frumuseţea evenimentului, s-au adăugat cele născute din onoarea de a avea în mijlocul nostru educatorii de ieri şi de astăzi care cu pricepere şi responsabilitate au deschis porţile gândirii spre devenire zecilor de generaţii de cantemirişti. Ziua de luni, 6 octombrie a.c.,a fost dedicată făuritorilor de seamă ai spiritului cantemirist, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru prestigioasa activitate pedagogică, dăruirea şi energia depuse pentru conturarea destinelor tinerilor elevi în uniforma militară. Printre aceştia s-au numărat profesori care, ieri, cu pricepere şi pasiune au contribuit la formarea ştiinţifică şi spirituală a atâtor promoţii iar azi, cu tâmplele ninse de nobila povară a renumelui, întineresc cu fiecare terecere prin templul cantemirist. În cinstea lor, decanul de vârstă al profesorilor de ieri, domnul Iacob Hadârcă, profesor emerit, matematician şi director al instituţiei, a fost nominalizat de către comandantul colegiului, colonel Horia Stănescu, să dezvelească panoul cu galeria celor 41 de educatori, care s-au distins prin întreaga activitate. Au răspuns prezent invitaţiei 24 de cadre didactice cu o vechime mai mare de 20 de ani în colegiu, 16 de ieri şi 8 de astăzi. „Precum marii actori au câte o stea pe aleea personalităţilor, aşa şi Dumneavoastră aveţi un portret în această galerie a profesorilor de ieri şi de astăzi ai Cantemirului, a afirmat comandantul instituţiei. Bilanţul autentic a ceea ce au reuşit să facă dascălii Cantemirului, aprecierea bunurilor lăsate drept moştenire se face urmărind, generaţii la rând, oamenii pe care aceştia i-au format. Dascăli şi absolvenţi, în toţi vibrează mândria de a fi „cantemirist”, căci tradiţia înseamnă măsura valorii, blazonul inconfundabil al celor care menţin pasiunea cunoaşterii, a recunoaşterii şi preţuirii reciproce. Profesionalismul, dăruirea, ambiţia de a fi mereu la înâlţime, mândria şi dorinţa de a păstra renumele acestei instituţii sunt câteva dintre însuşirile care îi caracterizează pe cei care lucrează sau au lucrat în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”.Dascălilor de ieri şi de astăzi li s-au oferit, cu emoţie, Premii de Excelenţă Educaţională din partea comandantului colegiului, colonel Horia Stănescu, fost absolvent, ca apreciere şi recunoştinţă remarcabile pentru creşterea prestigiului instituţiei pe plan naţional şi internaţional, deovedind, prin fapte, dăruire pentru dezvoltarea şi trăinicia “spiritului cantemirist”.Zeci de generaţii au fost beneficiarele acestui transfer de cunoştinţe, trăiri, modelări şi remodelări, încât profesia de dascăl nu poate fi decât apreciată şi decorată ca virtute de înalt rang.La baza sculpturii caracterului şi a sufletului fiecărui cantemirist se află un dascăl. “Nicio profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de dascăl, pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât este omul în devenire… ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, dascălul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă şi organizează, corectează, perfectionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine”.Cei prezenţi n-au uitat, însă, să-şi aducă aminte şi să pună la loc de cinste marile nume care au contribuit la prestigiul acestei instituţii, şi care, s-au stins din viaţă mult prea devreme, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care i-au cunoscut şi apreciat. În memoria şi în amintirea lor s-a păstrat un moment de reculegre şi s-a oficiat o slujbă religioasă.  Exprimând gândurile celor invitaţi, profesorul Constantin 7 Giurginca a mulţumit comandantului instituţiei pentru iniţiativa de a-i reuni laolaltă într-o zi specială, Ziua Mondială a Educaţiei. La iniţiativa comandantului colegiului, colonel Horia Stănescu, această zi se doreşte să fie una solemnă, în care, an de an, profesorii să fie sărbătoriţi, iar cei care împlinesc 20 de ani de rodnică activitate, produc performanţă şi aduc plus valoare actului instructiv-educativ să-şi ia locul în galeria făuritorilor de seamă ai spiritului cantemirist.

Tuturor dascălilor multă sănătate şi putere de muncă pentru a duce mai departe mirabila lumină a învăţăturii!

 Foto: m.m. principal Cristian Bunea

[flagallery gid=106]