Cariera militară

 

Cariera militară

De ce să alegi profesia militară: https://dmru.mapn.ro/pages/view/115

http://recrutare.mapn.ro/index.php

Despre recrutare: http://recrutare.mapn.ro/index.php?idPageToView=52

Despre selecţie: http://recrutare.mapn.ro/index.php?idPageToView=159

Admiterea: http://www.cantemircml.ro/admiterea-in-colegiu/

Admiterea în învățământul militar liceal, spre deosebire de învățământul civil, este un proces secvențial care începe cu mult înaintea susținerii evaluării naționale și înseamnă parcurgerea mai multor etape:

*
  • Înscrierea candidaților are loc la Biroul Informare Recrutare din cadrul centrelor militare care funcționează în fiecare județ și sector al municipiului București. Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: https://bit.ly/2RyjVss
*
  • Selecția se desfășoară la Centrul Zonal de Selecție și Orientare unde sunteți arondați în funcție de județul de domiciliu și constă în parcurgerea următoarelor probe:
  • psihologice (test de aptitudini și chestionar de personalitate);
  • sportive (traseul utilitar aplicativ și alergarea de rezistență);
  • interviul de evaluare finală.

Centrele Zonale de Selecție și Orientare

https://cnmtv.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/conditii%20de%20admitere/aici%203%20CZSO.PDF
*
  • Examinarea medicală 

Candidații declarați „ADMIS” la probele de selecție vor efectua examinarea medicală la Spitalul Militar la care sunt repartizați, în perioada  stabilită;         
          După efectuarea vizitei medicale, fişa medicală va fi trimisă de către Spitalul Militar către Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean.  

*
  1. Admiterea se desfășoară în două etape:

Etapa I – susținerea unei probe de verificare a cunoștințelor.

Candidații declarați „ADMIS” la selecția eliminatorie de la Centrele Zonale de Selecție și Orientare și sunt declarați „APT” din punct de vedere medical, participă la prima etapă de admitere și anume la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor.

Proba se va susține la sediul Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, la  data înscrisă în Calendarul admiterii.

Timpul de susținere a probei este de 3 ore și constă într-un test grilă care conține 30 de itemi, dintre care 10 pentru Limba și literatura română, 10 pentru Geometrie și 10 pentru Algebră (conform programelor în vigoare pentru clasele V-VIII).

Etapa a II – a de admitere se va desfășura după susținerea evaluării naționale.

Detalii despre admitere sunt disponibile pe:https://www.facebook.com/RecrutareMApN/

Prima și ultima medie de admitere

Anul școlar 2013-2014 (120 de locuri – 100 băieți și 20 fete)

Prima medie de admitere la fete a fost 10 și ultima a fost 9,60;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,96 și ultima a fost 8,72;

          Anul şcolar 2014-2015 (120 de locuri – 100 băieți și 20 fete)

Prima medie de admitere la fete a fost 9,96 și ultima a fost 9,73;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,96 și ultima a fost 8,92;

Anul şcolar 2015-2016 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere la fete a fost 9,96 și ultima a fost 9,23;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,89 și ultima a fost 8,21;

Anul şcolar 2016-2017 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere la fete a fost 9,74 și ultima a fost 9,22;

Prima medie de admitere la băieți a fost 9,76 și ultima a fost 8,36;

Anul școlar 2017-2018 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,94 și ultima a fost 8,60.

Anul şcolar 2018-2019 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,99 și ultima a fost 8,45.

Anul şcolar 2019-2020 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 9,96 și ultima a fost 7,97.

Anul şcolar 2020-2021 (120 de locuri pentru fete și băieți)

Prima medie de admitere a fost 10 și ultima a fost 9,20.