Limba Română

 
 Catedra de Limba Română    

Şef catedră: prof. Bianca Stanciu 

Compun colectivul catedrei:

 

prof. BIANCA STANCIU

Motto: „Nu forţa împrejurările. Nu-ţi fie teamă. Poţi face întotdeauna ceea ce vrei, dar nu face niciodată rău.”

Absolventă în 1996 a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Transilvania” , Braşov. Licenţiată în acelaşi an, în specializarea română-franceză la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”- Sibiu.
Este profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din anul 1998 şi are gradul didactic I.

2010 – Curs Formator.

Coordonator pentru educaţia informală şi nonformală

Performanţe:

An şcolar 2013-2014: elev plutonier adjutant Sorina Potcovaru

  • Premiul I la faza naţională a Olimpiadei de Limbă, comunicare şi literatură română;
  • Menţiune la Olimpiada Internaţională de Lectură.
 
 
prof. MIHAELA STELIANA LAMBRU

Motto: „Pentru mine, orice început este o nouă provocare !”
 

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filologie, promoţia 1992, secţia română – latină.

Profesor titular , grad I, în Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” , din anul şcolar 2006-2007; metodist al ISJ Prahova.

Masterat în „Consiliere şcolară” – Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Bucureşti.Coordonează activitatea Cenaclului literar „Marin Sorescu” din cadrul colegiului.

 

 

.
 
Prof. IRINA GRECU
 
Motto: „Totul este posibil! Imposibilul necesită doar mai mult timp!”

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Română-Rusă, promoţia 2003. Profesor titular, grad didactic I, în Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir”. Cursuri:

2014 –  Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii – SIVECO România;

2014 – Evaluator de competenţe profesionale – Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti.

2014-2015 Curs consiliere şi orientare şcolară

Performanţe:

An şcolar 2015-2016

Elev plutonier adjutant Iulia Condruz – Premiul special la Olimpiada Internaţională de Lectură

An şcolar 2016-2017:

Elev plutonier adjutant Iulia Condruz – calificare la faza naţională a Olimpiadei “Lectura ca abilitate de viaţă”;

 

Activitatea şcolară. Obiective şi finalităţi.
Catedra de Limba şi Literatura Română are în vedere proiectarea conţinuturilor în funcţie de Obiectivele-cadru ale Programelor pe fiecare an de studiu, ajustate în conformitate cu filiera liceului şi specializarea acestuia; punerea accentului pe latura formativă a învăţământului, pentru educarea unor elevi apţi de a se raporta la cultură autonom, reflexiv, critic şi creativ.
Valori şi atitudini cultivate: gustul estetic în domeniul literaturii (dar şi în ceea ce priveşte artele în general); plăcerea lecturii; gândirea autonomă, critica; sensibilitatea; formarea unor reprezentări culturale corecte, atât în ceea ce priveşte evoluţia şi valorile literaturii, cât şi în ceea ce ţine de cultura, literatura europeană sau cea universală.Organizarea învăţământului : frontal; pe grupe; individual; în sala de clasă sau în cabinete.Baza tehnico-materială : manuale gratuite (cls a IX-a, Ed. Humanitas; cls a X-a, a XI-a, a XII – a, Ed. Corint); accesul la Biblioteca Colegiului; două săli special destinate Limbii şi Literaturii Române; Activităţi extraşcolare:
Cercuri pe obiecte : Cercul de Limba Română; Cenaclul literar “Marin Sorescu”; Grup satiric; Trupa de teatru (atelier dramatic).
Participarea  la manifestări interne, locale, judeţene (spectacole, concursuri, sesiuni de comunicare ştiinţifică, simpozioane etc.).
Program de consultaţii săptămânale pentru elevii care doresc să-şi consolideze, fixeze, clarifice materia dată.
Program suplimentar de pregătire a examenelor (de Bacalaureat şi de Admitere în Academia Categoriilor de Forţe).
Program suplimentar de pregătire a elevilor performanţi pentru Olimpiadă şi diverse concursuri  de recuperare a materiei în cazul elevilor cu situaţie mediocră la învăţătură.
Realizări în anul şcolar 2011-2012, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română::
eleva Ştefan Roxana – premiu special pentru originalitatea discursului, faza naţională – prof. Irina Floştoiu;
– faza judeţeană (3 premii I, 1 premiu II, 2 premii III şi 5 menţiuni).

Ştefan Roxana – premiul I, prof. Irina Floştoiu;
Sava Cristina – premiul I, prof. Irina Floştoiu;
Potcovaru Sorina – premiul I, prof. Bianca Stanciu;
Ghiunea Adriana – premiul II, prof. Bianca Stanciu;
Lupoaica Evelina – premiul III, prof. Mihaela Lambru;
Mihai Silvia – premiul III, prof. Mihaela Lambru;
Gogan Cristina – menţiune, prof. Irina Floştoiu;
Niţă Lorena – menţiune, prof. Irina Floştoiu;
Chindea Mădălina – menţiune, prof. Mihaela Lambru;
Georgescu Dana – menţiune, prof. Mihaela Lambru;
Mihaiu Nicoleta – menţiune, prof. Bianca Stanciu.Iconaru Milică – premiul I la Concursul de poezie patriotică „Noi suntem români” – Blaj, prof. Mihaela Lambru;Realizări în anul şcolar 2010-2011 :  Roxana Ştefan– premiu special, faza naţională;
Lorena Adelina Niţă – premiu special, faza naţională.
S-au obţinut la Olimpiada-faza judeţeană (4 premii I, 2 premii II, 1 premiu III şi 4 menţiuni) şi 4 premii la limba şi literatura română – Evaluare în educaţie.strong>Concursuri de recitări şi eseu: (2009 – 2010)
Concursul Judeţean de recitare Sub Aripa lui Nichita, ediţia a III- a, Premiul I – Bogdan Adrian Barbu (XIIB);
Concursul de poezie patriotică Noi suntem români, ediţia a VII – a, Blaj, Premiul de excelenţă – Milică Iconaru (IX B);
Festivalul naţional Ocrotiţi de Eminescu, ediţia a X – a, Blaj:
Menţiune la secţiunea creaţie – Bogdan Adrian Barbu (XIIB);
Premiul Asociaţiunii Astra Sibiu – Florina Iliosu (XIC).Documente utile: Stilul direct