Pregătire militară

 
Catedra de Pregătire Militară

 Şef comisie metodică :

Compun colectivul catedrei:

   
   
   
   
.

Data naşterii :
Loc.
Grad :
Arma :
Studii  :