Carieră militară

 

Cum poți deveni elev la Colegiul Național Militar

Învăţământul liceal militar este de tip vocaţional, în profilul militar, specializarea matematică-informatică, intensiv limba engleză.

 Condiţii şi criterii generale de recrutare

  • cetăţenie română şi domiciliu stabil în România;
  • absolvirea învăţământului secundar inferior sau ciclul gimnazial sau dovedirea absolvirii acestuia, până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere;
  • existența avizelor „Admis” la selecție și „Apt” la examinarea medicală.

Nu pot fi înscrişi candidaţii care sunt absolvenţi ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional.

Admiterea în învățământul militar liceal, spre deosebire de învățământul civil, este un proces secvențial care începe cu mult înaintea susținerii evaluării naționale și înseamnă parcurgerea mai multor etape: Recrutare, Selecție și Admitere.

RECRUTARE:

  • te înscrii online, pe site-ul www.recrutaremapn.ro sau te deplasezi împreună cu unul dintre părinți (sau cu reprezentantul legal) la Biroul informare- recrutare din cadrul Centrului militar din județul/sectorul de domiciliu, pentru a obține informații privind oferta educațională, condițiile de recrutare, selecție și admitere, precum și pentru a beneficia de consiliere și îndrumare din partea personalului recrutor;
  • urmezi indicațiile personalului recrutor și aștepți să fii anunțat(ă) în legătură cu data, ora și locul în care trebuie să te prezinți pentru probele de selecție;
  • participi la selecție în cadrul Centrului zonal de selecție și orientare de care aparții, conform precizărilor primite de la recrutor; selecția durează o zi și constă în probe psihologice (test de aptitudini și chestionar de personalitate), probe fizice (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență) și interviu de evaluare finală;
  • dacă ești declarat(ă) „Admis” la probele de mai sus, efectuezi examinarea medicală în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale, conform indicațiilor primite;
  • rezultatul selecției indică în ce măsură poţi face faţă cerinţelor profesiei militare şi mediului militar, este confidențial și are caracter eliminatoriu;
  • după ce ești declarat „Apt” la examinarea medicală, trebuie să completezi dosarul de candidat cu documentele solicitate de recrutor, în scopul certificării îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare.

SELECȚIE:

     Toate datele despre selecție, în link: https://www.recrutaremapn.ro/selectie.php

Candidații declarați „ADMIS” la probele de selecție vor efectua examinarea medicală la Spitalul Militar la care sunt repartizați, în perioada  stabilită;         
          După efectuarea vizitei medicale, fişa medicală va fi trimisă de către Spitalul Militar către Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean.  

ADMITERE:

Etapa I – susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor.

Candidații declarați „ADMIS” la selecția eliminatorie de la Centrele Zonale de Selecție și Orientare care sunt declarați „APT” din punct de vedere medical, participă la prima etapă de admitere și anume la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor.

Proba se va susține la sediul Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, la  data înscrisă în Calendarul admiterii.

Timpul de susținere a probei este de 3 ore și constă într-un test grilă care conține 30 de itemi, dintre care 10 pentru Limba și literatura română, 10 pentru Geometrie și 10 pentru Algebră (conform programelor în vigoare pentru clasele V-VIII). Nota obținută se ia în considerare la calculul medie finale de admitere.

Etapa a II – a de admitere se va desfășura după susținerea evaluării naționale și constă în repartizarea computerizată a candidaților.

Opțiunile candidaţilor care au fost declaraţi „Admis” în prima etapă şi au participat la evaluarea naţională, sunt introduse în aplicația informatică a Ministerului Educației, în vederea ierarhizării și repartizării candidaților în colegiile naționale militare;

• admiterea se face prin repartizare computerizată la nivel național, în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere, în funcție de opțiuni și de numărul de locuri din fiecare colegiu național militar.

Detalii sunt disponibile și pe: https://www.facebook.com/RecrutareMApN/

Prima și ultima medie de admitere

Anul școlar 2013-2014 (120 de locuri – 100 băieți și 20 fete)

Prima medie de admitere la fete a fost 10 și ultima a fost 9,60;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,96 și ultima a fost 8,72;

Anul şcolar 2014-2015 (120 de locuri – 100 băieți și 20 fete)

Prima medie de admitere la fete a fost 9,96 și ultima a fost 9,73;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,96 și ultima a fost 8,92;

Anul şcolar 2015-2016 (120 de locuri – 100 băieți și 20 fete)

Prima medie de admitere la fete a fost 9,96 și ultima a fost 9,23;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,89 și ultima a fost 8,21;

Anul şcolar 2016-2017 (120 de locuri – 100 băieți și 20 fete)

Prima medie de admitere la fete a fost 9,74 și ultima a fost 9,22;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,76 și ultima a fost 8,36;

Anul școlar 2017-2018 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,94 și ultima a fost 8,60.

Anul şcolar 2018-2019 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,99 și ultima a fost 8,45.

Anul şcolar 2019-2020 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,96 și ultima a fost 7,97.

Anul şcolar 2020-2021 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 10 și ultima a fost 9,20.

Anul şcolar 2021-2022 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,97 și ultima a fost 8,14.