nov. 142014
 

    În cadru festiv, cu ocazia Cercului directorilor de licee şi colegii naţionale,  inspectorul şcolar general, domnul profesor Petre Năchilă, a oferit diplomă de merit pentru dedicare şi consecvenţă în atingerea standardelor de performanţă, materializate în procent maxim de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în perioada 2011-2014, Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” – singura unitate liceală de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova care a obţinut aceste performanţe. Primirea distincţiei vine să întregească paleta recunoaşterii instituţiei noastre, întemeiată  pe  rezultate şcolare şi instituţionale deosebite.

     Într-o societate a cunoaşterii, competitivă şi deschisă, colegiul susţine o educaţie în schimbare care oferă şansa fiecărui tânăr de a atinge propria excelenţă, într-un mediu stimulativ. În acest mediu educaţional, bazat pe coordonate de perseverenţă, elevii sunt motivaţi să înveţe, să-şi dezvolte propriile calităţi şi să atingă măiestria cunoaşterii.

Nivelul înalt de exigenţă al învăţământului de la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” a fost perpetuat şi confirmat de rezultatele strălucite obţinute de elevii săi la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi la examenul de bacalaureat care, în timp, a devenit un veritabil barometru al nivelului de pregătire şi un criteriu de evaluare a cunoştinţelor, a competenţelor şi a nivelului de cultură generală şi de specializare. Procentul maxim de promovare, la examenul de bacalaureat, situează colegiul în primul eşalon al instituţiilor de învăţământ preuniversitar din România, într-un spaţiu al elitei, acolo unde numai cei care muncesc şi depun eforturi suplimentare se situează. Vocaţia calităţii, exigenţa, preocuparea constantă pentru performanţă definesc spiritul cantemirist.

Aici, în Cantemir, se formează, de către dascăli, care veghează cu viziune şi profesionalism demersul didactic, elevi cu o pregătire ştiinţifică şi umanistă în concordanţă cu programele şcolare, caracteristice profilului militar şi specializării matematică-informatică.

De-a lungul timpului, generaţii de cantemirişti au ridicat prestigiul acestei instituţii prin rezultate remarcabile, care au încununat munca întregului personal, ceea ce ne face ca, şi astăzi, şi mâine, să menţienem ştacheta exigenţei la un nivel cât mai înalt, la promovarea în continuare a noului şi modernului în procesul de învăţământ.

Păstrând tradiţia, valorificând diversitatea şi bazându-ne pe continuitate, această instituţie va avea succes.