nov. 212018
 

Directorul adjunct, prof. dr. Aurel-Constantin Soare, a fost prezent în capitala Marii Uniri pentru a susţine o comunicare, cu titlul: “Et facere et pati fortia romanorum est”-memento la actul desăvârşirii României dodoloaţe, în cadrul seminarului cu tema “România în anul Centenarului Marii Uniri”.

La evenimentul organizat pe 20 noiembrie, de către Colegiul Naţional de Apărare, la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, au participat istorici, profesori, studenţi şi elevi.

“Aniverasrea a 100 de ani de la formarea SNUR nu este prilej numai de retrospectiva istoriei.

Ea este un îndemn pentru toţi de a întări unitatea noastră, de a ne dărui întreaga fiinţă pentru ca împreună să ne străduim pentru unitatea nezdruncinată a acestui Neam încercat, pentru pace.

Numai aşa dovedim că înaintaşii noştri au în noi oameni tari şi dornici de a clădi o Românie puternică, mare şi liberă”, a spus prof. dr. Aurel-Constantin Soare, care a reuşit de mai bine de trei decenii să depăşească graniţele disciplinei pe care o predă, devenind specialist şi practician cu experienţă vastă în identificarea ideilor şi bunelor practici ce pot fi valorificate.

 

 

 Posted by at 10:05 am
Gravityscan Badge