nov. 262014
 

        În Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” activităţile extracurriculare completează şi desăvărşesc formarea elevului. În această categorie intră şi excursiile prin intermediul cărora adolescenţii dobândesc noi cunoştinţe şi au posibilitatea să îşi întregească ceea ce înmagazinează în cadrul lecţiilor predate.

Educaţia, prin activităţile extracurriculare, urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, promovarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.

De  la  aceste premise au plecat şi diriginţii claselor a IX- a – a XI – a, care şi-au propus să desfăşoare activităţi de petrecere a timpului liber, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţământ. Dascălii au avut posibilitatea să-şi cunoască mai bine elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să le faciliteze acumularea de cunoştinţe, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal-pregătirea tânărului pentru viaţă.

Vizitarea locurilor şi obiectivelor turistice din ţara noastră a oferit adolescenţilor prilejul de a observa fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale. Toate acestea au constituit, un mijloc de a preţui valorile culturale şi istorice ale poporului nostru şi de a realiza, la final, un feed-back pozitiv.

[flagallery gid=117]