Bine ati venit !

.

COLEGIUL MILITAR LICEAL "DIMITRIE CANTEMIR" - CEL MAI BUN LICEU DIN ROMÂNIA

. Colegiul este situat pe primul loc la "LICEE" în evaluarea instituţională realizată de A.R.A.C.I.P. asupra stării calităţii sistemului de învăţământ preuniversitar din România

INFORMARE S.N.A.E.

Despre noi

Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" Breaza este o institutie prestigioasa de invatamant preuniversitar a Armatei Romane. Incepand din 1954 aici au fost pregatite generatii intregi de cadre militare, multi absolventi ajungand pe cele mai inalte trepte ale devenirii [...]

Metodologie Admitere 2014

. Metodologie Admitere - Sesiunea Mai-Iulie 2014

Hartă provenienţă elevi

. Provenineţa elevilor din colegiu

RAEI 2014

. RAEI 2014

Cu părinţii la colegiu

. Ghid pentru părinţi

Admiterea în colegiu

Ai multe îndoieli ? Nu stii încotro sa te îndrepti ? Oare nimeni nu te ajuta ? Nu este adevarat! Noi venim în sprijinul tau si-ti propunem optiunea: Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir" Breaza. Si pentru ca tu vrei, noi îti spunem ceea ce ai de facut. [...]

Deschiderea anului şcolar 2014-2015 la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir”

       Raze de soare amestecate cu zâmbetele cantemiriştilor, emoţii, tinereţe, frumeseţe, entuziasm, lacrimi stinghere în colţul ochiului de boboc, mersul în cadenţă, salutul militar şi primul sunet de clopoţel au vestit deschiderea anului şcolar 2014-2015 la Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, luni, 15 septembrie.
La festivitatea de deschidere a anului şcolar secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, domnul Valeriu Nicuţ, absolvent al colegiului, a mărturisit: Simt o mare bucurie şi, în egală măsură o imensă emoţie, pentru că astăzi sunt alături de dumneavoastră, în liceul adolescenţei mele care, prin unicitatea spiritului pe care l-a zămislit în sufletul atâtor generaţii şi prin pregătirea de o temeinicie fără cusur pe care ne-a oferit-o, a rămas definitiv în inima mea, prin profunzimea cu care mi-a marcat destinul profesional şi uman. Adresându-se elevilor, domnia sa a afirmat: Aţi ales să învăţaţi într-un mediu special, cel oferit de învăţământul militar liceal. Ştiind că într-un astfel de mediu rezistă numai oameni de o anumită configuraţie psihică, de un anumit potenţial fizic şi intelectual, apreciez că voi toţi sunteţi speciali! De aceea vă adresez chemarea să acceptaţi, cu fapta şi sufletul, să fiţi înălţaţi spre adevăr prin învăţătura dascălilor voştri. Trăiţi anii de liceu cu intensitate maximă, trăiţi însă curat, cu aplecare numai spre latura pozitivă a vorbelor şi a faptelor voastre. Fiţi disciplinaţi din convingere, conştienţi de propria valoare şi mândri de prestigiul instituţiei militare şi al şcolii în care învăţaţi.
La activitate au mai participat reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, oficialităţi ale administraţiei publice locale, cadre militare active şi în rezervă, părinţi, elevi şi personalul colegiului.
Deschiderea anului şcolar reprezintă, de fiecare dată, un moment deopotrivă festiv şi emoţionant pentru cei care devin sau sunt deja elevi militari, dar şi pentru cadrele didactice care, an de an, le imprimă şi le consolidează prin vocala sufletului şi prin tact pedagogic, o educaţie şcolară la standarde înalte. Festivitatea de astăzi a devenit prilej de a evidenţia, odată în plus, o realitate a învăţământului cantemirist care, astăzi, înseamnă performanţă la nivel înalt, ce se înscrie în ecuaţia perpetuă a devenirii şi desăvârşirii fiecăruia. Promovare 100% la examenul de bacalaureat, 75 de premii şi menţiuni la faza judeţeană a olimpiadelor şi a concursurilor şcolare, 15 elevi calificaţi la faza naţională, o elevă calificată la Olimpiada Internaţională de Lectură şi distinsă cu Menţiune, premiul II la Concursul de produse ale proiectelor europene „Made for Europe”, premiul II la Concursul „Hai în viitor”, locul II pe ţară obţinut în cadrul activităţii desfăşurate în sătămâna „Şcoala altfel”, cu proiectul intitulat „Itinerar la porţile făurarilor de breaslă astăşească”, locul II la Olimpiada de Vară a Sportului Militar Liceal sunt rezultate care se înscriu într-o continuitate a performanţei ca stare de normalitate instituţională.
Peste 450 de elevi, cu speranţe şi idealuri, au pornit pe drumul cunoaşterii şi al devenirii alături de cadre didactice şi militare de excepţie, într-un climat al muncii şi al seriozităţii, fiecare dorind să urmeze exemplul de comportament şi rezultate foarte bune ale generaţiilor anterioare.
Cu toţii au luat parte la activitate, remarcând atmosfera caldă şi primitoare, sentimentul general fiind acela că au intrat într-o mare familie, familia cantemiristă.
În aceeaşi atmosferă, comandantul colegiului, colonel Horia Stănescu, s-a adresat elevilor: Astăzi este ziua în care optimismul şi speranţele voastre încep să prindă contur iar tinereţea, inteligenţa şi puterea creatoare sunt garanţia faptului că veţi reuşi. Drumul cunoaşterii este lung şi nu are margini. O foaie albă, imaculată este începutul dar, încet, încet, vor fi scrise cunoştinţe, priceperi, deprinderi.
Festivitatea deschiderii noului an de învăţământ a continuat cu avansarea în grad a celor mai merituoşi elevi din clasa a XII –a.
Unul dintre cele mai interesante momente ale festivităţii de deschidere l-a constituit legământul bobocilor cu elevii claselor a XII – a, un moment plin de tradiţie şi istorie mănăstireană. Tinerii şoimi cantemirişti au dat mâna cu „protectorii” lor mai mari, nu înainte de a face un legământ: „Eu elevul…mă leg să învăţ carte, să-mi oţelesc braţul şi inima, spre a sluji cu destoinicie, Patria şi Armata României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Reprezentanta liceenilor militari, eleva plutonier adjutant Sorina Potcovaru, care, de curând, a fost distinsă cu Menţiune la Olimpiada Internaţională de Lectură, a luat cuvântul, adresându-se colegilor mai mici: În Cantemir, timpul nu trece, axa timpului începe cu inocenţa tinerească a elevului şi se termină cu maturitatea şi cutezanţa absolventului, spre care ţintim cu toţii.
Voi, elevii clasei a IX –a, reprezentaţi curajul tineresc, vital pentru spiritul cantemirist. Acesta este anul vostru. Vă urăm acomodare rapidă şi răbdarea de a găsi lucrurile în care să vă regăsiţi. Să nu uitaţi că, prin legământul de astăzi, vă lăsăm în grijă lăcaşul ce poartă amprentele copilăriei noastre şi că epoleţii voştri aşteaptă gradele care vă vor confirma munca. Curaj!
La concursul de admitere în instituţie, doi elevi au fost admişi cu media generală 9,96: Alina Andreea Gheorghe şi Valentin George Ionescu. Pentru performanţa obţinută, tinerii în uniforma militară au avut onoarea să transmită mesajul în numele tuturor bobocilor: Ştim că am venit într-o instituţie de prestigiu a învăţământului preuniversitar românesc, fapt care ne obligă la multă muncă şi seriozitate, în schimbul dobândirii competenţelor care ne vor face redutabili în confruntările viitoare care ne aşteaptă. Vom depune eforturi pentru ca la finalul celor 4 ani să devenim absolvenţi cu solide cunoştinţe şi competenţe, care să ne susţină în decizia noastră asupra carierei militare.
În continuarea activităţii, şeful Direcţiei Instrucţie şi Doctrină din SMG, domnul general de brigadă Marius Harabagiu a prezentat mesajul ministrului Apărării Naţionale, cu ocazia deschiderii anului de învăţământ preuniversitar şi universitar 2014-2015, în instituţiile de învăţământ militar.
Pentru meritele deosebite, rezultatele obţinute la învăţătură şi comportare în anul şcolar 2013-2014, următorii absolvenţi şi elevi au fost premiaţi: absolventa Roxana Ştefan, eleva plutonier adjutant Sorina Potcovaru, elev plutonier major George Dima, eleva caporal Cristina Barbu, eleva fruntaş Iulia Condruz, eleva fruntaş Maria Angelica Stanciu. Premierea a fost făcută de către domnii col ( r ) Nicolae Gui, Aurel Munteanu şi Anton Ioan, în numele promoţiei 1969.
Un alt moment apreciat de toţi participanţii l-a reprezentat defilarea întregului efectiv al colegiului, care a prezentat onorul distinşilor invitaţi.
La finalul festivităţii, clopoţelul a sunat, reunind elevi şi profesori, în spaţii cu un design nou, tineresc, modern, care vor porni iar pe drumul cunoaşterii tainelor printre filele cărţilor.
Succes tuturor!

ELEVA PLUTONIER ADJUTANT SORINA POTCOVARU A OBŢINUT MENŢIUNE LA OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LECTURĂ

               Eleva plutonier adjutant Sorina Potcovaru, din Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” , a obţinut Menţiune la Olimpiada Internaţională de Lectură, ce s-a desfăşurat la ţărmul mării, în perioada 2-6 septembrie.

             Într-o competiţie a elitelor, a celor care au făcut deja dovada propriei valori în concursurile anterioare, tânăra în uniforma militară cu lampas a arătat că poate să caute esenţa în magia cuvântului învăluitor şi să-şi dovedească experienţa personală de lectură, gândirea autonomă, precum şi competenţele de comunicare şi interelaţionare. A participa şi a fi distins la Olimpiada Internaţională de Lectură înseamnă sute de ore de lectură şi de studiu aprofundat, pe care cantemirista le-a făcut în baza unui program coerent de pregătire, împreună cu profesoara de Limba şi literatura română Bianca Stanciu.

            Menţiunea obţinută este cu atât mai valoroasă, cu cât, Sorina urmează filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.

               De-a lungul anilor, liceanca şi-a făcut loc în fruntea colegiului dovedind că poate ajunge la performanţe notabile. Calităţile de lider şi comportamentul exemplar dovedite, coroborate cu performanţele din activitatea şcolară şi extraşcolară au fost elementele cheie pentru a fi  avansată la gradul de elev plutonier adjutant, cel mai înalt grad pe care îl poate deţine un elev în Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”. Elevă în clasa a XII – a,Sorina este cunoscută prin faptul că nu pregetă o clipă să se pregătească la toate disciplinele, dovadă stând mediile obţinute până acum: anul I – 9,78, anul II – 9,90, anul III – 9,94. De asemenea, eleva a participat la foarte multe concursuri şi olimpiade şcolare, dovedind că prin efort totul este posibil. Urmările s-au oglindit în distincţiile obţinute. De curând, la faza naţională a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română a obţinut cel mai mare punctaj din anul ei de studiu, şi, implicit locul I.

            Vorbim despre o tânără exceptională, cu o imaginaţie foarte bogată, distinsă, muncitoare şi perseverentă, cu rezultate foarte bune la învăţătură, dar şi cu multiple implicări în activităţile extracurriculare, Sorina Potcovaru, care a ales cariera militară, convinsă fiind că, aici este mediul potrivit ei pentru a performa.

         Participarea şi obţinerea de rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, care reprezintă adevărate provocări atât pentru elevi cât şi pentru profesorii îndrumători, evidenţiază activitatea şcolară de excepţie desfăşurată în colegiu, care se înscrie într-o continuitate a performanţei ca stare de normalitate instituţională.

Felicitări olimpicei, profesoarei coordonatoare şi părinţilor!

O CANTEMIRISTĂ LA OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LECTURĂ

         Eleva plutonier adjutant Sorina Potcovaru, din Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir”, pentru care dimensiunea literaturii ocupă o sferă privilegiată, şi-a demonstrat valoarea la faza naţională a Olimpiadei de Limbă, Comunicare şi Literatură Română. Călătorind prin lumea cuvintelor, a talentului, a creativităţii şi a imaginaţiei între elitele mediului preuniversitar, adolescenta în uniforma militară cu lampas a dovedit că poate fi cea mai bună, obţinând în cadrul competiţiei de nivel naţional cel mai mare punctaj din anul ei de studiu, şi, implicit locul I. Este rezultatul a sute de ore de lectură şi de pregătire, al unei munci temeinice îmbinate fericit cu talentul, cu harul de a scrie, cu o bogăţie afectivă ieşită din comun, cu o adâncime reflexivă neobişnuită pentru o vârstă atât de fragedă şi cu o pasiune adevărată pentru carte.
În urma acestui rezultat de excepţie, Sorina va face parte din lotul ce va reprezenta România la Olimpiada Internaţională de Lectură, care se va desfăşura, în perioada 2-6 septembrie, la Constanţa.
Spre performanţă a fost îndrumată de doamna profesoară Bianca Stanciu.
Succes, Sorina!

Şefa de promoţie 2014

       Roxana Florina Ştefan, un model demn de urmat, un nume ce şi-a găsit locul în fruntea colegiului, o tânără talentată, ambiţioasă şi muncitoare, care a demonstrat pe parcursul celor 4 ani de studiu, cât şi la examenul de bacalaureat că poate ajunge la performanţe notabile. Tânăra a ales cariera militară, convinsă fiind că, aici, este mediul potrivit ei pentru a performa, dovedind în fiecare an că, prin efort totul este posibil. Urmările s-au oglindit atât în rezultatele şcolare, cât şi în distincţiile obţinute la foarte multe concursuri şi la faza naţională a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română: Premiul special pentru rigoarea analizei critice, în clasa a IX –a şi premiul special pentru originalitatea discursului oral, în clasa a X-a.

Calităţile de lider şi comportamentul exemplar dovedite, coroborate cu performanţele din activitatea şcolară şi extraşcolară au fost elementele cheie pentru a fi  avansată la gradul de elev plutonier adjutant, cel mai înalt grad pe care îl poate deţine un elev în Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”. Cu mediile 9,88 în anul I, 9,92 în anul II, 9,94 în anul III, 9,96 în anul IV şi 9,70 la examenul de bacalaureat, absolventa Roxana Florina Ştefan devine şefa de promoţie 2014, cu media finală 9,84, numele acesteia rămânând încrustat pe placa de onoare a instituţiei, alături de alte nume sonore.

Absolvirea colegiului este începutul unei noi provocări pentru Roxana, care a înţeles că, menirea ei este de a păşi pe un drum de o nobleţe şi frumuseţe morală incomparabile, semănat însă cu spinii unor greutăţi şi răspunderi covârşitoare – medicina. Pentru a-i ajuta, pe viitor, pe cei aflaţi în suferinţă, Roxana se pregăteşte asiduu, pentru concursul de admitere la Institutul Medico-Militar “Carol Davila”, Bucureşti.

Mult succes!

 

Promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat

      În perioada 10 iunie – 7 iulie, 109 absolvenţi din Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”, care timp de 4 ani au purtat la ei cheia succesului şi a reuşitei au trecut prin febra examenului de bacalaureat. Toţi purtătorii uniformei militare cu lampas au promovat „examenul maturităţii” cu note şi medii remarcabile, la toate cele şase probe susţinute: trei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi trei probe scrise. Procentul de promovare de 100 la sută la examenul de bacalaureat a promoţiei „Constantin Brâncoveanu-300” evidenţiază activitatea educaţională de excepţie desfăşurată în colegiu, care se înscrie într-o continuitate a performanţei ca stare de normalitate instituţională. Un rezultat onorant care situează colegiul în primul eşalon al instituţiilor de învăţământ preuniversitar din România, într-un spaţiu al elitei, acolo unde numai cei care muncesc şi depun eforturi suplimentare se situează. Este meritul cantemiriştilor şi al corpului de educatori de excepţie care într-un climat al muncii, al perseverenţei şi al seriozităţii i-au îndrumat cu răbdare şi pricepere pe absolvenţii de astăzi. Cea mai mare medie 9,86 a fost a absolventei Mădălina Bucur, alţi 58 de absolvenţi având media finală peste 9.00. Performanţele acestora, certifică, încă o dată, renumele Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”.
Felicitări tuturor şi mult succes la examenul de admitere în instituţiile de învăţământ superior militar sau postliceal din Armata României.

Admitere 2014 – rezultate finale – 6 iulie 2014

Rezultate Admitere 2014 – etapa II

Baieti

Fete

Neprezentaţi

Şeful SMG prezent la ceremonia de încheiere a anului şcolar 2013-2014 la Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” din Breaza

    Stropi de ploaie, amestecaţi cu lacrimile absolvenţilor, emoţii, sentimentul comun al lucrurilor împlinite, răsplata efortului îndelungat, bucuria izbânzilor pe planul cunoaşterii şi ultimul sunet de clopoţel au anunţat sfârşitul cursurilor la Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, joi, 19 iunie a.c, într-o ambianţă sobră şi elegantă, încărcată de solemnitatea momentului.
În prezenţa şefului Statului Major General, general-locotenent Ştefan Dănilă, a şefului Resurselor din SMFT, general de brigadă Cristinel Cernea, a şefului Direcţiei Informare şi Relaţii Publice din MApN, colonel Constantin Moraru, a reprezentanţilor structurilor centrale din MApN, a comandanţilor de unităţi, a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, a cadrelor militare active şi în rezervă, a reprezentanţilor administraţiei publice locale, a sponsorilor, a părinţilor şi a personalului colegiului s-a desfăşurat festivitatea dedicată încheierii anului şcolar 2013-2014 pentru clasele IX-XI şi a studiilor liceale pentru absolvenţii promoţiei „Constantin Brâncoveanu – 300”.
Un an fructuos cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, care demonstrează că această instituţie şi-a îndeplinit menirea cu succes în procesul instructiv-educativ.
Colegiul Militar Liceal”Dimitrie Cantemir” din Breaza este o instituţie de învăţământ cu prestigiu la nivel naţional şi este normal ca voi să fiţi mândri că vă pregătiţi într-o astfel de instituţie, a ţinut să sublinieze şeful SMG.
Pentru absolvenţii claselor a XII-a generalul-locotenent Ştefan Dănilă le-a urat succes la examenul de bacalaureat.
Veţi păstra în memorie clipele pe care le-aţi petrecut în acest colegiu şi oriunde veţi merge mai departe sunt convins că veţi reuşi să dovediţi că aţi preluat o parte din tainele acestei instituţii, le-a transmis absolvenţilor şeful SMG.
Pentru merite deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, elevii şi profesorii care şi-au înscris numele în cartea performanţei, au fost recunoscuţi, aplaudaţi, felicitaţi şi recompensaţi de conducerea instituţiei, de stimaţii invitaţi şi de oameni generoşi, care au înţeles că, a răsplăti şi în alte forme eforturile celor mai merituoşi este un mic act la marea devenire a tinerilor cantemirişti.
Nominalizările pentru fiecare categorie în parte au vizat excelenţa în educaţie, contribuţia personală la ridicarea prestigiului instituţiei, seriozitatea, comportamentul deosebit şi alesele calităţi morale. În primul eşalon au intrat elevii care au obţinut premii la faza naţională. În total, la această categorie, au fost premiaţi 7 elevi şi profesorii care i-au pregătit. Cea mai bună activitate sportivă, elevii cu cea mai mare medie anuală, elevi care au obţinut premiul I pe parcursul celor 12 ani de studiu, clasa cu cele mai bune rezultate, cel mai bun colectiv de elevi, cel mai bun redactor, elevi cu rezultate excepţionale, primii 11 elevi din promoţia “Constantin Brâncoveanu-300” conduc în topul categoriilor nominalizate la premii. Festivitatea de premiere a fost condusă de directorul adjunct al instituţiei, prof. Aurel-Constantin Soare.
Celor care au ridicat prestigiul instituţiei li s-au acordat diplome, plachete şi premii speciale, de onoare, de excelenţă, ori instituite de foşti absolvenţi sau în memoria acestora. Sunt realizări care au putut fi posibile cu ajutorul dascălilor de excepţie din Cantemir care asemeni pictorului, dau ultimul retuş, ultima nuanţă asupra desăvârşirii adolescenţilor în uniformă. Pentru întreaga activitate didactică desfăşurată pe parcursul anului, dascălii au fost felicitaţi de comandantul instituţiei, colonel Horia Stănescu. “Vă felicit pe toţi pentru activitatea întreprinsă cu responsabilitate în acest colegiu, pentru profesionalismul de care daţi dovadă în formarea unor personalităţi puternice şi am convingerea că, fiecare dintre dumneavoastră constituie o valoare ce trebuie convertită în alte valori.”
Un alt moment apreciat de toţi participanţii a fost acela al predării Cheii Promoţiei, „simbolul vârstei şi aspiraţiei anilor de liceu militar”, care în acest an, s-a făcut în premieră între două tinere cantemiriste, care poartă pe umeri, în locul treselor, însemnele nobiliare ale unu destin măreţ.
O subtilă dialectică a nostalgiei ne-a cuprins pe fiecare dintre noi, când elevii promoţiei cu numărul 90, au rostit într-un glas Imnul Gaudeamus care a trezit în sufletul tuturor nostalgia anilor de liceu dând senzaţia că, parcă timpul s-a oprit în loc spre a da răgaz prezentului să revadă trecutul şi să scruteze viitorul.
Bun rămas Cantemir, lăcaş al maeştrilor sculptori de caractere puternice, izvor etern de amintiri, nu te vom uita niciodată, indiferent de locurile unde ne vor purta viaţa şi datoria!
În scurgerea ireversibilă a timpului, acest eveniment deosebit, încheierea anului şcolar, are o încărcătură emoţională aparte care-i conferă un caracter unic şi nemuritor.
Şi, pentru că, o etapă s-a finalizat şi alta urmează să înceapă, comandantul instituţiei, colonel Horia Stănescu a avut căteva îndemnuri pentru elevi: să nu vă uitaţi niciodată părinţii care acum se bucură împreună cu voi, să le răsplătiţi gândurile frumoase pe care vi le-au purtat şi le poartă în suflet, să aveţi înţelepciunea de a face mereu alegerile potrivite, să vă păstraţi în continuare poziţia verticală, mândria şi cutezanţa, şi, să ne vedem sănătoşi când, castanii lui septembrie vor vesti toamna, şi, implicit, deschiderea unui nou an şcolar. Vacanţă plăcută!
“Încadrat armonios în învăţământul preuniversitar românesc, Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” i-a fost acordat titlul de Colegiul Naţional Militar, denumire ce va intra în vigoare începând cu anul şcolar 2014-2015, conform ordinului nr. 3280/10.04.2014, emis de ministrul Educaţiei Naţionale.”

Foto: m.m. principal Cristian Bunea

inchidere_an_2014

[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_0.JPG]1660
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_1.JPG]1480
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_10.JPG]1300
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_11.JPG]1270
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_12.JPG]1150
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_13.JPG]1140
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_14.JPG]1110
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_15.JPG]1040
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_16.JPG]1050
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_17.JPG]1000
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_18.JPG]910
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_19.JPG]900
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_2.JPG]960
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_20.JPG]940
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_21.JPG]940
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_22.JPG]950
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_23.JPG]910
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_24.JPG]840
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_25.JPG]920
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_26.JPG]840
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_27.JPG]920
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_28.JPG]920
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_29.JPG]870
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_3.JPG]850
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_30.JPG]830
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_31.JPG]800
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_32.JPG]840
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_33.JPG]870
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_34.JPG]850
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_35.JPG]770
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_36.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_37.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_38.JPG]720
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_39.JPG]710
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_4.JPG]780
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_40.JPG]810
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_41.JPG]770
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_42.JPG]770
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_43.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_44.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_45.JPG]760
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_46.JPG]720
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_47.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_48.JPG]750
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_49.JPG]750
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_5.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_50.JPG]710
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_51.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_52.JPG]730
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_53.JPG]710
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_54.JPG]740
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_55.JPG]640
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_56.JPG]640
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_57.JPG]680
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_58.JPG]680
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_59.JPG]660
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_6.JPG]710
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_60.JPG]720
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_61.JPG]610
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_62.JPG]720
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_63.JPG]650
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_64.JPG]650
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_65.JPG]630
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_66.JPG]590
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_67.JPG]550
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_68.JPG]580
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_69.JPG]560
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_7.JPG]550
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_70.JPG]590
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_71.JPG]580
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_72.JPG]620
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_73.JPG]630
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_74.JPG]570
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_75.JPG]580
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_8.JPG]620
[img src=http://www.cantemircml.ro/wp-content/gallery/inchidere_an_2014/thumbs/thumbs_9.JPG]630

Premiul special – SIR Service and Innovation

    “Echipa Limitless” din Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” Breaza, formată din elevii cap. Cristian Nicolae MILEA şi Petrică-Daniel STOICA, din clasa a XI-a, coordonaţi de prof. Dimitrie-Daniel PLĂCINTĂ, a câstigat premiul special acordat cu ocazia organizarii finalei naţionale Social Innovation Relay pe 20 mai 2014, când s-a sărbatorit HP Global Day of Service.

    Utilizând cea mai modernă tehnologie de comunicare şi resurse online, elevii participanţi la Social Innovation Relay au propus soluţii inovatoare la probleme sociale reale şi au colaborat cu consultanţi voluntari HP pentru a argumenta soluţiile cele mai bune la întâlnirea cu juriul.

Concursul a fost organizat de Junior Achievement România.

LA MULŢI ANI, CANTEMIR!

    Astăzi, 4 iunie a.c., elevi, profesori şi cadre militare au îmbrăcat straie de sărbătoare pentru a aniversa 102 de ani de existenţă a Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, instituţie etalon a învăţământului preuniversitar românesc, care de-a lungul anilor s-a afirmat prin tradiţie, dăruire, prin unicitatea spiritului cantemirist, ce a dezvoltat şi consolidat personalităţi militare puternice.

      Prestigiul autentic, dăltuit în cartea istoriei de atâtea generaţii de mănăstireni, şi-a găsit ecoul aşteptat în conştiinţa cantemiriştilor, întărind ideea că legăturile spirituale ale celor două instituţii au fost cultivate şi se dezvoltă într-un tărâm roditor, ale cărui valori consacrate sunt onoarea şi demnitatea.

     Cetate de renume a învăţământului preuniversitar românesc, liceul cantemirist şi-a înscris, în cartea de onoare a promoţiilor numele a peste 13000 de absolvenţi care au întruchipat ca ofiţeri, spiritul de abnegaţie, dăruire, profesionalism şi dragoste de ţară.

     În toţi vibrează mândria de a fi cantemirist, căci tradiţia înseamnă măsură a valorii, blazon inconfundabil, tradus într-o educaţie de calitate ce a făcut din “bătrânul” colegiu de la poalele dealului Gurga, un simbol al continuităţii pe drumul cunoaşterii şi al devenirii.

    Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” se prezintă azi ca o instituţie militară de învăţământ de elită a armatei române, care asigură însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice,  de cultură generală  şi  militară necesare elevilor pentru a  putea continua studiile în celelalte forme ale învăţământului militar.

     Pentru activitatea educativă şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi  internaţionale, Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” i s-a acordat, conform ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3280/10.04.2014, titlul de Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Balul absolvenţilor cantemirişti

         În ritmul magic şi misterios al mării s-a desfăşurat la Hotelul Majestic din Mamaia, Balul absolvenţilor promoţiei 2014.
Intrat deja în tradiţia colegiului, balul a reprezentat o pată de culoare în istoria tinerilor absolvenţi, aducând o notă aparte de graţie, bucurie şi eleganţă. Încă de vineri seara, cadrul de bun rămas a fost schiţat în acorduri de chitară, în timp ce promoţia a interpretat armonios versurile melodiei „De final”! În măsura emoţiilor, cadenţat de sentimentele puternice datorate amintirii a patru ani cantemirişti, fiecare clasă a avut momentul ei liric, în care, stihul a fost vocea sufletului cantemirist.
O seară pe care nu o vom uita niciodată, noi, elevii promoţiei „Constantin Brâncoveanu-300”, a fost seara balului, când, deznodământul capitolului nostru de istorie a început. Maturitatea şi seriozitatea se citeau pe chipul elevilor, dar emoţia şi nostalgia se puteau observa pe chipurile acestora. Într-o atmosferă în care uniformele impunătoare au fost înlocuite de ţinute elegante, munca de 4 ani a mentorilor noştri a putut fi încununată cu lauri. Domnul comandant, colonel Horia Stănescu şi domnul director adjunct, prof. dr. Aurel-Constantin Soare ne-au adresat cuvinte de suflet dar şi de îmbărbătare, pentru drumul anevoios ce ni se deschide în cale.
Premiera filmului nostru, căci aceasta a fost tema balului, a fost celebrată în paşi de vals de zece perechi de elevi care, prin măiestria lor, au creat atmosfera de sărbătoare necesară.
Prezentatorii binecunoscuţi, el.sg.maj. Alexandru Popescu şi el.sg. Casian Nicolae au reuşit, cu priceperea unor păpuşari, să asigure buna desfăşurare a activităţii artistice organizate: valsul, monologul – el.sg.maj. Alexandru Popescu, momentul muzical – el.sg. Mădălina Apostolescu, momentul claselor.
Cu un iz clasic, de epocă medievală, s-a desfăşurat desemnarea Regelui şi Reginei Balului – el.plt. Constantin Andreescu şi el.sg.maj. Ioana Abaza.
Cu ochii înlăcrimaţi, dar încrezători în viitor, ne îndreptăm spre un destin măreţ. Nu vom uita, însă, de toate persoanele care ne-au marcat anumite momente din viaţă şi pe care, din păcate, le vom lăsa în urmă. Cu respect vom păstra amintirea a toţi şi toate oriunde ne vor purta paşii.

Text: elev plutonier adjutant Roxana Ştefan
Foto: Studio-Foto Niko’s