Iun 292017
 

Rezultate finale în urma ierarhizării din data de 03.07.2017

ANUNȚ – 29.06.2017

Candidații declarați ADMIS la testul grilă de evaluare a cunoștințelor, în data de 26.05.2017, au obligația să prezinte comisiei de admitere în vederea clasificării, fișa de înscriere în original, conform prevederilor art.26 din I.M.-3/55, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în unitățile de învățământ militar preuniversitar.

Rezultatele obținute de candidați la testul grilă în data de 26 mai 2017

Tabel nominal cu candidatii inscrisi la concursul de admitere

 

 Posted by at 10:00 am
Gravityscan Badge