Limba Română

 
 Catedra de Limba Română

Şef catedră: prof. Bianca Stanciu 

Compun colectivul catedrei:

.

prof. BIANCA STANCIU  

Motto: „Nu forţa împrejurările. Nu-ţi fie teamă. Poţi face întotdeauna ceea ce vrei, dar nu face niciodată rău.”

Absolventă în 1996 a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Transilvania” , Braşov. Licenţiată în acelaşi an, în specializarea română-franceză la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”- Sibiu.
Este profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din anul 1998 şi are gradul didactic I.

2010 – Curs Formator.

Coordonator pentru educaţia informală şi nonformală

Performanţe:

An şcolar 2013-2014:elev plutonier adjutant Sorina Potcovaru

  • Premiul I la faza naţională a Olimpiadei de Limbă, comunicare şi literatură română;
  • Menţiune la Olimpiada Internaţională de Lectură.

An şcolar 2016-2017:

  • Distincţii faza judeţeană:
  • Elev  fruntaş  Lavinia Alecu – Premiul al III –lea la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;Elev fruntaş Sandra Botoacă – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;Elev fruntaş Alexandra Bobolocu – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;Elev fruntaş Ana Maria Vişan – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română.
.
prof. MIHAELA STELIANA LAMBRU

Motto: „Pentru mine, orice început este o nouă provocare !”
 

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filologie, promoţia 1992, secţia română – latină. Profesor titular , grad I, în Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” , din anul şcolar 2006-2007; metodist al ISJ Prahova. Masterat în „Consiliere şcolară” – Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Bucureşti.Coordonează activitatea Cenaclului literar „Marin Sorescu” din cadrul colegiului.

Performanţe an şcolar 2016-2017:

Distincţii faza judeţeană:

Elev fruntaş Cristina Ioniţă – Premiul al III –lea la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev fruntaş Cristina Ioniţă – Menţiune la Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă”;

Elev caporal Silviu Stanciu –  Menţiune la Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă”;

 

.
Prof. IRINA GRECU
 
Motto: „Totul este posibil! Imposibilul necesită doar mai mult timp!”

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Română-Rusă, promoţia 2003. Profesor titular, grad didactic I, în Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir”. Cursuri:

2014 –  Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii – SIVECO România;

2014 – Evaluator de competenţe profesionale – Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti.

2014-2015 Curs consiliere şi orientare şcolară

Performanţe:

An şcolar 2015-2016

Elev plutonier adjutant Iulia Condruz – Premiul special la Olimpiada Internaţională de Lectură

An şcolar 2016-2017:

Elev plutonier adjutant Iulia Condruz – calificare la faza naţională a Olimpiadei “Lectura ca abilitate de viaţă”;

Distincţii faza judeţeană:

Elev fruntaş Denisa Sandu – Premiul al II –lea la Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă”;

Elev Sabina Diaconescu  – Premiul al II –lea la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev caporal Ana-Maria Pătraşcu – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română şi la Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă”;

Elev Bianca Lupşa – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev Roxana Antimiu – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev Andreea Mănăilescu – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev fruntaş Bianca Sandu – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev fruntaş Denisa Sandu – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev fruntaş Andrei Graur – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

Elev fruntaş Ovidiu Burcea – Menţiune la Olimpiada de Limba şi Literatura Română;

 

.

prof. Georgiana NEAGOE

Absolventă în 2009 a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, licenţiata în  specializarea Limba şi Literatura Română Limba şi Literatura Engleză.

 

Gradul didactic II

Masterat

Concepte şi strategii de comunicare interculturale – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014

Management Educaţional şi Integrare Europeană – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 2011

Cursuri de formare

Anul şcolar 2017-2018

Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiillor şi a elevilor

Anul şcolar 2016-2017

Inovare şi schimbare în managementul instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Eficientizarea managementului instituţiilor de învăţământ preuniversitar

Metodica predării-învăţării-evaluării eficiente în instituţiile de învăţământ preuniversitar

Leadership în organizaţiile şcolare

Anul şcolar 2012-2013

Probleme ale evaluării în gimnaziu şi liceu la limba şi literatura română

Anul şcolar 2011-2012

Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova

 

Activitatea şcolară. Obiective şi finalităţi.
Catedra de Limba şi Literatura Română are în vedere proiectarea conţinuturilor în funcţie de Obiectivele-cadru ale Programelor pe fiecare an de studiu, ajustate în conformitate cu filiera liceului şi specializarea acestuia; punerea accentului pe latura formativă a învăţământului, pentru educarea unor elevi apţi de a se raporta la cultură autonom, reflexiv, critic şi creativ.
Valori şi atitudini cultivate: gustul estetic în domeniul literaturii (dar şi în ceea ce priveşte artele în general); plăcerea lecturii; gândirea autonomă, critica; sensibilitatea; formarea unor reprezentări culturale corecte, atât în ceea ce priveşte evoluţia şi valorile literaturii, cât şi în ceea ce ţine de cultura, literatura europeană sau cea universală.Organizarea învăţământului : frontal; pe grupe; individual; în sala de clasă sau în cabinete.Baza tehnico-materială : manuale gratuite (cls a IX-a, Ed. Humanitas; cls a X-a, a XI-a, a XII – a, Ed. Corint); accesul la Biblioteca Colegiului; două săli special destinate Limbii şi Literaturii Române; Activităţi extraşcolare:
Cercuri pe obiecte : Cercul de Limba Română; Cenaclul literar “Marin Sorescu”; Grup satiric; Trupa de teatru (atelier dramatic).
Participarea  la manifestări interne, locale, judeţene (spectacole, concursuri, sesiuni de comunicare ştiinţifică, simpozioane etc.).
Program de consultaţii săptămânale pentru elevii care doresc să-şi consolideze, fixeze, clarifice materia dată.
Program suplimentar de pregătire a examenelor (de Bacalaureat şi de Admitere în Academia Categoriilor de Forţe).
Program suplimentar de pregătire a elevilor performanţi pentru Olimpiadă şi diverse concursuri  de recuperare a materiei în cazul elevilor cu situaţie mediocră la învăţătură.
Realizări în anul şcolar 2011-2012, Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română::
eleva Ştefan Roxana – premiu special pentru originalitatea discursului, faza naţională – prof. Irina Floştoiu;
– faza judeţeană (3 premii I, 1 premiu II, 2 premii III şi 5 menţiuni).

Ştefan Roxana – premiul I, prof. Irina Floştoiu;
Sava Cristina – premiul I, prof. Irina Floştoiu;
Potcovaru Sorina – premiul I, prof. Bianca Stanciu;
Ghiunea Adriana – premiul II, prof. Bianca Stanciu;
Lupoaica Evelina – premiul III, prof. Mihaela Lambru;
Mihai Silvia – premiul III, prof. Mihaela Lambru;
Gogan Cristina – menţiune, prof. Irina Floştoiu;
Niţă Lorena – menţiune, prof. Irina Floştoiu;
Chindea Mădălina – menţiune, prof. Mihaela Lambru;
Georgescu Dana – menţiune, prof. Mihaela Lambru;
Mihaiu Nicoleta – menţiune, prof. Bianca Stanciu.Iconaru Milică – premiul I la Concursul de poezie patriotică „Noi suntem români” – Blaj, prof. Mihaela Lambru;Realizări în anul şcolar 2010-2011 :  Roxana Ştefan– premiu special, faza naţională;
Lorena Adelina Niţă – premiu special, faza naţională.
S-au obţinut la Olimpiada-faza judeţeană (4 premii I, 2 premii II, 1 premiu III şi 4 menţiuni) şi 4 premii la limba şi literatura română – Evaluare în educaţie.strong>Concursuri de recitări şi eseu: (2009 – 2010)
Concursul Judeţean de recitare Sub Aripa lui Nichita, ediţia a III- a, Premiul I – Bogdan Adrian Barbu (XIIB);
Concursul de poezie patriotică Noi suntem români, ediţia a VII – a, Blaj, Premiul de excelenţă – Milică Iconaru (IX B);
Festivalul naţional Ocrotiţi de Eminescu, ediţia a X – a, Blaj:
Menţiune la secţiunea creaţie – Bogdan Adrian Barbu (XIIB);
Premiul Asociaţiunii Astra Sibiu – Florina Iliosu (XIC).Documente utile: Stilul direct