mart. 162023
 

Numărătoarea inversă până la absolvire a început, iar elevii claselor a XII-a au ținut să marcheze acest moment printr-un eveniment de tradiție, preluat din izvorul mănăstirean, denumit 101 zile până la examenul național de bacalaureat.

Într-o atmosferă festivă, liceenii militari au reușit nu doar să aducă zâmbete în rândul celor prezenți, dar mai ales să arate cât sunt de organizați, ambițioși și determinați să impresioneze prin creativitatea și coordonarea lor.

Dacă prin sceneta prezentată au ilustrat evoluția lor în cuibul cantemirist și prin exercițiul de drill și-au demonstrat măiestria în executarea elementelor de pregătire militară, prin versurile compuse chiar de ei au reușit să stârnească acea emoție specifică anilor de liceu.

Efortul lor nu a rămas fără ecou, aplauzele și aprecierile venind din partea tuturor celor prezenți: diriginți, comandant de companie, profesori, cadre militare, șefi de clase din fiecare an de studiu.

A fost despre timpul rămas până la examenul maturității, care trebuie să conțină muncă, revizuire, perfecționare și, în final, rezultate, dar și despre tinerețea care reușește să consolideze spiritul cantemirist.

Elevii claselor a XII-a ne-au predat o lecție despre prietenie, solidaritate și evoluție în mediul în care și-au deschis aripile pentru drumul frumos, dar greu pe care îl au de parcurs.

Mult succes și rezultate maxime la examenele vieții care bat la ușa timpului!