Repere istorice

 

Anul acesta se împlinesc 110 ani de când s-au pus bazele a ceea ce astăzi reprezintă Colegiul național militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, unitate de prestigiu al cărei nume se suprapune peste ideea de performanță, dăruire și implicare.

Înalt așezământ de educație, Colegiul național militar „Dimitrie Cantemir” reprezintă tradiție și modernitate.

Istoria colegiului începe acum mai bine de un secol, când, fostul ministru de război Nicolae Filipescu, în dorința de a dota țara și în special armata cu elemente de valoare, elaborează planul unei instituții în care să se făurească, după cum spunea el: Oameni de caracter, oameni de acțiune.

Prin „Raportul nr. 418 din 1 iunie 1912 al Ministrului de război către șeful statului” s-a cerut înființarea Liceului Militar de la Mănăstirea Dealului.

„Punând temelia acestei şcoale, cred că înzestrăm armata cu o instituţie de folos şi că prin ea armata aduce şi o contribuţie activităţii culturale a ţarei. Oştirea dobândeşte nu numai al doilea liceu, ci un liceu nou… Şcoala aceasta primeşte elevi fără deosebire de origine militară sau civilă, se va sili să-i îndrepte spre cariera armelor. Pe de altă parte, armata brăzdează o cale nouă în învăţământ, înfiinţând departe de orice centru urban, o şcoală de energie, întemeiată pe metode noi, cu concursul unor profesori uniţi într-un ideal comun. În acest cuib de şoimi, adumbrit de zidurile sfântului locaş întemeiat de cucernicia Radului Vodă şi împresurat de eroicele amintiri ale Viteazului Voevod însufleţească-se pentru vitejie, generaţii de voinici, de lei paralei ca cei din poveşti, crescuţi aci în frica lui Dumnezeu, dar numai a lui Dumnezeu.”

 

Nicolae Filipescu

Discurs ţinut la întemeierea liceului – 4 iunie 1912

 

  Pentru înființarea instituției, Nicolae Filipescu s-a devotat cu tot sufletul și i-a acordat o lungă perioadă de timp o importanță deosebită. Din inițiativa sa patriotică, omul politic Nicolae Filipescu a dăruit țării instituția menită a fi școala de referință a oștirii române.

Pentru buna funcționare a acestei școli, prin Înaltul Decret nr. 3056 din 9 iunie 1912 s-a aprobat regulamentul Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu. În 1915 liceul a dat prima sa promoție alcătuită din 24 de absolvenți.

Prin raportul Ministerului de Război către Înalta Regență, ca un omagiu pentru ctitorul școlii s-a hotărât prin Înaltul Decret nr. 163 din 29 ianuarie 1929 ca liceu să-și schimbe denumirea în Liceul Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu.

În baza dispozițiilor decretelor legii nr. 3052 din 5 septembrie 1940 și 3072 din 7 septembrie 1940, Liceul Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu s-a transformat în Colegiul Național „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu. Astfel, din 13 decembrie 1940, Colegiul Național „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu s-a mutat în garnizoana Predeal, în localul „Fraților de Cruce”, fost Straja Țării.

În anul 1948, într-o conjunctură geopolitică nefavorabilă menținerii structurilor liceale militare instituția a fost desființată. Preocuparea de a asigura ofițeri bine pregătiți s-a manifestat și în condițiile deosebite create în România după cel de-Al Doilea Război Mondial.

La 27 iulie 1949, șeful Direcției Superioare Politice a Armatei înainta Ministerului Apărării Naționale propunerea de înființare a unei „Școli Medii Militare (cu durata de 4 ani), echivalenta școlii medii din învățământul public.”Instituției i s-a repartizat un local în orașul Roman. Cursurile s-au deschis la 20 decembrie 1949. La 10 octombrie 1950 Școala Militară Medie „Dimitrie Cantemir” se disloca din garnizoana Roman la Predeal. Predealul nu oferea o climă prielnică tinerilor adolescenți și s-a pus problema mutării liceului într-o zonă mai favorabilă acestora.

La 20 octombrie 1954 a fost terminată operațiunea de mutare a școlii din garnizoana Predeal în orașul Breaza. Prin mutarea școlii la Breaza s-a creat posibilitatea de a mări numărul de efective de elevi instruite în sistemul de învățământ militar liceal. Astfel, au fost făcute demersurile necesare, organizându-se concursuri de admitere pentru toate clasele liceale (a VIII-a, a IX-a, a X-a).

Marele Stat major cu dispoziția nr. C.L.00266 din 16 ianuarie 1957 a făcut cunoscut că, începând din data de 01 februarie 1957 se schimba denumirea Școlii Militare Medii „Dimitrie Cantemir” în Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”.

Colegiul național militar „Dimitrie Cantemir” este continuatorul Liceului Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu, prin Acordul de continuitate semnat, la data de 25 noiembrie 1994, între membrii Asociației Foștilor Elevi și Profesori de la Mănăstirea Dealu și conducerea Ministerului Apărării Naționale, document regăsit în muzeul colegiului.

În zilele de 14-15 iunie 1995 a avut loc festivitatea solemnă și oficială de transmitere de către mănăstireni a Registrului istoric și a ștafetei simbolice a glorioasei lor tradiții ale Liceului Militar „Nicolae Filipescu” către cantemiriști, către Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”.

Un moment notabil în istoria școlii este schimbarea denumirii, la 1 decembrie 1999, în Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, ca o recunoaștere a muncii dascălilor și a elevilor pe parcursul anilor, ținând cont de faptul că învățământul militar, după evenimentele din 1989, a cunoscut importante restructurări și reorientări, dobândind pe parcursul ultimilor ani o configurație corespunzătoare reformei structurale din învățământul românesc.

Prin ordinul ministrului educației naționale nr. 3280/10.04.2014, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” se transformă în Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, începând cu 1 septembrie 2014.

Încununând o perioadă de realizări instituţionale de mare anvergură, colegiul a aniversat 100 de ani de existență, la 4 iunie 2012. Cu acest prilej, Drapelul de luptă al colegiului a fost decorat, prin Decret Prezidenţial, cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, care reprezintă forma cea mai înaltă de apreciere a activităţii acestei şcoli.

 De asemenea, şeful Statului Major General a conferit colegiului „Emblema de Onoare a Statului Major General”.

Colegiul național militar „Dimitrie Cantemir”  este o unitate de învățământ militar de stat, integrată în sistemul național al instituțiilor de învățământ. Colegiul se înscrie în filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică, intensiv limba engleză, dispune în prezent de 20 săli de clasă dotate cu echipamente, logistică didactică și mobilier modern, oferind condiții foarte bune de microclimat.

Colegiul se prezintă astăzi ca o instituție militară de învățământ performantă a Armatei României, care asigură însușirea temeinică a cunoștințelor științifice, de cultură generală și militară necesare elevilor pentru a putea continua studiile în instituțiile militare de învățământ superior sau postliceal din Armata României, în care se formează militari de profesie.

În acest context educațional, în octombrie 2011, colegiul a primit calificativul EXCELENT la evaluarea externă a agenției Române de Asigurarea a calității în Învățământul Preuniversitar. Pe temeiul acestei realizări, instituția a devenit ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2012-2015, 2015-2018 și 2018-2021.

În societatea actuală o instituţie nu mai poate fi competitivă fără a investi în tehnologia informaţiei, computerul fiind un instrument indispensabil pentru elevi şi profesori. Începând cu anul şcolar 2015-2016, Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” este acreditat ca Centru de Testare ECDL.

În cadrul manifestărilor desfăşurate cu prilejul împlinirii a 105 ani de existență au fost dezvelite plăcile directorilor adjuncţi, ale şefilor de promoţie, precum și Ansamblul Recunoştinţei Cantemiriste, format din coloana infinitului, cartea şi şoimul. Şoimul mănăstirean, devenit cantemirist s-a aflat, în zi de sărbătoare, în insigna fiecărui elev şi oaspete. Întregul ansamblu a fost sfinţit de un sobor de preoţi.

În semn de apreciere pentru contribuția avută la păstrarea vie a memoriei faptelor de arme și a sacrificiului uman consemnat în Războiul pentru Întregirea Neamului, ducând mai departe tradițiile istorice ale celor care și-au făcut datoria față de Patrie, președintele României a conferit, Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Medalia Comemorativă „Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”. Decretul de decorare nr. 781, din 31 octombrie 2019, privind acordarea înaltei distincţii a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 878 din 31 octombrie 2019, Partea I.

Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a găzduit începând cu anul 2018 Olimpiada Națională de Fizică. Un an mai târziu, pasionații de domeniul științelor exacte s-au reunit, în același loc, în cadrul Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică.

De asemenea,  prima ediție a Concursului Județean „Octav Onicescu”, secțiunea Matematică-Fizică, a fost găzduită și organizată de Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, prin catedrele de matematică și fizică, în luna februarie a anului 2020. La start s-au aliniat elevi din cele cinci Colegii Naționale Militare: „Alexandru Ioan Cuza”, „Dimitrie Cantemir”, „Mihai Viteazul” „Ștefan cel Mare”, „Tudor Vladimirescu”, precum și din licee și colegii din județul Prahova: Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Ploiești”, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina, și Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza.

Dezvelirea și sfințirea bustului patronului spiritual, Dimitrie Cantemir, în data de 23 ianuarie 2020,  s-a constituit într-un eveniment cu un caracter unic și nemuritor în istoria noastră instituțională.

          În data de 27 februarie s-a desfășurat ceremonia de predare-primire a Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, de la Statul Major al Forțelor Terestre la Comandamentul Logistic Întrunit.

Implicarea continuă a profesorilor şi instructorilor militari în crearea competenţelor şi abilităţilor stă la baza modelării absolvenţilor pentru cariera militară, spre care aceştia pleacă cu un bagaj de noţiuni teoretice şi ştiinţifice, necesare accederii în ierarhia militară, cu trăsături pozitive de caracter, cu demnitate şi respect de sine.

 Pregătirea continuă şi responsabilă a liceenilor în uniforma albastră cu vipuşca roşie sub mentoratul dascălilor constituie premisa unor cariere de succes.

Colegiul a fost de la bun început o instituție cu o amprentă unică, reper pentru întreaga dezvoltare a învățământului și culturii românești, înscriindu-se în tradiția unităților de învățământ de prestigiu ale țării. După unsprezece decenii de existență, Colegiul național militar „Dimitrie Cantemir” este o școală modernă, care a dobândit, prin perseverență și rigurozitate, un nume și un renume pe plan județean și național.

Dispune de săli de clasă și laboratoare dotate cu tehnică de ultimă generație, echipamente de Realitate Virtuală, imprimante 3D, sisteme robotice, dar și de logistică didactică și mobilier adecvat, săli multifuncționale, simulator de tragere, spații de cazare înnoite.

În ultimii ani, colegiul a urmărit să se integreze în dimensiunea europeană a unui învățământ modern deschis inovațiilor. Mulți profesori au participat la parteneriate școlare multilaterale și mobilități individuale urmând cursuri de formare în Marea Britanie – Oxford, Colwin Bay, Grecia – Creta și în Franța – Montpellier. Din anul 2009, Colegiul național militar „Dimitrie Cantemir” este școală coordonatoare în două proiecte Comenius, consecutive, cu finanțare europeană: „Mândrie și prejudecată/Pride and Prejudice” (2009-2011) și „Muzica contează/Music Matters” (2011-2013), finalizate cu succes.

Începând cu anul școlar 2015-2016, Colegiul național militar „Dimitrie Cantemir” beneficiază de un al treilea proiect de colaborare internațională cu finanțare europeană, în cadrul programului Erasmus+, acțiunea KA2, cu titlul „Developing English through Art – oriented activities”, alături de 8 țări (Cipru, Croația, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovenia Spania, Turcia). Acum, colegiul are în desfășurare trei programe Erasmus +: Eficientizarea evaluării prin e instruire/ Fostering Assessement through Computer Technology (2020-2022) și Erasmus + KA2 cu următoarele titluri: Gândirea critică, dezvoltarea de competenţe comunicaţionale şi sociale/ Critical Thinking, Communicational and Social Skills Development (2019-2022) și Folosirea meteorologiei pentru dezvoltarea abilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii/Uncovering Meteo Basic Research To Enhance Lifelong Learning Abilities (2019-2022), în care sunt implicați elevi, dascăli, parteneri asociați din țară și din state europene.

Frumusețea istoriei acestui colegiu este dată de performanțele obținute de liceenii militari sub mentoratul dascălilor și de activitățile specifice, deosebite, pe care le-au desfășurat elevii, dascălii și cadrele militare.

În acord cu misiunea de bază încredințată, aceea de a pregăti viitorii absolvenți pentru a accede, prin concurs, în instituțiile de învățământ superior militar, cantemiriștii au făcut dovada bunei pregătiri prin rezultatele deosebite înregistrate la examenul național de Bacalaureat (100% Reușiți) și la admiterea în academiile categoriilor de forțe (100% Reușiți).

Distincţiile obţinute la olimpiadele şi concursurile școlare judeţene, naţionale şi internaţionale, la competiţii naţionale de robotică, media 10 obţinută la examenul maturităţii de absolvenții cantemiriști, exemplul celor care studiază şi au finalizat studiile în afara țării, constituie suficiente motive pentru a arăta excelența în educație.

Păstrând trendul obținerii de rezultate maxime și realizări deosebite în mediul educațional și extracurricular, colegiul se distinge prin nenumăratele premii și mențiuni, peste 150 doar în anul școlar 2021-2022, obținute la expoziții și festivaluri internaționale, la fazele județeană și națională ale olimpiadelor pe discipline și concursuri școlare și, nu ultimul rând, prin performanțele celor care au dus numele instituției dincolo de granițele țării.

Cele mai recente exemple vin din partea unor liceeni militari de excepție: Elev plutonier adjutant Ingrid Vârlan a reușit să ocupe singurul loc alocat României, pentru Academia Militară „West Point”. Ea înregistrează și o premieră în istoria Cantemirului, fiind prima fată admisă la cea mai prestigioasă Academie Militară din SUA direct de pe băncile școlii. În urmă cu patru ani, în anul 2018, aceeași performanță o înregistra un băiat, Răzvan Cristea, care a absolvit de câteva zile Academia Militară „West Point”.

Un alt rezultat notabil a fost realizat de elev caporal Ștefan-Alexandru Dediu, din clasa a X-a, fiind singurul român de pe podium, dar și singurul elev militar premiat la etapa internațională a Olimpiadei de Informatică Aplicată – AcadNet 2022, secțiunea calculatoare, unde s-a clasat pe locul al II-lea. Olimpiada s-a desfășurat la București.

Medeea Zafiris este elevă în clasa a IX –a la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” și este o sportivă de excepție, iar ultimul ei rezultat nu face decât să confirme acest lucru. Cea mai recentă realizare a ei vine de la Campionatul european de karate SKDUN, care a avut loc în localitatea Subotica, din Serbia, în perioada 1-3 aprilie 2022, unde a devenit campioană europeană la karate.

 

Activităţile extracurriculare completează şi desăvărşesc formarea elevului, astfel că, prin intermediul acestora cantemiriştii au posibilitatea să-şi îmbogăţească sfera cunoaşterii în numeroase şi variate domenii: cultural – artistice şi sportive.

 

Sportul constituie o componentă importantă a pregătirii elevilor din Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”.

Câștigarea Locului I la Olimpiada sportului militar liceal este o dovadă în plus a pregătirii deosebite a atleților, sub îndrumarea profesorilor și a antrenorilor.

De asemenea, rezultatele obținute în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar sunt o confirmare a ambiției, perseverenței și dorinței de a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a sportivilor cantemiriști.

În timp ce prin intermediul Cenaclului „Marin Sorescu” elevii îşi etalează creaţiile aflate sub semnul frumos al artei, prin muzică, dans, scenete îşi pun în valoare aptitudinile, pasiunile şi se regăsesc pe ei.

 

Reuşitele celor peste 13500 de absolvenţi confirmă şi consolidează valoarea acestui locaş militar de învăţământ, cultură şi educaţie. Cei mai mulţi au îmbrăţişat şi s-au remarcat în cariera militară, peste 200 fiind avansaţi la gradul de general. Alţi absolvenţi au devenit academicieni de renume, medici militari şi civili excepţionali, miniştri, ambasadori, profesori universitari, cercetători ştiinţifici, piloţi pe avioane supersonice, instructori de zbor pe F-16 etc.

 

Anul 2022 găsește Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” pe același drum trasat încă de la înființarea sa, în urmă cu 110 ani: în slujba Armatei României, oferind la nivel de excelență educație viitorilor ofițeri. După mai bine de un secol de existență „cuibul de șoimi” de la Breaza întărește cutezanța tânărului și îl apropie de cariera armelor cu gingășia unei formări performante spre implicarea personalității lui adolescentine.

Cu sprijinul direct și susținut al Comandamentului Logistic Întrunit, ținem pasul cu vremurile – atât în ceea ce privește infrastructura, cât și în ceea ce privește formarea resursei umane.

Complexitatea actului educațional în condițiile pandemiei ne-a descătușat acele forțe mobilizatoare pentru inovație, modernizare și pentru digitalizarea activității școlare în clase SMART, realizând din Cantemir o școală digitală.

Realizările de până acum devin imbold pentru continuarea demersurilor reformatoare, prin implementarea unui management eficient al calităţii educaţiei.

Cantemiriștii sunt creatori de soluții, lideri care dețin cunoștinţe solide în domenii diverse, activi, logici, flexibili, verticali. Ei sunt cei care dau brandul naţional numit Cantemir.

„SEMPER FIDELIS!”, deviza colegiului, care înseamnă „Întotdeauna credincios!”, exprimă crezul său de la care nu se abate, de a forma caractere devotate Armatei, valorilor militare, democratice şi cetăţeneşti.

Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” este recunoscut ca o unitate reprezentativă a Ministerului Educației și ca o instituție de învățământ preuniversitar militar de prestigiu a Ministerului Apărării Naționale.