Fizică

 
  
​ 

 
.
prof. CORNELIA BĂDILĂ
Este absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Fizică, promoţia 1997.

În anul 2003 susţine concurs de ocupare a unui post didactic şi obţine, cu prima medie pe judeţ, o catedră de fizică în colegiu.

În anul 2007, promovează examenul de obţinere a gradului didactic I, cu nota 10, susţinând lucrarea „Mişcarea în câmp central de forţe”, în cadrul aceleiaşi facultăţi absolvite. Si-a făcut din spusele lui Blaise Pascal: „Conştiinţa este cea mai bună carte din lume pe care o putem avea; este cartea pe care se cuvine să o cercetăm cel mai adesea”, un motto al evoluţiei sale profesionale.

Manifestă un interes deosebit pentru autoperfecţionare în domeniu şi nu numai, absolvind cursul de formare continuă cum ar fi: „Didactici moderne în fizică” – CCD Bucureşti, „Consiliere şi orientare”- Centrul Educaţia 2000 – Bucureşti, „Noi didactici în viziune transdisciplinară” – centrul Educaţia 2000+ Bucureşti,  acumulând în ultimii 2 ani, 90 de credite.

Coordonator pentru activităţi cultural-artistice.

Cursuri:

2014 – Evaluator de competenţe profesionale – Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti;

2014 – Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii – SIVECO România;

2013 – Formare continuă: „Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice”, UPG Ploieşti;

2012 –  Manager de Proiect – Asociaţia pentru managementul proiectelor – Bucureşti;

2011 –  Mentor – Zece Plus Oneşti;

2010 – Formator – Smart Training Solutions, Bucureşti;

Performanţe an şcolar 2013-2014:

Olimpiada de fizică – faza judeţeană:

4 menţiuni – elev Maria-Iulia Condruz, elev Angelica-Maria Stanciu, elev fruntaş Abel Gheorghe, elev caporal Mădălina-Maria Udrea.

Performanţe an şcolar 2014-2015:

Olimpiada de fizică: Elev frt. Angelica Stanciu calificată la faza naţională;

Faza judeţeană:

Elev frt. Iulia Condruz – Premiul al II –lea;

Elev Cristea Răzvan – Premiul al II –lea.

Elev Ciprian Zaharia – Premiul al III – lea;

Elev frt. Băjan Ionuţ – Premiul al III –lea;

An şcolar 2016-2017:

Faza judeţeană:

Elev Radu Marin – Menţiune la Olimpiada de Fizică;

Prof. AURA DOINA VĂSII
ABSOLVENTĂ A UNIVERSITĂȚII BUCUREŞTI – FACULTATEA DE FIZICĂ, PROMOȚIA 1996       

  • Profesor de fizică-titular, grad didactic I
  • Profesor metodist -Inspectoratul Școlar Județean Prahova
  • Membru în consiliul consultativ al profesorilor de fizică Prahova
  • Responsabil cerc pedagogic al profesorilor de fizică

CURSURI:

  • PROGRAM DE FORMARE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI DE PROFESORI EVALUATORI PENTRU EXAMENELE ȘI CONCURSURILE NAȚIONALE ( CPEECN)-2020-2021
  • PROGRAM DE FORMARE CONTINUA-CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI-FURNIZOR INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI-2019
  • ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR – ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE-2018
  • FORMAREA METODIȘTILOR -2018
prof. Ion NECULA          

Absolvent în anul 1985 al Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.

2002 – Master la Universitatea Bucureşti, Specializarea „Politici publice şi administraţie publică”;

Este profesor de Fizică  la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din   anul 2016;

Profesor titular;

Gradul didactic I.

Cursuri de perfecţionare:

2016 – Curs formare continuă “Instrumente multimedia în şcoală”;

2015 – Curs formare continuă “Asigurarea calităţii în educaţie”;

2014 – Curs formare continuă “Utilizarea instrumentelor online în educaţie”;

2012 – Curs formare continuă “Formator de formatori”;

2012 – Curs “Mentor”.

Membru al corpului experţilor în management educaţional din anul 2012.

   
   

 

 
Catedra de fizică şi-a făcut din obţinerea de rezultate bune şi foarte bune un ţel la a cărui realizare contribuie toţi componenţii catedrei. Concursurile şcolare, bacalaureatul, concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior au confirmat de fiecare dată munca deosebită desfăşurată de membrii catedrei. Toate disciplinele care compun catedra au obţinut premii la olimpiadele şcolare, dar trebuie evidenţiate performanţele naţionale la biologie şi faptul că un elev al liceului a obţinut mai multe premii internaţionale. Catedra apreciată şi pe plan judeţean a fost gazda a două etape naţionale la fizică şi biologie.