oct. 022018
 

Continuând tradiţia atâtor familii cantemiriste, membrii cenaclului „Marin Sorescu” au organizat sub atenta îndrumare a doamnei profesoare Steliana Mihaela Lambru prima întrunire din acest an şcolar, moment propice de interacţiune între liceenii în uniforma militară cu lampas, uniţi sub pretextul artei şi a perpetuării moştenirii lui Marin Sorescu în cadrul Colegiului Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”.
„Cu emoţie şi nerăbdare elevii claselor a IX –a au debutat cu creaţiile lor, fiind încurajaţi de membrii cenaclului şi de domnul profesor Constantin Giurginca, preşedinte de onoare al cenaclului şi membru din anul 1974”, a spus preşedintele cenaclului, elev caporal Alex Mihail.
La rândul său, doamna prof. a afirmat:” De la momemtul zero al înfiinţării sale, 2 octombrie 1952, şi până la cel actual, cenaclul s-a revigorat şi s-a primenit permanent, hrănindu-se din creaţiile atâtor generaţii aflate sub semnul frumos al artei şi sub deviza <Intră cine vrea, rămâne cine poate!>”

Mult succes tuturor!

 Posted by at 11:41 am
Gravityscan Badge