Obiectiv, Misiune, Viziune

 

    VIZIUNEA COLEGIULUI:

               Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir”, printr-un leadership transformaţional şi un climat de muncă stimulativ şi creativ, devine un centru educaţional de excelenţă, capabil să consolideze tradiţiile centenare, performanţa durabilă şi să dezvolte o comunitate competitivă, adaptată noilor tehnologii, care să ofere tinerilor posibilitatea integrării în complexitatea mediului militar şi să se adapteze dinamicii societăţii cunoaşterii.

 

   MISIUNEA DE BAZĂ A ŞCOLII:

                Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” organizat pe filieră vocaţională, cu specializarea matematică-informatică,  cu predare în regim intensiv la limba engleză, are ca misiune de bază pregătirea generală la standarde de calitate, necesare socializării militare iniţiale, facilitării parcurgerii anilor de învăţământ şi a resursei umane care va accede, prin concurs, în instituţiile de învăţământ superior militar şi/sau în unităţile de învăţământ postliceal din Armata României, în care se formează militarii de carieră.

 


  Un colegiu pentru viitorul tău !