iun. 032013
 

      Vineri, 31 mai 2013, în Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” s-a desfăşurat prima etapă a concursului de admitere în clasa a IX –a, la care au participat 476 de candidaţi, (356 băieţi şi 120 fete). Aceştia au concurat pentru ocuparea celor 120 de locuri: 100 pentru băieţi şi 20 pentru fete.
În cadrul primei etape, candidaţii au susţinut o probă eliminatorie de verificare a cunoştinţelor, sub forma unui test grilă la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. Au fost declaraţi admişi doar acei candidaţi care au obţinut cel puţin nota 6.00 şi anume: 298 de băieţi şi 110 fete.
Etapa a doua va avea loc în data de 8 iulie a.c., atunci când are loc ierarhizarea candidaţilor în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere.
Media finală de admitere se calculează astfel:
MFA = (MA+NT) : 2 unde:
MFA = media finală de admitere;
MA = media de admitere, calculată conform Metodologiei de organizare şi desfăşuarare a admiterii în învăţământul liceal de stat, ca medie aritmetică între media generală la Evaluarea Naţională şi media generală de absolvire a claselor V-VIII;
NT = nota de la testul tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică.