Iun 122017
 

Miercuri, 07 iunie 2017, în sala de şedinţe a Colegiului Naţional Militar “DIMITRIE CANTEMIR“ domnul colonel (rez) ION BRATU –  un erudit, fost cantemirist, poet şi narator, istoric am putea spune,  a prezentat elevilor, cadrelor didactice şi personalului colegiului câteva din numeroasele sale lucrări.

Doamna comandant, colonel dr. Doina MUREŞAN, l-a prezentat pe domnul colonel (rez) Ion BRATU, întregii asistenţe, recomandându-l tinerilor cantemirişti ca pe un scriitor, ale cărui lucrări reprezintă repere în marea familie cantemiristă.

Lucrările domniei sale sunt inspirate din evenimente istorice (Flacăra Verde), din activitatea sa profesională, ca participant la construirea Transfăgărăşanului (Transfăgărăşanul, aşa cum a fost şi Scrisori din Transfăgărăşan), din dragostea sa pentru vestonul militar şi pentru  glia străbună (Am sub veston, o ţară!).

Întâlnirea domnului colonel (r) Ion Bratu, cu elevii de astăzi ai colegiului a fost una emoţionantă, deoarece dânsul şi-a amintit de anii de liceu petrecuţi la Breaza (2 la număr), întoarcerea în timp fiind încărcată de amintiri. Primul apel, prima înviorare, prima defilare, primul fior, dorul de tot şi  de toate, sunt numai câteva din bagajul de amintiri pe care îl adună elevul de liceu militar.  Un loc aparte în sufletul său, îl deţin dascălii pe care i-a avut şi care i-au modelat sufletul, cadrele militare sub conducerea cărora şi-a şlefuit caracterul,  toţi cei care pe tot parcursul anilor de studii i-au fost modele. I-a sfătuit pe toţi elevii tineri, să-şi aleagă modele în viaţă, să citească continuu, pentru că numai astfel vor găsi necontenit ceva sedimentat în sufletele lor, ceva din care să se inspire, în viaţă, în poezie, în devenirea lor de mâine. Studiul continuu şi neîntrerupt constituind pilonii devenirii lor profesionale.

A vorbit despre ce a scris în decursul vieţii cu mult patos, recitând din marii noştri poeţi. Dragostea pentru poezie şi dragostea pentru haina militară, deci dragostea pentru ţară, s-au unit, dând naştere unei puternice personalităţi, care este domnul ION BRATU.

Domnul Ion Bratu a lansat o provocare pentru mai tinerii săi discipoli, propunând conducerii colegiului ca în anul şcolar următor (2017 – 2018) Colegiul Naţional Militar “DIMITRIE CANTEMIR“ să fie gazda desfăşurării Festivalului de Poezie Patriotică.  Această competiţie având menirea de a descoperi şi sădi în inimile cantemiriştilor şi nu numai, dragostea de ţară, iubirea pentru poezie şi respectul pentru înaintaşi.

Domnul director adjunct, prof. dr. Aurel Constantin SOARE, a mulţumit în numele tuturor celor prezenţi, domnului ION BRATU, pentru expunerea făcută şi, nu în ultimul rând, pentru generoasa donaţie de carte, pe care a făcut-o bibliotecii colegiului.

Domnul Ion Bratu a donat bibliotecii liceului un număr de 12 volume (câte 2 exemplare din fiecare titlu):

  SUPER-ORFEU – volum de poezii – 2 buc.

AM SUB VESTON, O ŢARĂ! – volum de poezii (lirică patriotică) – 2 buc.

TENTAŢIA SINTEZEI – volum de poezii – 2 buc.

FLACĂRA VERDE – volum de proză – 2 buc. ( descrierea evenimentelor din decembrie 1989, Predeal – Braşov)

TRANSFĂGĂRĂŞANUL, aşa cum a fost – 2 buc. (nararea construcţiei Transfăgărăşanului – Drumul din Nori, cum mai este numit.)

SCRISORI DIN TRANSFĂGĂRĂŞAN –  volum de versuri – 2 buc.

“Asculţi tăcerea cum povesteşte, cu mirificul ei glas, mii şi mii de fapte, întâmplări, victorii şi înfrângeri, legende şi balade. Povesteşte despre oameni şi despre poporul trăitor şi zămislitor de istorie pe aceste meleaguri.“ Acest paragraf este ca un epilog, un fragment răpit parcă, din lucrarea invitatului nostru de astăzi.

Text: Carolina Moraru

lansare_carte_2017

 

 Posted by at 8:26 am
Gravityscan Badge