Buget

 

Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir îşi desfăşoară activitatea pe baza cerinţelor sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare în Ministerul Apărării Naţionale, având ca obiectiv prioritar gestionarea resurselor bugetare alocate anual de către Ministerul Apărării, astfel încât comandantul colegiului să poată fi în măsură să coordoneze eficient, prin buget, întreaga gamă de activităţi specifice, care conduc la îndeplinirea obiectivului general al instituţiei.

Pentru anul 2018, Colegiului Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” i-a fost alocat un buget total de 16.802.388 RON. Acesta este repartizat astfel: cheltuieli de personal aproximativ 55,67 % din bugetul total, pentru bunuri şi servicii 41,55% şi 1,24% pentru burse. Pentru asistenţă socială, a fost repartizat 0,54% din bugetul total.