Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”

 

 

Tip/nr/data Descriere Publicat
LEGEA 1/2011 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE, cu modificările și completările ulterioare  
ORDIN nr.4796/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat Monitorul Oficial nr. 869/05.09.2022
ORDIN nr.4183/4 iulie 2022 Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr.675/06.06.2022
ORDIN nr.5242/31.08.2022 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2023 Monitorul Oficial nr.873/05.09.2022
ORDIN nr.M21/27.01.2021  pentru modificarea și completarea anexei la Instrucțiunile privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărăii naționale nr. M110/2014 Monitorul Oficial nr.110/02.02.2021
ROF Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 2022 ROF_2022