sept. 162014
 

       Raze de soare amestecate cu zâmbetele cantemiriştilor, emoţii, tinereţe, frumeseţe, entuziasm, lacrimi stinghere în colţul ochiului de boboc, mersul în cadenţă, salutul militar şi primul sunet de clopoţel au vestit deschiderea anului şcolar 2014-2015 la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, luni, 15 septembrie.
La festivitatea de deschidere a anului şcolar secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, domnul Valeriu Nicuţ, absolvent al colegiului, a mărturisit: Simt o mare bucurie şi, în egală măsură o imensă emoţie, pentru că astăzi sunt alături de dumneavoastră, în liceul adolescenţei mele care, prin unicitatea spiritului pe care l-a zămislit în sufletul atâtor generaţii şi prin pregătirea de o temeinicie fără cusur pe care ne-a oferit-o, a rămas definitiv în inima mea, prin profunzimea cu care mi-a marcat destinul profesional şi uman. Adresându-se elevilor, domnia sa a afirmat: Aţi ales să învăţaţi într-un mediu special, cel oferit de învăţământul militar liceal. Ştiind că într-un astfel de mediu rezistă numai oameni de o anumită configuraţie psihică, de un anumit potenţial fizic şi intelectual, apreciez că voi toţi sunteţi speciali! De aceea vă adresez chemarea să acceptaţi, cu fapta şi sufletul, să fiţi înălţaţi spre adevăr prin învăţătura dascălilor voştri. Trăiţi anii de liceu cu intensitate maximă, trăiţi însă curat, cu aplecare numai spre latura pozitivă a vorbelor şi a faptelor voastre. Fiţi disciplinaţi din convingere, conştienţi de propria valoare şi mândri de prestigiul instituţiei militare şi al şcolii în care învăţaţi.
La activitate au mai participat reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, oficialităţi ale administraţiei publice locale, cadre militare active şi în rezervă, părinţi, elevi şi personalul colegiului.
Deschiderea anului şcolar reprezintă, de fiecare dată, un moment deopotrivă festiv şi emoţionant pentru cei care devin sau sunt deja elevi militari, dar şi pentru cadrele didactice care, an de an, le imprimă şi le consolidează prin vocala sufletului şi prin tact pedagogic, o educaţie şcolară la standarde înalte. Festivitatea de astăzi a devenit prilej de a evidenţia, odată în plus, o realitate a învăţământului cantemirist care, astăzi, înseamnă performanţă la nivel înalt, ce se înscrie în ecuaţia perpetuă a devenirii şi desăvârşirii fiecăruia. Promovare 100% la examenul de bacalaureat, 75 de premii şi menţiuni la faza judeţeană a olimpiadelor şi a concursurilor şcolare, 15 elevi calificaţi la faza naţională, o elevă calificată la Olimpiada Internaţională de Lectură şi distinsă cu Menţiune, premiul II la Concursul de produse ale proiectelor europene „Made for Europe”, premiul II la Concursul „Hai în viitor”, locul II pe ţară obţinut în cadrul activităţii desfăşurate în sătămâna „Şcoala altfel”, cu proiectul intitulat „Itinerar la porţile făurarilor de breaslă astăşească”, locul II la Olimpiada de Vară a Sportului Militar Liceal sunt rezultate care se înscriu într-o continuitate a performanţei ca stare de normalitate instituţională.
Peste 450 de elevi, cu speranţe şi idealuri, au pornit pe drumul cunoaşterii şi al devenirii alături de cadre didactice şi militare de excepţie, într-un climat al muncii şi al seriozităţii, fiecare dorind să urmeze exemplul de comportament şi rezultate foarte bune ale generaţiilor anterioare.
Cu toţii au luat parte la activitate, remarcând atmosfera caldă şi primitoare, sentimentul general fiind acela că au intrat într-o mare familie, familia cantemiristă.
În aceeaşi atmosferă, comandantul colegiului, colonel Horia Stănescu, s-a adresat elevilor: Astăzi este ziua în care optimismul şi speranţele voastre încep să prindă contur iar tinereţea, inteligenţa şi puterea creatoare sunt garanţia faptului că veţi reuşi. Drumul cunoaşterii este lung şi nu are margini. O foaie albă, imaculată este începutul dar, încet, încet, vor fi scrise cunoştinţe, priceperi, deprinderi.
Festivitatea deschiderii noului an de învăţământ a continuat cu avansarea în grad a celor mai merituoşi elevi din clasa a XII –a.
Unul dintre cele mai interesante momente ale festivităţii de deschidere l-a constituit legământul bobocilor cu elevii claselor a XII – a, un moment plin de tradiţie şi istorie mănăstireană. Tinerii şoimi cantemirişti au dat mâna cu „protectorii” lor mai mari, nu înainte de a face un legământ: „Eu elevul…mă leg să învăţ carte, să-mi oţelesc braţul şi inima, spre a sluji cu destoinicie, Patria şi Armata României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Reprezentanta liceenilor militari, eleva plutonier adjutant Sorina Potcovaru, care, de curând, a fost distinsă cu Menţiune la Olimpiada Internaţională de Lectură, a luat cuvântul, adresându-se colegilor mai mici: În Cantemir, timpul nu trece, axa timpului începe cu inocenţa tinerească a elevului şi se termină cu maturitatea şi cutezanţa absolventului, spre care ţintim cu toţii.
Voi, elevii clasei a IX –a, reprezentaţi curajul tineresc, vital pentru spiritul cantemirist. Acesta este anul vostru. Vă urăm acomodare rapidă şi răbdarea de a găsi lucrurile în care să vă regăsiţi. Să nu uitaţi că, prin legământul de astăzi, vă lăsăm în grijă lăcaşul ce poartă amprentele copilăriei noastre şi că epoleţii voştri aşteaptă gradele care vă vor confirma munca. Curaj!
La concursul de admitere în instituţie, doi elevi au fost admişi cu media generală 9,96: Alina Andreea Gheorghe şi Valentin George Ionescu. Pentru performanţa obţinută, tinerii în uniforma militară au avut onoarea să transmită mesajul în numele tuturor bobocilor: Ştim că am venit într-o instituţie de prestigiu a învăţământului preuniversitar românesc, fapt care ne obligă la multă muncă şi seriozitate, în schimbul dobândirii competenţelor care ne vor face redutabili în confruntările viitoare care ne aşteaptă. Vom depune eforturi pentru ca la finalul celor 4 ani să devenim absolvenţi cu solide cunoştinţe şi competenţe, care să ne susţină în decizia noastră asupra carierei militare.
În continuarea activităţii, şeful Direcţiei Instrucţie şi Doctrină din SMG, domnul general de brigadă Marius Harabagiu a prezentat mesajul ministrului Apărării Naţionale, cu ocazia deschiderii anului de învăţământ preuniversitar şi universitar 2014-2015, în instituţiile de învăţământ militar.
Pentru meritele deosebite, rezultatele obţinute la învăţătură şi comportare în anul şcolar 2013-2014, următorii absolvenţi şi elevi au fost premiaţi: absolventa Roxana Ştefan, eleva plutonier adjutant Sorina Potcovaru, elev plutonier major George Dima, eleva caporal Cristina Barbu, eleva fruntaş Iulia Condruz, eleva fruntaş Maria Angelica Stanciu. Premierea a fost făcută de către domnii col ( r ) Nicolae Gui, Aurel Munteanu şi Anton Ioan, în numele promoţiei 1969.
Un alt moment apreciat de toţi participanţii l-a reprezentat defilarea întregului efectiv al colegiului, care a prezentat onorul distinşilor invitaţi.
La finalul festivităţii, clopoţelul a sunat, reunind elevi şi profesori, în spaţii cu un design nou, tineresc, modern, care vor porni iar pe drumul cunoaşterii tainelor printre filele cărţilor.
Succes tuturor!

Foto: m.m. principal Cristian Bunea

[flagallery gid=104]