nov. 012018
 

Centenarul Marii Uniri a permis desfăşurarea multor activităţi de către Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”, instituţie devenită centenară acum şase ani, care ne-au oferit prilejul deosebit de a ne arăta sentimentele de respect faţă de trecut şi dragostea de ţară.

În acest context, marţi, 30 octombrie, elevi şi cadre militare au răspuns prezent la solicitarea Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor” Prahova de a preleva pământ din Cimitirul Eroilor Azuga.

„Când am primit invitaţia de a participa la această ceremonie, prin care prahovenii vor trimite la Alba Iulia câteva fire de pământ din aceste locuri sfinte, în care ostaşii români au luptat cu un curaj deosebit şi unde odihnesc cei care s-au jertfit pentru ţară, un fior aparte ne-a străbătut inimile.

Aici, printre crestele măreţe ale munţilor, pământul musteşte de istorie, dar şi de sângele ostaşilor care s-au jertfit pentru a opri năvala duşmanului. De aceea, ideea de a lua câteva fire din acest pământ sacru, ne produce o emoţie puternică.

Acolo, în capitala Marii Uniri, se vor întâlni şi contopi, nu doar pumnii de ţărână culeşi din întregul spaţiu românesc, ci şi gândurile, hotărârea şi voinţa românilor de pretutindeni de a desăvârşi unirea în cuget şi simţiri, de a păstra pe vecie laolaltă sufletele şi idealurile tuturor generaţiilor.

Trimitem de aici, de pe Valea Prahovei, împreună cu Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor” Prahova, nu doar ţărâna stropită cu sângele ostaşilor care s-au jertfit pe aceste câmpuri de luptă, ci şi hotărârea noastră de a păstra vie dragostea de ţară şi flacăra unităţii de neam.

Îi cinstim cu toţii pe cei de atunci şi facem şi noi acum ceea ce ar fi făcut ei astăzi.

Versurile Imnului cantemiriştilor nu vor fi niciodată simple cuvinte ci far călăuzitor: „Noi suntem cantemirişti/ Fii unui brav popor/ Învăţăm şi creştem ţării/ Steag de luptă-n viitor/ Fruntea noastră-i neumbrită/ Şi-n privire arde jar/ Hotărârea de a fi vrednici/ De trecutul legendar”, a transmis elev caporal Raluca Caran.

Cu acest prilej, comandantului instituţiei, colonel dr. ing. Aurel-Constantin Neagu, i s-a oferit din partea domnului general Neagoe Visarion, medalia de onoare a Asociaţiei Judeţene „Cultul Eroilor”, pentru sprijinul acordat în sărbătorirea celor mai frumoase momente ale istoriei noastre. La rândul său, comandantul colegiului le-a mulţumit iniţiatorilor acestui deosebit eveniment şi la întoarcerea în cuibul şoimilor cantemirişti a aşezat la loc de cinste, în muzeul colegiului, distincţia primită.

Foto: Asociaţia Judeţeană „Cultul Eroilor”

 Posted by at 10:40 am
Gravityscan Badge