Ştiinţe ale naturii

 
Catedra de ştiinţe ale naturii     

Şef comisie metodică: prof. CORNELIA BADILĂ

Compun colectivul catedrei:

 
.
prof. CORNELIA BĂDILĂ
Şeful catedrei de Ştiinţe ale Naturii
Este absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Fizică, promoţia 1997. În anul 2003 susţine concurs de ocupare a unui post didactic şi obţine, cu prima medie pe judeţ, o catedră de fizică în colegiu. În anul 2007, promovează examenul de obţinere a gradului didactic I, cu nota 10, susţinând lucrarea „Mişcarea în câmp central de forţe”, în cadrul aceleiaşi facultăţi absolvite. Si-a făcut din spusele lui Blaise Pascal: „Conştiinţa este cea mai bună carte din lume pe care o putem avea; este cartea pe care se cuvine să o cercetăm cel mai adesea”, un motto al evoluţiei sale profesionale. Manifestă un interes deosebit pentru autoperfecţionare în domeniu şi nu numai, absolvind cursul de formare continuă cum ar fi: „Didactici moderne în fizică” – CCD Bucureşti, „Consiliere şi orientare”- Centrul Educaţia 2000 – Bucureşti, „Noi didactici în viziune transdisciplinară” – centrul Educaţia 2000+ Bucureşti,  acumulând în ultimii 2 ani, 90 de credite.Coordonator pentru activităţi cultural-artistice.Cursuri:2014 – Evaluator de competenţe profesionale – Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti;2014 – Intel Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii – SIVECO România;2013 – Formare continuă: „Program de perfecţionare teoretică şi practică pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic preuniversitar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice”, UPG Ploieşti;2012 –  Manager de Proiect – Asociaţia pentru managementul proiectelor – Bucureşti;2011 –  Mentor – Zece Plus Oneşti;2010 – Formator – Smart Training Solutions, Bucureşti;Performanţe an şcolar 2013-2014:Olimpiada de fizică – faza judeţeană:4 menţiuni – elev Maria-Iulia Condruz, elev Angelica-Maria Stanciu, elev fruntaş Abel Gheorghe, elev caporal Mădălina-Maria Udrea.Performanţe an şcolar 2014-2015:Olimpiada de fizică:Elev frt. Angelica Stanciu calificată la faza naţională;Faza judeţeană:Elev frt. Iulia Condruz – Premiul al II –lea;Elev Cristea Răzvan – Premiul al II –lea.Elev Ciprian Zaharia – Premiul al III – lea;Elev frt. Băjan Ionuţ – Premiul al III –lea;An şcolar 2016-2017:Faza judeţeană:Elev Radu Marin – Menţiune la Olimpiada de Fizică;
Prof. AURA DOINA VĂSII
ABSOLVENTĂ A UNIVERSITĂȚII BUCUREŞTI – FACULTATEA DE FIZICĂ, PROMOȚIA 1996 

  • Profesor de fizică-titular, grad didactic I
  • Profesor metodist -Inspectoratul Școlar Județean Prahova
  • Membru în consiliul consultativ al profesorilor de fizică Prahova
  • Responsabil cerc pedagogic al profesorilor de fizică

CURSURI:

  • PROGRAM DE FORMARE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI DE PROFESORI EVALUATORI PENTRU EXAMENELE ȘI CONCURSURILE NAȚIONALE ( CPEECN)-2020-2021
  • PROGRAM DE FORMARE CONTINUA-CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI-FURNIZOR INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI-2019
  • ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR – ABORDĂRI METODOLOGICE MODERNE-2018
  • FORMAREA METODIȘTILOR -2018
.
prof. Ion NECULA    

Absolvent în anul 1985 al Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.

2002 – Master la Universitatea Bucureşti, Specializarea „Politici publice şi administraţie publică”;

Este profesor de Fizică  la Colegiul Naţional Militar  „Dimitrie Cantemir” din   anul 2016;

Profesor titular;

Gradul didactic I.

Cursuri de perfecţionare:

2016 – Curs formare continuă “Instrumente multimedia în şcoală”;

2015 – Curs formare continuă “Asigurarea calităţii în educaţie”;

2014 – Curs formare continuă “Utilizarea instrumentelor online în educaţie”;

2012 – Curs formare continuă “Formator de formatori”;

2012 – Curs “Mentor”.

Membru al corpului experţilor în management educaţional din anul 2012.

. prof. DANIELA COSTINESCU    

Absolventă în anul 1995 a Facultăţii de Chimie din cadrul Universităţii Bucureşti, Secţia Chimie-Fizică;

Gradul I;

CURSURI POTUNIVERSITARE DE INFORMATICĂ (2001).

prof. George-Adelin ILE

 

 

Alcatuiesc resursele catedrei de ştiinte ale naturii:
patru profesori gradul I si un profesor gradul II;
doi laboranţi ;
patru laboratoare de specialitate, din care trei modernizate;
patru cabinete de consultaţii ;
un muzeu de biologie ;
fond de carte funcţional.
Rezultate în anul şcolar 2011-2012:
Despina Stoian Cristina – premiul I la faza judeţeană, calificată la faza naţională a Olimpiadei de fizică, prof. Cornelia Bădilă;
Bondă Lucian – premiul I la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Ene;
Buşilă Florin – premiul II la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Ene;
Zanfir Dorin – premiul II la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Ene;
Ruică Cristina – menţiune la Olimpiada de fizică, prof. Nicolae Ivaşcu;
Badea Silviu – menţiune la olimpiada de fizică, prof. Nicolae Ivaşcu;
Vasile Luiza – menţiune la Olimpiada de fizică, prof. Florica Săpoiu;
Neacşiu Bogdan – menţiune la Olimpiada de fizică, prof. Florica Săpoiu.
Chiriţă Iuliana – menţiune la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Enee;
Popescu George- menţiune la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Ene;
Stăncilă Gabriela – menţiune la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Ene;
Bachheimer Gabriel- menţiune la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Ene;
Stanciu Gabriel – menţiune la Olimpiada de biologie, prof. Stelică Ene.

 Rezultate în anul şcolar 2010 – 2011: Olimpiada – faza judeţeană:Despina – Stoian Cristina (clasa a IX – a C) – premiul al III – lea Fizică – prof. Bădilă Cornelia;
Zanfir Dorin (clasa a X – a D) – premiul al III – lea Biologie – prof. Ene Stelian;
Bondă Alexandru (clasa a IX – a c) – menţiune Chimie – prof. Richea Nicoleta;
Mihai Aurel (clasa a XI – a C) – menţiune Fizică – prof. Săpoiu Florica;
Buşilă Florin (clasa a IX – a A) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Dragomir Victor Ionuţ (clasa a IX – a B) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Bachheimer Gabriel (clasa a IX – a C) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Bratu Alin-Petrişor (clasa a X – a A) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Burcea Alexandru-Iulian (clasa a X – a A) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Enache Gabriel Cătălin – (clasa a X -a A) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Iconaru Milică (clasa a X – a A) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Safta Ilie Silviu (clasa  a X – a A) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Badea Silviu-Ionuţ (clasa a X – a B) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Bucur Violeta (clasa a X -a B) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Berteanu Cătălin Marian (clasa a X – a E) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Dinu Cosmina Mihaela (clasa a X – a E) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Epurescu Cătălin Florin (clasa a X – a E) – menţiune Biologie – prof. Ene Stelian;
Harapu Vlăduţ Cristian (clasa a X – a E) – manţiune Biologie – prof. Ene Stelian.
Catedra de ştiinţe ale naturii şi-a făcut din obţinerea de rezultate bune şi foarte bune un ţel la a cărui realizare contribuie toţi componenţii catedrei. Concursurile şcolare, bacalaureatul, concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior au confirmat de fiecare dată munca deosebită desfăşurată de membrii catedrei. Toate disciplinele care compun catedra au obţinut premii la olimpiadele şcolare, dar trebuie evidenţiate performanţele naţionale la biologie şi faptul că un elev al liceului a obţinut mai multe premii internaţionale. Catedra apreciată şi pe plan judeţean a fost gazda a două etape naţionale la fizică şi biologie.