Limba Franceză

 

 

Catedra de Limba Franceză     

 

Şef catedră: prof. ELENA-CRISTINA SOARE  

Compun colectivul catedrei:

.
prof. ELENA – CRISTINA SOARE    

Motto: „Dacă existăm înseamnă că suntem necesari”

Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de limbi şi literaturi străine- promoţia 1982. Profesor cu experienţă de 40 ani în Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” Breaza.

≡ Educaţie şi formare

2013 – Evaluator competenţe profesionale/ Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă
2013 – Curs INTELTEACH/ Proiect -MANAGER PROIECT
2012 – Curs de formatori- Iniţiere în tehnologia informaţiei
2012 – Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel European a competenţelor lingvistice
2012 – Profesionalizarea carierei didactice
2011 – Profesor creator de soft educaţional
2011 – Curs de mentori
2011 – Dezvoltarea cadrelor didactice prin activitǎţi de mentorat
2010 – Curs de formator
1999 – gradul I franceză
1992 – gradul II franceză
1985 – definitivat în învăţământ
1978-1982 – Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi literaturi străine
1974-1978 – Liceul „Aurel Vlaicu ”, Breaza

≡ Lucrări publicate

2004 – coautor al programei de limba franceză pentru curriculum diferenţiat

2004 – prezent – articole publicate în revista „Cantemiristul” –  ISSN 1584-4153

≡ Premii şi distincţii

2005 – Diplomă „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a

Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare

  An de an a pregătit elevi pentru faza judeţeană a Olimpiadei de limba franceză, care au obţinut premii şi menţiuni.

Începând cu anul: 

  •   2008 – este profesor coordonator in cadrul SNAC+ Strategia Naţională de Acţiune Comunitară şi coordonează grupuri de elevi în acţiuni de voluntariat
  •   2005 – organizeză zilele Francofoniei în colegiu: expoziţie, revistă, spectacol artistic. În ultimii trei ani, şcoala noastră a figurat cu activitate în programul oficial al manifestărilor dedicate zilei Francofoniei
  •   2004 – coordonează editarea revistelor : Cantemiristul, Cantemiriştii, Cornicutza, Foaie pentru muzică, literatură și dans
  •   2000 – organizează spectacolul de „Dragobete”
  •   2000 – organizează excursii pentru vizionarea de piese de teatru şi operă la Ploieşti şi Bucureşti
  •   1997 – ca profesor diriginte organizează excursii şi drumeţii cu elevii pe care ii consiliază

 

   
   
  

 
prof. LAVINIA ELENA GHEORGHE

Absolventă a Universitaţii Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere, Specializarea Engleză-Franceză.
Masterat: Traducere şi Interpretariat din Limba franceză în Limba Română
Profesor grad didactic II

Cursuri de formare:
• Manager de proiect
• Dimensiuni europene moderne în predarea limbii franceze
• Iniţiere in tehnologia informatiei