nov. 012023
 

Astăzi, 1 noiembrie 2023, la sediul Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” s-a dat citire ordinului prin care colonelul Neagu va îndeplini funcția de comandant la Depozitul Central Intermediar de Arhivă al Arhivelor Militare Naționale Române.

Colonelul Lucian Vieru, șef Oficiu Instruire și Doctrină la Comandamentul Logistic Întrunit, a rostit o alocuțiune privind semnificația activității desfășurate, cea de predare-primire a funcției de comandant al Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”.

Din acest moment, comandant este colonelul Mihail Șerban-David, locțiitorul comandantului, urmând ca în perioada următoare să aibă loc ceremonia de predare-primire a funcției într-un cadru festiv.

După șapte ani în care a participat nemijlocit la devenirea acestui colegiu și după cinci ani în fruntea lui, când destinul s-a contopit cu vocația, colonelul dr. ing. Aurel Constantin Neagu se întoarce acasă, pentru a fi mai aproape de prima familie.

Militar cu o ținută profesională și intelectuală, un exemplu de patriotism și dăruire, colonelul Neagu a devenit un model pentru generațiile de cantemiriști, atât datorită rezultatelor obținute în cariera militară, a respectării regulamentelor, a exigenței față de sine și de ceilalți, cât și datorită modestiei caracteristice.

Sub comanda colonelului Neagu, Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” a trecut printr-un amplu proces de modernizare și a recâștigat prin efortul comun al corpului profesoral, al instructorilor militari și al elevilor recunoaștere la nivel județean, național și internațional.

     Rămân ca mărturii calificativul „Excelent” la evaluarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, titlul de Școală Europeană, obținut pentru a patra oară consecutiv, acreditarea ERASMUS a școlii, nenumăratele premii și mențiuni primite la olimpiadele și concursurile școlare, rezultatele de excepție de la examenul național de Bacalaureat, de la concursul de admitere în academiile categoriilor de forțe și, nu în ultimul rând, performanțele celor care au dus numele instituției dincolo de granițele țării.

Vă felicităm, domnule comandant, pentru un parcurs de excepție și vă mulțumim pentru bunătatea, pasiunea, disponibilitatea și grija de care ați dat dovadă față de noi toți, pentru profesionalismul și contribuția dumneavoastră la creșterea calității învățământului militar cantemirist!

Vă urăm mult succes în atingerea tuturor obiectivelor stabilite!