Repere istorice

 

Colegiul Național  Militar ”Dimitrie Cantemir” a fost înființat la data de 4 iunie 1912, la Mănăstirea Dealu (Târgoviște). Din anul 1929 s-a numit Liceul Militar ”Nicolae Filipescu”.

În lunga sa istorie a fost rediscolat și reînființat de mai multe ori: între anii 1912-1940 a funcționat la Mănăstirea Dealu. Din noiembrie 1940 s-a mutat în garnizoana Predeal, în localul „Frăţiilor de Cruce”, fost Straja Ţării, până în 1948, an în care instituţia a fost desfiinţată ca urmare a conjuncturii geopolitice nefavorabile menţinerii structurilor liceale militare,

La 27 iulie 1949, şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei înainta Ministerului Apărării Naţionale propunerea de înfiinţare a unei „Şcoli Medii Militare” (cu durata de 4 ani), echivalenta „Şcolii medii din învăţământul public”.

Şcoala a funcţionat ca gimnaziu un an, pentru acomodare. În legătură cu denumirea şcolii, s-a ales numele lui Dimitrie Cantemir dintr-un şir lung de mari personalităţi ale istoriei: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu. Instituţiei i s-a repartizat un local în oraşul Roman. Cursurile s-au deschis la 20 decembrie 1949. La 10 octombrie 1950 Şcoala Militară Medie „Dimitrie Cantemir” se disloca din garnizoana Roman la Predeal. Predealul nu oferea o climă prielnică adolescenţilor şi se punea problema mutării liceului într-o zonă mai favorabilă.

          La 20 octombrie 1954 a fost terminată operaţiunea de mutare a şcolii din garnizoana Predeal în oraşul Breaza. Prin mutarea şcolii la Breaza s-a creat posibilitatea de a mări numărul de efective de elevi instruite în sistemul de învăţământ militar liceal.

Începând din data de 01 februarie 1957, se schimba denumirea Şcolii Militare Medii „Dimitrie Cantemir” în Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”.

Între anii 1960 – 1962 liceul a fost desfiinţat. Începând de la data de 1 iulie 1962, Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” a fost reînfiinţat, urmând ca, între anii 1962 – 1968, liceul să funcţioneze cu o durată a învăţământului de doi ani, cursurile desfăşurându-se pentru clasele a X-a si a XI-a. Începând cu anul şcolar 1968 – 1969 liceul se organizează pe patru ani, selecţionând elevi începând cu clasa a IX-a.

Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza este continuator al Liceului Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu, prin Acordul de continuitate semnat, la data de 25 noiembrie 1994, între membrii Asociaţiei Foştilor Elevi şi Profesori de la Mănăstirea Dealu şi conducerea Ministerului Apărării Naţionale.

În contextul revenirii la normalitate, în anul 1995 a avut loc festivitatea solemnă şi oficială de transmitere de către mănăstireni a Registrului Istoric şi a ştafetei simbolice a glorioaselor tradiţii ale Liceului Militar „Nicolae Filipescu” către  Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”.

Calitatea este în mod esenţial parte a procesului de învăţare în colegiu, unde se vizează normalitatea, care, în accepţiunea personalului militar şi didactic înseamnă performanţă în toate domeniile şi laturile activităţii elevilor.

După evenimentele din decembrie 1989, învăţământul militar a cunoscut importante restructurări şi reorientări, la data de 1 decembrie 1999, Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” dobândind statutul de  Colegiu Militar Liceal.

Încununând o perioadă de realizări instituţionale de mare anvergură, colegiul a aniversat 100 de ani de existență, la 4 iunie 2012. Cu acest prilej, Drapelul de luptă al colegiului a fost decorat, prin Decret Prezidenţial, cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, care reprezintă forma cea mai înaltă de apreciere a activităţii acestei şcoli. De asemenea, şeful Statului Major General a conferit colegiului „Emblema de Onoare a Statului Major General”.

Prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3280/10.04.2014, Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” se transformă în Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, începând cu 01 septembrie 2014.

Frumusețea istoriei acestui colegiu este dată de performanțele obținute de liceenii militari sub mentoratul dascălilor și de activitățile specifice, deosebite, pe care le-au desfășurat elevii, dascălii și cadrele militare.

Are profil militar, specializarea matematică-informatică, singurul cu acest specific din județul Prahova.

 Este o instituție militară considerată a fi promotorul noului în educaţie și instrucţie dovadă fiind obținerea, pentru a treia oară consecutiv a titlului de „Școală europeană” (2012, 2015, 2018).

Este un colegiu modern din perspectiva procesului educațional, cu participări importante la programe și proiecte de mobilitate internațională: Comenius, Erasmus + KA1 și KA2.

An de an, în acord cu misiunea de bază încredințată, aceea de a pregăti viitorii absolvenți pentru a accede, prin concurs, în instituțiile de învățământ superior militar, cantemiriștii au făcut dovada bunei pregătiri prin rezultatele deosebite înregistrate la examenul național de Bacalaureat și la admiterea în academiile categoriilor de forțe.

Distincţiile obţinute la olimpiadele şi concursurile școlare judeţene, naţionale şi internaţionale, la competiţii naţionale de robotică, media 10 obţinută la examenul maturităţii de absolvenții cantemiriști, exemplul celor care studiază şi au finalizat studiile la prestigioasele Academii Militare din Statele Unite ale Americii, Franța, constituie suficiente motive pentru a arăta excelența în educație.

Activităţile extracurriculare completează şi desăvărşesc formarea elevului, astfel că, prin intermediul acestora cantemiriştii au posibilitatea să-şi îmbogăţească sfera cunoaşterii în numeroase şi variate domenii: cultural – artistice şi sportive.

Sportul constituie o componentă importantă a pregătirii elevilor din Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”. Colegiul ocupă Locul I în cadrul Campionatului militar de orientare, iar la nivel judeţean se află pe locul I la Campionatul liceelor. Atleţii cantemirişti sunt vicecampioni naţionali la pentatlon, în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar. Şi la atletism, elevii noştri sunt campioni naţionali atât la individual, cât și cu echipa.

În timp ce prin intermediul Cenaclului „Marin Sorescu” elevii îşi etalează creaţiile aflate sub semnul frumos al artei, prin muzică, dans, scenete îşi pun în valoare aptitudinile, pasiunile şi se regăsesc pe ei.

În societatea actuală o instituţie nu mai poate fi competitivă fără a investi în tehnologia informaţiei, computerul fiind un instrument indispensabil pentru elevi şi profesori. Începând cu anul şcolar 2015-2016, Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” este acreditat ca Centru de Testare ECDL.

În cadrul manifestărilor desfăşurate cu prilejul împlinirii a 105 ani de existență au fost dezvelite plăcile directorilor adjuncţi, ale şefilor de promoţie, precum și Ansamblul Recunoştinţei Cantemiriste, format din coloana infinitului, cartea şi şoimul. Şoimul mănăstirean, devenit cantemirist s-a aflat, în zi de sărbătoare, în insigna fiecărui elev şi oaspete. Întregul ansamblu a fost sfinţit de un sobor de preoţi.

În semn de apreciere pentru contribuția avută la păstrarea vie a memoriei faptelor de arme și a sacrificiului uman consemnat în Războiul pentru Întregirea Neamului, ducând mai departe tradițiile istorice ale celor care și-au făcut datoria față de Patrie, președintele României a conferit, Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Medalia Comemorativă „Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului”. Decretul de decorare nr. 781, din 31 octombrie 2019, privind acordarea înaltei disticţii a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 878 din 31 octombrie 2019, Partea I.

Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” a găzduit începând cu anul 2018 Olimpiada Națională de Fizică. Un an mai târziu, pasionații de domeniul științelor exacte s-au reunit, în același loc, în cadrul Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică.

De asemenea,  prima ediție a Concursului Județean „Octav Onicescu”, secțiunea Matematică-Fizică, a fost găzduită și organizată de Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, prin catedrele de matematică și fizică, în luna februarie a anului 2020. La start s-au aliniat elevi din cele cinci Colegii Naționale Militare: „Alexandru Ioan Cuza”, „Dimitrie Cantemir”, „Mihai Viteazul” „Ștefan cel Mare”, „Tudor Vladimirescu”, precum și din licee și colegii din județul Prahova: Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Ploiești”, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina, și Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Breaza.

Dezvelirea și sfințirea bustului patronului spiritual, Dimitrie Cantemir, în data de 23 ianuarie 2020,  s-a constituit într-un eveniment cu un caracter unic și nemuritor în istoria noastră instituțională.

          În data de 27 februarie s-a desfășurat ceremonia de predare-primire a Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, de la Statul Major al Forțelor Terestre la Comandamentul Logistic Întrunit.

Implicarea continuă a profesorilor şi instructorilor militari în crearea competenţelor şi abilităţilor stă la baza modelării absolvenţilor pentru cariera militară, spre care aceştia pleacă cu un bagaj de noţiuni teoretice şi ştiinţifice, necesare accederii în ierarhia militară, cu trăsături pozitive de caracter, cu demnitate şi respect de sine.

 Pregătirea continuă şi responsabilă a liceenilor în uniforma albastră cu vipuşca roşie sub mentoratul dascălilor constituie premisa unor cariere de succes.

Reuşitele celor peste 13500 de absolvenţi confirmă şi consolidează valoarea acestui lăcaş militar de învăţământ, cultură şi educaţie. Cei mai mulţi au îmbrăţişat şi s-au remarcat în cariera militară, peste 200 fiind avansaţi la gradul de general. Alţi absolvenţi au devenit academicieni de renume, medici militari şi civili excepţionali, miniştri, ambasadori, profesori universitari, cercetători ştiinţifici, piloţi pe avioane supersonice, instructori de zbor pe F-16 etc.

Anul 2021 găsește Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” pe același drum trasat încă de la înființarea sa, în urmă cu 108 ani: în slujba Armatei României, oferind la nivel de excelență educație viitorilor ofițeri. După un secol de existență „cuibul de șoimi” de la Breaza întărește cutezanța tânărului și îl apropie de cariera armelor cu gingășia unei formări performante spre implicarea personalității lui adolescentine.

Cu sprijinul direct și susținut al Comandamentului Logistic Întrunit, ținem pasul cu vremurile – atât în ceea ce privește infrastructura, cât și în ceea ce privește formarea resursei umane.

Complexitatea actului educațional în condițiile pandemiei ne-a descătușat acele forțe mobilizatoare pentru inovație, modernizare și pentru digitalizarea activității școlare în clase SMART, realizând din Cantemir o școală digitală.

Realizările de până acum devin imbold pentru continuarea demersurilor reformatoare, prin implementarea unui management eficient al calităţii educaţiei.

Cantemiriștii sunt creatori de soluții, lideri care dețin cunoștinţe solide în domenii diverse, activi, logici, flexibili, verticali. Ei sunt cei care dau brandul naţional numit Cantemir.

„SEMPER FIDELIS!”, deviza colegiului, care înseamnă „Întotdeauna credincios!”, exprimă crezul său de la care nu se abate, de a forma caractere devotate Armatei, valorilor militare, democratice şi cetăţeneşti.

Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” este recunoscut ca o unitate reprezentativă a Ministerului Educației și Cercetării și ca o instituție de învățământ preuniversitar militar de prestigiu a Ministerului Apărării Naționale.