Limba Română

 
 Catedra de Limba Română    Compun colectivul catedrei:

 

prof. BIANCA STANCIU

Motto: „Nu forţa împrejurările. Nu-ţi fie teamă. Poţi face întotdeauna ceea ce vrei, dar nu face niciodată rău.”

Absolventă în 1996 a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Transilvania” , Braşov. Licenţiată în acelaşi an, în specializarea română-franceză la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”- Sibiu.
Este profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din anul 1998 şi are gradul didactic I.

2010 – Curs Formator.

Coordonator pentru educaţia informală şi nonformală

Performanţe:

An şcolar 2013-2014: elev plutonier adjutant Sorina Potcovaru

 • Premiul I la faza naţională a Olimpiadei de Limbă, comunicare şi literatură română;
 • Menţiune la Olimpiada Internaţională de Lectură.
 
 
prof. MIHAELA STELIANA LAMBRU

Motto: „Pentru mine, orice început este o nouă provocare !”
 
Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filologie, promoţia 1992, secţia română – latină.
Profesor titular , grad I, în Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” , din anul şcolar 2006-2007; metodist al ISJ Prahova.Masterat în „Consiliere şcolară” – Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Bucureşti.Coordonează activitatea Cenaclului literar „Marin Sorescu” din cadrul colegiului. 

 

.
 
Prof. IRINA GRECU
 
Motto: „Totul este posibil! Imposibilul necesită doar mai mult timp!”

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Română-Rusă, promoţia 2003. Profesor titular, grad didactic I, în Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir”.

PREMII ELEVI – COORDONATOR PROF. GRECU IRINA:

Premii la Olimpiada națională de limba și literatura română:

 • 2023 – ZAMFIR Teodora – Calificare Olimpiada națională de limba și literatura română;
 • 2019 – NEAGU Maia – Calificare Olimpiada națională de limba și literatura română;
 • 2018 – SANDU Denisa – MENȚIUNE la Olimpiada națională de limba și literatura română;
 • 2015 – CONDRUZ Iulia – MENȚIUNE la Olimpiada de lectură;
 • 2015 – CONDRUZ Iulia – Calificare la Olimpiada națională de limba și literatura română.

           Premiu la Olimpiada internatională de lectură:

–  2015 – CONDRUZ Iulia – PREMIU SPECIAL.

 ANUL ȘCOLAR 2022-2023:

Olimpiada județeană de limba și literatura română:

 • ZAMFIR Teodora – Premiul I;
 • MIU Laura Elena – Premiul al II-lea.

       Olimpiada Lectura ca abilitate de viață/ OLAV:

 • ZAMFIR Teodora – Premiul I;
 • NICOLAE Ioana Diana – Premiul I;
 • AL-SAFTII Rafaela – Premiul I;
 • MIHALACHE Daria Teodora – Premiul al II-lea;
 • MIU Laura Elena – Premiul al II-lea;
 • TEREUCI Erika-Elena – Premiul al III-lea;
 • IORDACHE Ion-Teodor – Premiul al III-lea;
 • BUCUR Eliza Alessandra – Premiul al III-lea.

        Alte premii:

 • ZAPCA Mara – Premiul I, secțiunea proză, Concursul Național de Creație Literară Ars Nova;
 • SCARLAT Andreea – Premiul al II-lea, secțiunea poezie, Concursul Național de Creație Literară Ars Nova.

 ANUL ȘCOLAR 2021-2022:

        Concursul interdisciplinar ,,Contraamiral Ilie Irimescu”:

 • VIȘAN Elena – Premiul al II-lea, cls. a 12-a;
 • PĂUNESCU Cleopatra – Premiul al II-lea, cls. a 10-a;
 • MARCU Iazmina Geanina – Premiul al II-lea, cls. a 10-a;
 • PURCĂREA-CIULACU Viviana – Premiul al II-lea, a 9-a.

        Concursul Nichita Stănescu, secțiunea Eseu critic:

 • PURCĂREA-CIULACU Viviana – Premiul al II-lea, cls. a 9-a.

        Concursul „Tudor Vladimirescu 200”:

 • PURCĂREA-CIULACU Viviana – Premiul al II-lea, cls. a 9-a.

ANUL ȘCOLAR 2019-2020:

        Premii la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață/ OLAV:

 • MOISE AlexandraPremiul I;
 • ION Maria Daria – Premiul al III-lea;
 • NEAGU Maria – Mențiune.

         FORMARE CONTINUĂ (PERFECŢIONĂRI, SPECIALIZĂRI, ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE):

 • Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul preuniversitar – 2019;
 • Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) – 2021;
 • Consiliere, dezvoltare personală și orientarea în carieră a elevilor – 2022;
 • Consiliere, dezvoltare personală și orientarea în carieră a elevilor – 2022;
 • PROF IV – 2023;
 • Cursul de Introducere în Educație media – 2023.
Prof. Jungheatu Georgeta EcaterinaStudii: Universitatea ,,Petrol -Gaze”, Ploiești

Facultatea de Litere

Universitatea ,,Transilvania”, Brașov

Masterat – Facultatea de Litere

Cursuri:

 – Evaluarea la disciplina limba și literatura română

– Participări la Simpozioanele Asociaţiei Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu”

– Pașaport pentru Succes – Program de Inteligență Emoțională

Distincții ale elevilor:

– Premiul I în cadrul Concursului de Artă Dramatică ,,Spiritul lui Caragiale, Năvodari, 2014;

– Premiul al II-lea, Concurs Național de Creație Literară ,,Ion Creangă”, Brăila, 2014;

– Premiul I, în cadrul Concursului de Artă Dramatică ,,Spiritul lui Caragiale” – Secțiunea ,,Creație literară”, Năvodari, 2016;

– Premiul al II-lea, în cadrul Concursului de Artă Dramatică ,,Spiritul lui Caragiale” – Secțiunea ,,Teatru”, Năvodari, 2016;

– Premiul I, în cadrul Festivalului Național de Creație și Interpretare ,,Ana Blandiana” – Secțiunea ,,Creație literară”, 2014;

– Premiul al II-lea, în cadrul Festivalului Național de Creație și Interpretare ,,Ana Blandiana” – Secțiunea ,,Creație literară”, 2016;

Premiul al III-lea, în cadrul Festivalului Național de Creație și Interpretare ,,Ana Blandiana” – Secțiunea ,,Recitare”, 2016;

– Premiul al II-lea acordat de Muzeul ,,Ion Luca Caragiale” Ploiești, în cadrul Concursului Județean de Interpretare Artistică ,,Caragiale – Contemporanul Nostru”, 2017.

 

 


Activitatea şcolară. Obiective şi finalităţi.
Catedra de Limba şi Literatura Română are în vedere proiectarea conţinuturilor în funcţie de Obiectivele-cadru ale Programelor pe fiecare an de studiu, ajustate în conformitate cu filiera liceului şi specializarea acestuia; punerea accentului pe latura formativă a învăţământului, pentru educarea unor elevi apţi de a se raporta la cultură autonom, reflexiv, critic şi creativ.
Valori şi atitudini cultivate: gustul estetic în domeniul literaturii (dar şi în ceea ce priveşte artele în general); plăcerea lecturii; gândirea autonomă, critica; sensibilitatea; formarea unor reprezentări culturale corecte, atât în ceea ce priveşte evoluţia şi valorile literaturii, cât şi în ceea ce ţine de cultura, literatura europeană sau cea universală.Organizarea învăţământului : frontal; pe grupe; individual; în sala de clasă sau în cabinete.Baza tehnico-materială : manuale gratuite (cls a IX-a, Ed. Humanitas; cls a X-a, a XI-a, a XII – a, Ed. Corint); accesul la Biblioteca Colegiului; două săli special destinate Limbii şi Literaturii Române; Activităţi extraşcolare:
Cercuri pe obiecte : Cercul de Limba Română; Cenaclul literar “Marin Sorescu”; Grup satiric; Trupa de teatru (atelier dramatic).
Participarea  la manifestări interne, locale, judeţene (spectacole, concursuri, sesiuni de comunicare ştiinţifică, simpozioane etc.).
Program de consultaţii săptămânale pentru elevii care doresc să-şi consolideze, fixeze, clarifice materia dată.
Program suplimentar de pregătire a examenelor (de Bacalaureat şi de Admitere în Academia Categoriilor de Forţe).
Program suplimentar de pregătire a elevilor performanţi pentru Olimpiadă şi diverse concursuri  de recuperare a materiei în cazul elevilor cu situaţie mediocră la învăţătură.
Realizări în anul şcolar 2011-2012, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română::
eleva Ştefan Roxana – premiu special pentru originalitatea discursului, faza naţională – prof. Irina Floştoiu;
– faza judeţeană (3 premii I, 1 premiu II, 2 premii III şi 5 menţiuni).

Ştefan Roxana – premiul I, prof. Irina Floştoiu;
Sava Cristina – premiul I, prof. Irina Floştoiu;
Potcovaru Sorina – premiul I, prof. Bianca Stanciu;
Ghiunea Adriana – premiul II, prof. Bianca Stanciu;
Lupoaica Evelina – premiul III, prof. Mihaela Lambru;
Mihai Silvia – premiul III, prof. Mihaela Lambru;
Gogan Cristina – menţiune, prof. Irina Floştoiu;
Niţă Lorena – menţiune, prof. Irina Floştoiu;
Chindea Mădălina – menţiune, prof. Mihaela Lambru;
Georgescu Dana – menţiune, prof. Mihaela Lambru;
Mihaiu Nicoleta – menţiune, prof. Bianca Stanciu.Iconaru Milică – premiul I la Concursul de poezie patriotică „Noi suntem români” – Blaj, prof. Mihaela Lambru;Realizări în anul şcolar 2010-2011 :  Roxana Ştefan– premiu special, faza naţională;
Lorena Adelina Niţă – premiu special, faza naţională.
S-au obţinut la Olimpiada-faza judeţeană (4 premii I, 2 premii II, 1 premiu III şi 4 menţiuni) şi 4 premii la limba şi literatura română – Evaluare în educaţie.strong>Concursuri de recitări şi eseu: (2009 – 2010)
Concursul Judeţean de recitare Sub Aripa lui Nichita, ediţia a III- a, Premiul I – Bogdan Adrian Barbu (XIIB);
Concursul de poezie patriotică Noi suntem români, ediţia a VII – a, Blaj, Premiul de excelenţă – Milică Iconaru (IX B);
Festivalul naţional Ocrotiţi de Eminescu, ediţia a X – a, Blaj:
Menţiune la secţiunea creaţie – Bogdan Adrian Barbu (XIIB);
Premiul Asociaţiunii Astra Sibiu – Florina Iliosu (XIC).Documente utile: Stilul direct