Logistică didactică

 
Condiţii de viaţă ale elevilor
Logistică didacticăColegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” dispune de o importantă bază materială, cuprinzând dotări care satisfac atât cerinţele impuse de noul curriculum, cât şi nevoile elevilor şi ale corpului didactic (22 profesori cu gradul I, 3 profesori cu gradul II, 1 profesor cu  definitivat, 4 ofiţeri şi 1 preot militar). Sunt 2 doctori, în istorie, respectiv filosofie şi un doctorant.

 Pentru  asigurarea  unui  proces  instructiv-educativ de  calitate, instituţia dispune de:

 • 20 săli de clasă dotate corespunzător, care oferă condiţii foarte bune de microclimat;
 • 7 săli multifuncţionale pentru franceză, engleză, română, matematică, istorie, geografie, socio-umane,  pregătire militară dotate cu calculator, televizor color, video, combine audio, flipchart-uri;
 • o sală tehnologie multi-touch cu patru mese digitale care au în prezent opt aplicaţii funcţionale ce permit dezvoltarea în rândul elevilor a acelor competenţe pe care societatea actuală le cere;
 • sală de festivităţi cu o capacitate de peste 350 locuri;
 • bibliotecă cu 75000 de volume grupate în 34000 de titluri care oglindesc o gamă variată de tematici ce pot fi abordate de către elevii şi cadrele colegiului;
 • o sală de lectură cu 44 de locuri;
 • un laborator de chimie dotat cu aparatură necesară efectuării  experimentelor în condiţii foarte bune;
 • două cabinete de chimie;
 • un laborator de fizică dotat cu aparatură modernă necesară efectuării  experimentelor;
 • un cabinet de fizică;
 • un cabinet de matematică;
 • un cabinet de franceză;
 • un cabinet de engleză;
 • un cabinet de limba şi literatura română;
 • un centru  de informatică dotat cu calculatoare moderne, imprimante, scanere, aparatură de plastifiat, îndosariat, necesare tehnoredactării în condiţii foarte bune a materialelor;
 • două laboratoare de informatică dotate cu 24 de calculatoare;
 • un laborator de informatică dotat cu 20 de calculatoare;
 • un cabinet în care îşi desfăşoară activitatea comisia CEAC;
 • un cabinet de biologie;
 • un laborator de biologie;
 • un muzeu de biologie;
 • un cabinet de psihologie;
 • Sala de pregătire militară, pentru specialitatea marină, Viceamiral ing. Marcel-Vasile DIACONESCU;
 • Sala Forţelor Terestre, o sală de pregătire militară, destinată conturării opţiunilor profesionale ale elevilor;
 • sală pentru consiliul elevilor;
 • săli de studiu la nivelul subunităţilor;
 • o sală pentru tenis de masă;
 • un Paraclis dotat cu cele necesare desfăşurării slujbelor religioase;
 • bază sportivă  în care elevii şi profesorii îşi desfăşoară orele de educaţie fizică, de pregătire militară, antrenamentele pentru toate categoriile de jocuri sportive, cuprinzând: 2 săli de sport şi terenuri de sport (unul de fotbal, două de handbal, două de volei, două de baschet, pistă de atletism cu 6 culoare, sector de săritură în înălţime, aruncarea greutăţii şi groapă de săritură în lungime;
 • un poligon de tragere pentru tir redus, pe 12 direcţii de tragere,
 • 2 pavilioane P+2 şi 2 pavilioane P+3 pentru cazarea elevilor, separat pentru fete şi băieţi, asigurând condiţii optime de trai;
 • spaţii de hrănire pentru elevi, cadre militare, profesori şi personal civil contractual integral refăcute;
 • asistenţa medicală este asigurată prin cabinetul de medicină generală/medicină de familie prevăzut cu un staţionar şi un izolator totalizând 42 de paturi şi cabinetul stomatologic: ambele dotate cu aparatură (analizor electronic pentru unele analize, ecograf, aparat de aerosoli, aparat stomatologic modern şi altele) şi materialele necesare intervenţiilor de urgenţă dar şi a consultaţiilor curente, profilactice şi curative. Personalul medical este bine pregătit profesional şi oricând gata să intervină, 24 ore din 24, pe tot parcursul anului şcolar;
 • o centrală termică;
 • un parc auto dotat cu  mijloace de transport persoane, ambulanţă.