iun. 042024
 

Profesori, cadre militare, elevi și personal civil contractual au celebrat acest moment, unic in istoria Cantemirului.

Comandantul colegiului, colonel Mihail Șerban-David, a adus în actualitate realizările deosebite obținute de șoimii cantemiriști și educatorii lor,  care fac din Cantemir un centru al excelentei și al performantei.

Directorul colegiului, profesor dr. Aurel-Constantin Soare, a făcut o retrospectiva istorică a celor mai importante momente care au marcat instituția de-a lungul timpului.

Fiecare pagină din istoria noastră este marcată de devotamentul față de cunoaștere, inovație și performanță.

În pregătirea militară și național patriotică a tinerilor vlăstare, liceul are de bază cuvintele marelui patriot Nicolae Filipescu care în discursul ținut cu ocazia punerei pietrei fundamentale a aceste instituții, a rostit între altele:

„Ținta noastră va fi spre armată…

A sădi această pasiune în inimile tinere, e menirea acestei școli, nu de a preda technica militară. Învățământul militar îl vor căpăta mai apoi. Valoarea celor spuse, vor avea reazămul într’o vârtoasă educație patriotică și dacă știința va fi înflăcărată de eroi. Aceste condițiuni, nu se vor putea îndeplini din vreme dacă nu vom ști, să vrăjim sufletul încă fraged al viitorului ostaș, ca într’ânsul să vibreze cultul sfânt al patriei, istețimea punctului de onoare, dragostea fierbinte a gloriei.”

De-a lungul a peste un secol de existență, am asistat la povestea fiecărui elev și a fiecărui educator, care au adus contribuții valoroase în domeniile lor de activitate și progres educațional instituției noastre.

De la primele săli de clasă până la laboratoarele de ultimă generație, de realitate virtuală și realitate augmentată, am fost martori la transformările școlii noastre.

În cei 112 ani de existență Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” a dobândit valoroase tradiţii şi rezultate deosebite care l-au consacrat printre cele mai bune instituţii de învăţământ militar şi civil din ţară.

Clădit ca instituție de învățământ de excelență pentru Armata României, colegiu s-a remarcat prin rezultatele elevilor la concursurile pe discipline și sportive în toată această perioadă.

La mulți ani, Cantemir!