Știința și Tehnologia Informației

 
 Şef comisie metodică: prof. Diana-Daniela Stanciu
 
 
Compun colectivul catedrei:
 
prof. NICOLETA DICHEI
Motto:”Cine iubeşte disciplina, iubeşte cunoaşterea”
Profesor gradul I , absolventă a Facultăţii de Matematică, Universitatea  din Constanţa, în anul 1996, şi a Universităţii Politehnice Bucureşti în 2004, specializarea Informatică aplicată. Competenţe : – Limbajele C, C++, Pascal, Visual FoxPro, Dreamweaver, HTML, etc. – Atestat de formare continuă – Consiliere şi orientare şcolară – Atestat de formare continuă – Didactica în viziune transdisciplinară Motto:”Cine iubeşte disciplina, iubeşte cunoaşterea”.
Cursuri:
2015 – Examinator acreditat de ECDL România2013-Curs Intel-teach, Organizat de CCD Prahova       

2012-Curs de formare Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii, organizat de CCD Prahova

2011-Curs de calculatoare„IT Essentials„ organizat de Cisco”

2011 Curs Comenius – „ Developing programming skills by means of modern educational programming languages„ -organizat de Universitatea din Creta

2011 – Curs Mentor – Zece Plus Oneşti;

2010  –Curs Formator – Smart Training Solutions, Bucureşti;

2007 – Consiliere şi orientare – Educatia 2000+”

2006 – “Noi didactici in viziune transdisciplinarӑ” –  Educatia 2000+

 
   
prof. DIANA STANCIU Profesor grad didactic I, absolventă a Universităţii Bucureşti, 1997, Facultatea de matematică.Specializarea: matematică;Studii postuniversitare – informatică, Universitatea Petrol şi Gaze , Ploieşti.Performanţe an şcolar 2013-2014:Concursul „Hai în viitor”premiul II – elev caporal Răzvan Andrei Toma:Olimpiada de informatică – faza judeţeană:Menţiune – elev caporal Alexandru-Mihail Albu.        

2015 – Examinator şi coordonator acreditat de ECDL România

   
.prof. Mischie Sorin

Absolvent al Facultăţii de Automatizări şi calculatoare – Timişoara, 1987

Profesor detaşat în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” din anul şcolar 2014-2015;

Gradul didactic I.

   
 Rezultate anul şcolar 2011 – 2012:
Bucur Violeta – Premiul I la fete – Top Female Scor (cel mai bun scor la fete) la faza internaţională a Concursului It Essentials Netriders 2012, prof. Dimitrie Daniel Plăcintă; Roadevin Florin – premiul I şi calificat la faza naţională a Concursului ACADNET, prof. Dimitrie Daniel Plăcintă; Bucur Violeta – premiul I şi calificată la faza naţională a Concursului ACADNET, prof. Dimitrie Daniel Plăcintă; Sfetcu Leonard – premiul I şi calificat la faza naţională a Concursului de Informatică Aplicată, prof. Dimitrie Daniel Plăcintă; 5 premii I cu medalie Informatică – Evaluare în educaţie şi calificare la faza naţională: Anghel Liviu, Badea Silviu, Botea dnaiel, Ileana Irinel, Iorga Alexandru, prof. Nicoleta Dichei; 3 premii II Informatică . Evaluare în educaţie, Despina Stoian Cristina -prof. Nicoleta Dichei, Enache Gabriel – prof. Diana Stanciu, Sasu Vasilică – prof. Diana Stanciu. 6 menţiuni la Concursul de Informatică Aplicată, Constantin Vlad – prof. Dimitrie Daniel Plăcintă, Chiru Ştefan – prof. Dimitrie Daniel Plăcintă, Palferent Octavian – prof. Dimitrie Daniel Plăcintă, Condrat Andrei – prof. Diana Stanciu, Nedelcu Ştefan – prof. Diana Stanciu, Andreescu Constantin – prof. Diana Stanciu.Rezultate anul şcolar 2010 – 2011-  5 premii I, 6 premii II, 1 premiu III şi 4 menţiuni:Roadevin Florin (clasa a IX – a C) – premiul I TIC Evaluare în educaţie – prof. Milea Sorin;Ileana Irinel (clasa a X -a B) – premiul I TIC Evaluare în educaţie – prof. Dichei Nicoleta;Roadevin Florin (clasa a IX – a C) – premiul I Informatică ACADNET  – calificat la faza naţională – prof. Plăcintă Daniel;Bucur Violeta (clasa a X – a B) – premiul I Informatică ACADNET  – calificată la faza naţională – prof. Plăcintă Daniel;Andreescu Constantin (clasa a IX – a B) – premiul I Informatică CIA – calificat la faza naţională – prof. Plăcintă Daniel;Baciu-Ureche Ovidiu (clasa a IX – a D) – premiul al II – lea Informatică CIA – prof. Plăcintă Daniel;Păun Cătălin (clasa a X – a B) – premiul al II – lea Informatică CIA – prof. Plăcintă Daniel;Ghiunea Adriana (clasa a X – a D) – premiul al II – lea Informatică CIA – prof. Plăcintă Daniel;Pricope Răzvan (clasa a X – a E) – premiul al II – lea Informatică CIA – prof. Milea Sorin;Lefter Mihai (clasa a IX – a C) – premiul al II -lea TIC Evaluare în educaţie- prof- Milea Sorin;Badea Silviu (clasa a X – a B) – premiul al II -lea TIC Evaluare în educaţie – prof. Dichei Nicoleta;Bondă Alexandru (clasa a IX – a C) – premiul al III – lea TIC Evaluare în educaţie – prof. Milea Sorin;Bondă alexandru (clasa a IX – a C) – menţiune Informatică CIA – prof. Milea Sorin;Zaharia Liviu (clasa a IX – a B) – menţiune Informatică CIA – prof. Plăcintă Daniel;Andrei Nicolae (clasa a XI – a B) – menţiune Informatică – prof. Dichei Nicoleta;Andrei Alexandru (clasa a XI – a C) – menţiune Informatică – prof. Dichei Nicoleta.
Rezultatele  anului şcolar 2009-2010: Ştefănescu Marius (X C)  – premiul I Informatică ACADNET – calificat la faza NATIONALĂ; Tomescu Alexandru (X D) – premiul I Informatică ACADNET – calificat la faza NATIONALĂ;  Epurescu Cătălin (IX E ) – premiul I – Concursul de Informatică aplicată – calificat la faza NAŢIONALĂ;
Crăciun Cosmin (XII A) – premiul I – Concursul de Informatică aplicată – calificat la faza NAŢIONALĂ – Oradea – MENŢIUNE;Gogu Gheorghe (IX D) – premiul al II – lea – Concursul de Informatică aplicată;Bucur Violeta (IX B)   – premiul al II – lea – Concursul de Informatică aplicată;Nica Radu (IX A) – menţiune – Concursul de Informatică aplicată.
 

 

Documente utile: Fişe de lucru clasa a XII-a – indexare Fişe de lucru semestrul I Fişe de lucru internet Lucrare de control clasa a XI-a – partea I Lucrare de control clasa a XI-a – partea a II-a Lucrare de control clasa a XI-a – partea a III-a