Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”

 

 

Tip/nr/data Descriere Publicat
LEGEA 1/2011 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
ORDIN nr.5088/31 aug. 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat Monitorul Oficial nr. 743/5.10.2015
ORDIN nr.3027/2018 Pentru modificarea şi completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr.720/19.09.2016
ORDIN nr.4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 Monitorul Oficial nr.734/06.09.2019
ORDIN nr.M30/12.02.2019 pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare Monitorul Oficial nr.199/13.03.2019
ROF Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” – 2021 ROF2021